Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-08-29
Gör all el till förmånsbilar skattefri! - Att låta el till elbilar ingå i schablonvärdet för bilförmånen skulle lösa många problem. Dagens skatteregler är onödigt betungande för arbetsgivarna som har svårt att beräkna förmånsvärdet av fri el. En sådan schablonbeskattning skulle också leda till att fler väljer elbilar som förmånsbilar med positiva konsekvenser för miljön som följd.
today 2019-08-29
Agera snabbt när skatteavdraget blivit för högt - För att kunna korrigera ett felaktigt skatteavdrag krävs att arbetsgivardeklarationen inte har lämnats. Så fort felet har upptäckts är det därför viktigt att korrigeringen görs så fort som möjligt.
today 2019-08-26
Minska risken för problem under omställningsprocessen - Alla organisationer bör eftersträva ett organiskt förhållningssätt, det vill säga gå i takt med de mål och förutsättningar som finns. Ett organiskt förhållningssätt kan inte eliminera risken för dramatiska omställningsperioden – men det kan minska den.
today 2019-08-22
Den första sanktionsavgiften från Datasinspektionen är utfärdad - Datainspektionen utfärdar nu den första sanktionsavgiften sedan GDPR infördes i Sverige. Ett ifrågasatt samtycke låg till grund.
today 2019-08-15
Är restid betald arbetstid? - Många anställda reser mycket i tjänsten och det är inte ovanligt att tillbringa flera timmar på tåg eller flyg. De flesta som reser mycket passar på att utnyttja tiden effektivt, t ex för att t ex svar på jobbmejl eller förbereda en presentation. Många arbetsgivare undrar hur restid utanför den ordinarie arbetstiden ska hanteras. Är det arbetstid och vilken ersättning ska den anställde i sådana få?
today 2019-08-13
Momsreglerna krånglar till vidarefakturering av ”utlägg” - Har du varit i situationen där du ska vidarefakturera en kostnad till ett annat företag? Många säger i dessa fall att de har gjort ett ”utlägg” eftersom kostnaden kommer att belasta ett annat företag. Men är det verkligen ett utlägg? Och varför är det så viktigt att veta om det är ett utlägg eller inte? Anledningen är kort och gott – momsen.
today 2019-08-12
Tre snabba frågor till Jan Tern - På 2019-års HR-träff talade föreläsaren Jan Tern om hur vi kan kombinera motivation och arbetsglädje med digitalisering och snabb förändring. Här svarar han på tre snabba frågor!
today 2019-08-09
Moms vid vidarefaktureringar: Hur svårt kan det vara? - Att hålla koll på momsreglerna vid vidarefakturering är klurigare än man tror. I den här artikel uppehåller vi oss vid de svårigheter som finns med att hantera inköp och vidarefaktureringar på rätt sätt i momshänseende.
today 2019-08-08
Äkta utlägg – i momshänseende – finns det? - Det är ovanligt med utlägg. Det är betydligt vanligare med ett inköp som följs av en vidarefakturering – ofta motsvarande exakta kostnader. I den här artikeln tittar vi närmare på det som ändå är utlägg i momshänseende.
today 2019-08-05
Fyra exempel på vidarefaktureringar - Har ditt företag köpt en vara eller tjänst som ska faktureras vidare? Då ska vidarefaktureringen hanteras som en separat försäljning när det gäller vilken momssats som ska tas ut, samt i vilket land tjänsten är omsatt. Här delar Håkan Larsson med sig av fyra praktiska exempel på hur vidarefakturering kan gå till.
today 2019-08-05
Har du koll på de fyra C:na i onboardingprocessen? - En onboardingprocess kan definieras som ”den process en nyanställd går igenom för att få till sig de kunskaper, färdigheter och beteenden som hen behöver för att bli framgångsrik i sin nya organisation”. HR-expert Victoria Ödlund tittar närmre på fyra viktiga delar som krävs för att uppnå en optimal process.
today 2019-08-01
En enklare lönevardag med Simployer - Få saker är så viktiga som lönen! Den 25:e ska den helst bara finnas på kontot – och såklart vara korrekt in i minsta detalj. I en bransch där det bara måste bli rätt hämtar Ludvig Friberg, lönekonsult på Demski konsulter, stöd hos Simployer.
today 2019-07-31
Viktigt att veta när privat sjukvård blir skattepliktig 1 juli 2018 - Redan den 1 juli 2018 blir förmån av privat sjukvård skattepliktig. Det innebär att alla anställa som har en arbetsgivarbetald privat sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas. Samtidigt upphör fördelarna med att löneväxla mot privat sjukvård.
today 2019-06-25
Beslut fattat om höjd LAS-ålder - Den 18 juni beslutades att den s. k. LAS-åldern ska höjas till 69 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.
today 2019-06-19
Vad har hänt med skatterna i januariavtalet? - Vad har hänt med de 10 punkterna om skatt i januariavtalet 2019? Vad är nytt inom skattepolitiken och vilka skattenyheter började gälla hösten 2019?