Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-12-20
Vad innebär turordningsreglerna? - Enligt Sveriges Radio var det lagändringar i arbetsrätten som C och S inte kunde enas om och som fick förhandlingarna om regeringsbildningen att bryta samman. Bland annat uppges en oenighet kring förändringar avseende turordningsreglerna som skäl. Men vad innebär egentligen turordningsreglerna?
today 2018-12-17
Skattefritt med personalfest och övernattning - Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om, det är en form av intern representation. Men att det faktiskt går att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på annan ort än där företaget har sin verksamhet, känner förmodligen färre till.
today 2018-12-17
Så blev skatten 2019 – en översikt - Du har säkert inte missat att riksdagen sagt ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till statens budget för 2019. Den innebär kraftiga skattesänkningar och kan även innebära en lösning på problemet med generationsskiften i fåmansföretag. Här får du en sammanställning av förändringar och förslag på skatteområdet.
today 2018-12-14
Tre momstips för en bra start på året - Här delar våra moms-experter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-12-13
Föräldraskap och arbete - Arbetsgivare ska underlätta för kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap. Det här enligt regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Att anställda skaffar barn och blir föräldrar är en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Arbetsgivare ska därför ge anställda med barn möjlighet att förena föräldraskapet med arbetet.
today 2018-12-12
Hur kan man lyckas med svåra förhandlingar? - Förhandlingar i olika former är ett återkommande inslag i dagens arbetsliv, inte minst om du arbetar som chef eller med HR. I huvudsak kan man säga att förhandla innebär att hitta gemensamma lösningar på problem. Man når oftast framgång om man kan sätta sig in i den andra partens problembild.
today 2018-12-12
Omplacering i samband med sjukfrånvaro - När en anställd är sjuk kan en omplacering bli aktuell som en rehabiliteringsåtgärd. En omplacering kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.
today 2018-12-12
Lojalitet i tjänsten - Lojalitet och sekretess kan sägas vara en följd av det ingångna anställningsavtalet. Arbetsdomstolen (AD) har slagit fast att de anställdas lojalitetsplikt ingår som en del av anställningsavtalet, oavsett om lojalitetsplikten uttryckligen skrivs i avtalet eller inte. AD har i en dom bland annat skrivit att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren samt att arbetstagaren ska undvika lägen där han kan komma i en pliktkollision.
today 2018-12-10
PT-timmen billigare än en trisslott! - I vår serie ”Märkliga skattekonsekvenser” har turen kommit till anställdas tävlingsvinster. Frågan är om sådana ska förmånsbeskattas i alla lägen eller om det finns vinster som kan vara skattefria.
today 2018-12-10
Viktigt att agera när anställda underpresterar - Anställda som presterar under sin förmåga skapar ofta frustration och irritation hos kollegor, och i många fall påverkar det resultatet för hela teamet.
today 2018-12-07
Tre skattetips för en bra start på året - Här delar våra skatteexperter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-12-06
Utnyttja ditt friskvårdsbidrag - Året börjar lida mot sitt slut och ett nytt är i antågande. Den som ännu inte har plockat ut sitt friskvårdsbidrag kanske ska tänka på att göra det.
today 2018-12-06
Avdrag eller inte för julbord och julgåvor till kunder? - När julen närmar sig kan det vara trevligt att bjuda sina kunder på julbord. Avdragsrätten för sådana kostnader kan dock ifrågasättas om evenemanget endast går ut på att ha trevligt med kunderna.
today 2018-12-06
Köp inventarier före nyår - Har du en verksamhet med kalenderår som räkenskapsår? Går verksamheten med överskott? Då bör du spetsa ögonen inför skatteexpert Robert Selvaags andra tips.
today 2018-12-06
Pensionsspara om du saknar tjänstepension - För anställda som har pensionsrätt i anställning är det privata pensionsparavdraget numera slopat. Det innebär att de som fortsätter spara i en privat pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS) kommer att bli dubbelbeskattade, eftersom de dels inte får avdrag för sparandet, dels får betala skatt på pensionen när denna betalas ut. En mycket dålig affär, med andra ord.