Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-10-24
Fel lön har betalats ut - korrigera snabbt - Som arbetsgivare ska du korrigera felaktig preliminär lön så snart som möjligt. Om för mycket lön utbetalats måste arbetsgivaren påtala felet så snabbt som möjligt för att eventuellt kunna återkräva pengarna från den anställde.
2018-10-23
Dygnsvila - Alla anställda ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod, s k dygnsvila. 24-timmarsperioden kan vara densamma som ett kalenderdygn men kan också förläggas till andra tidpunkter. Perioderna på 24 timmar måste dock läggas ut enligt ett fast system.
2018-10-19
#Metoo ett år – vad har hänt? - I dagarna är det ett år sedan den uppmärksammade #Metoo-rörelsen startade. Under hashtagen Metoo fylldes såväl traditionella som sociala medier med redogörelser om hur kvinnor hade utsatts för sexuella trakasserier både i arbetslivet och privat.
2018-10-18
Redo för Brexit? - Storbritannien väntas lämna EU den 30 mars 2019. Just nu är det osäkert om det blir ett avtal om utträdet och hur det i så fall kommer se ut. Oavsett vilket är det bra att så fort som möjligt förbereda sig på utträdet, tycker Håkan Larsson på Simployer. Har du till exempel koll på vad som händer med tull och moms?
2018-10-18
Lagar som rör personlig integritet - Många känner till att det finns nya regler om personlig integritet och har hört begreppet GDPR. Men det finns även fler lagar och förordningar som hanterar och skyddar den personliga integriteten. Lagarna kan sägas samverka och täcka in de flesta områden där personuppgifter behandlas.
2018-10-17
Finns det snygga avslut? - Relationer tar då och då slut, så också relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare. Anledningarna till att man går skilda vägar kan vara flera; t ex arbetsbrist, egen uppsägning, personliga skäl eller att en tidsbegränsad anställning löper ut. Oavsett om medarbetaren lämnar frivilligt eller ofrivilligt är det dock av högsta prioritet att skapa ett schysst avslut, risken är annars att det förstör arbetsgivarvarumärket i längden.
2018-10-17
Säkra din framtida lönekompetens - Efterfrågan på lönekompetens är stor! Den som vill utvecklas i lönerollen har fler möjligheter än förut, och karriärmöjligheterna ökar. Att auktorisera sin lönepersonal är en investering i kompetens och kvalitet. SRF erbjuder nu gratis auktorisationsexamen för löneadministratörer som vill hänga med i utvecklingen.
2018-10-16
Moms på el, gas och vatten utanför hyran - En hyresvärd som debiterar för el, gas och vatten motsvarande faktisk förbrukning ska ta ut moms på den delen. Det anser Skatteverket.
2018-10-16
Avtala om rabatt, bonus eller andra prisnedsättningar utan moms - När ett överenskommet pris minskas i efterhand ska normalt kreditfakturan utfärdas med moms om den ursprungliga försäljningen var momspliktig. Nedsättningen kan t ex bero på att viss inköpsvolym uppnåtts eller att parterna av annat skäl kommer överens om att priset ska sättas ned (kunden kanske inte är nöjd med produkten).
2018-10-16
Enklare regler för justering av förmånsvärde? - Det verkar som om enklare regler för justering av lätta lastbilars förmånsvärde är på gång.
2018-10-16
Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering - Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga diskrimineringsgrunder.
2018-10-15
Sänk digitalmomsen.nu - EU har till slut kommit överens om att medlemsländerna får sänka momsen på e-publikationer – till samma procentsats som motsvarande fysiska publikationer. Det är dags för Sverige att snabbt komma till skott, tycker Veronica Rosén på Simployer. Men det politiska läget kanske gör att det dröjer?
2018-10-15
Momsavdrag trots bristfällig faktura? - Ett grundläggande krav för momsavdrag enligt momslagen är att det finns en korrekt faktura. Syftet med de uppgifter som en faktura ska innehålla är att göra det möjligt för Skatteverket att kontrollera betalningen av moms och om det finns avdragsrätt. Frågan är om ett företag kan få rätt till momsavdrag – trots att fakturan inte uppfyller samtliga krav enligt momslagen.
2018-10-15
För mycket moms har fakturerats - Det är inte helt ovanligt att en säljare tar ut för mycket moms på en faktura. Men det finns sätt att få tillbaka beloppet, både för säljare och köpare.
2018-10-15
Effektiv onboarding ökar känslan av tillhörighet - Vi människor är flockdjur. Redan från födseln uttrycker vi ett socialt behov men också en social förmåga – vi vill tillhöra en grupp. Om vi inte får den utdelning vi önskar av en grupp vi tillhör drar vi oss dock inte för att byta och bli en del av ett annat socialt sammanhang.