Hur räknas anställningstiden i särskild visstidsanställning?

Med den nya tidsbegränsade anställningsformen särskild visstidtidsanställning (SÄVA) i LAS, tillkommer flera saker som arbetsgivaren måste ha koll på, däribland hur anställningstiden räknas. Vi har frågat Ida Ljungberg, HR-och arbetsrättsexpert på Simployer, vad det är som är så speciellt med just tid i SÄVA och vad man ska tänka på som arbetsgivare. I svaren utgår vi från reglerna i LAS. Kollektivavtal kan ha andra regler.
Jimmy SeppäläWeb Editor
fredag 5 april 2024
Lästid: 2 Minuter

Tid i SÄVA - räknar man inte på samma sätt som tid i till exempel vikariat?

Svaret är nej. Tid i SÄVA och tid i vikariat räknas på olika sätt. För det första ska man komma ihåg att det är två olika anställningsformer, så vid frågor om när en anställning i vikariat och när en anställning i SÄVA övergår till en tillsvidareanställning räknas tiden separat i de olika anställningsformerna. Det räknas dessutom i olika tidsenheter. Vad gäller anställningsformen vikariat så kan man vara anställd i den anställningsformen i högst två år under en femårsperiod. Vad gäller SÄVA så kan man ha den anställningsformen i högst 12 månader under en femårsperiod*.

Många gånger anställs ju personer inte för hela månader eller år, utan dagar, hur ska man tänka då?

Precis, det är ju inte ovanligt att en person anställs för bara en dag, ett par dagar eller veckor. Och här gäller det att ha stenkoll på vilken anställningsform som personen är anställd i. Det har bland annat betydelse för hur länge en person kan ha en viss anställningsform och när en tidsbegränsad anställning automatiskt övergår i en tillsvidareanställning.

Vad gäller anställningstid i vikariat och allmän visstidsanställning (som ingicks före 1 oktober 2022) så har Arbetsdomstolen fastslagit att ett år = 365 dagar, det innebär att två år = 730 dagar. Från dag 731 i vikariat eller allmän visstidsanställning blir anställningen automatiskt tillsvidare. Men i LAS står det att SÄVA får vara högst 12 månader (inte ett år), vilket gör att det blir ett annat sätt att räkna tid i SÄVA. Så hur länge är då 1 månad?

I förarbetena till de senaste förändringarna i LAS framgår att en månad i SÄVA = 30 dagar. Det innebär att 12 månader i SÄVA blir 360 dagar (12 x 30). Från dag 361 i SÄVA övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Oj, det lät krångligt! Och det slutar inte där, det finns ju en särskild beräkningsregel också?

Precis, det är ytterligare en särskild beräkningsregel som man behöver ha koll på när det gäller SÄVA-tid.

Om en person har varit anställd i SÄVA 3 gånger eller fler, under en och samma kalendermånad, så räknas tiden mellan anställningarna i SÄVA som anställningstid i SÄVA, trots att man alltså inte arbetat den tiden. Detta gäller vid tillämpning av vissa paragrafer i LAS där anställningstid har betydelse, alltså inte alltid när man pratar om anställningstid, så det gäller att ha koll, avslutar Ida Ljungberg.

Vi förstår att det inte alltid är helt enkelt. Behöver du hjälp med att tolka reglerna kring SÄVA? Häng med oss på vår utbildning den 14 maj, där vi går igenom vad som gäller för olika tidsbegränsade anställningar och ger en grundlig genomgång av den nya anställningsformen, hur man beräknar tid i SÄVA och ger flera praktiska exempel och övningar. Läs gärna mer och anmäl dig här. 

*eller obegränsad tid bakåt, om tid i SÄVA är mer än 12 månader och den anställde har haft flera tidsbegränsade anställningar staplade på varandra, och där tiden mellan anställningarna inte varit mer än 6 månader.

Behöver du experter i ryggen? Kolla in Expert HR
Du känner väl till att du kan få svar på just dina frågeställningar i vår support eller via vår webbportal om du är abonnent på Expert HR?

Läs mer här om Expert HR

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: