Bil i tjänsten – även en arbetsmiljöfråga

Att anställda har någon form av bilförmån eller kör i tjänsten är inte bara en fråga om förmån och ersättning för kostnader. Det är även en fråga om arbetsmiljön och säkerheten för arbetstagaren som kör fordonet.
schedule torsdag 12 oktober 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Som arbetsgivare bör man därför tänka igenom vad som kan vara viktigt i det egna företaget. Vissa företag har transporter som sin affärsidé medan det vid andra företag endast är fråga om ett fåtal resor i tjänsten för personalen. Det innebär att det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan se olika ut, men det är ändå viktigt för alla arbetsgivare att ha tydliga riktlinjer.

Här följer några punkter som kan vara viktiga för en arbetsgivare att ta ställning till.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den första frågan blir då om företaget arbetar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. Företag ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta enligt särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vidare ska det enligt dessa föreskrifter finnas rutiner för tillbud och olyckor. Dessa regler gäller även om det till exempel varit tillbud i trafiken att någon anställd riskerat att hamna i en trafikolycka.

Bilkörningen

Självklart måste bilförare följa de regler som finns inom trafiklagstiftningen. Bilbälte ska exempelvis alltid användas, hastighetsgränser ska hållas och farten anpassas när det behövs. Vidare får bilförare endast använda mobiltelefon om det inte inverkar menligt på bilkörningen.

Utöver detta kan behov finnas av specialutbildning, t ex halkkörning och EcoDriving.

Arbetstid

En resa kan vara helt förlagd under ordinarie arbetstid, delvis under arbetstid eller helt utanför arbetstiden. Restid räknas inte som arbetstid enligt arbetstidslagen. Det kan dock vara rimligt att ta hänsyn till arbetstidslagens regler när en resa planeras. Det bör vara möjligt för arbetstagare att få rast och pauser under själva resan. Arbetstagaren bör även kunna få sin dygnsvila och veckovila utan att behöva resa under den tiden.

Tänk på att det finns regler i arbetstidslagen och i kollektivavtal om arbetstidens förläggning.

Alkohol och droger

En annan fråga handlar om företaget har en drog- och alkoholpolicy. Att köra påverkad av alkohol kan vara ett lagbrott. Av en sådan policy kan framgå företagets inställning till om arbetstagare kör påverkade i tjänsten vare sig det är lagbrott eller inte. En arbetsgivare kan alltså ha nolltolerans.

Är det företaget som äger bilen har man även rätt att installera alkolås, som då ska användas av den arbetstagare som ska köra bilen.

Hälsoproblem

Slutligen kan företaget även kontrollera olika hälsofrågor. Det finns till exempel inte någon skyldighet att bekosta speciella glasögon lämpliga för bilkörning. Det är ändå möjligt för arbetsgivare att bekosta en synundersökning och en hälsoundersökning för anställda som kör mycket i tjänsten.

Man kan även kontrollera med de anställda om de uppfattar resandet som ett problem för hälsan. Det kan då kanske vara möjligt att placera en arbetstagare som så önskar till en tjänst som inte innebär många resor.

Företaget kan även se över om resandet behövs. Med nutida teknik är det möjligt att komma i kontakt med varandra även utan resor.

 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: