Så påverkar regeringens krispaket företag och arbetsgivare

Under måndagen presenterade regeringen en rad nya åtgärder för att bromsa de ekonomiska konsekvenserna för svenska arbetsgivare och företagare, med anledning av det nya coronaviruset.
schedule måndag 16 mars 2020
Lästid: 2 Minuter

Regeringen kommer att presentera förslagen på åtgärder till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas den 19 mars, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Korttidspermittering införs

Förslaget som nu ger företag möjlighet att korttidspermittera sin personal föreslås träda i kraft den 7 april men tillämpas från och med idag, den 16 mars. Förslaget, som har till syfte att rädda svenska jobb och för att arbetsgivare ska slippa säga upp personal, innebär att staten kommer att stå för en större del av arbetsgivarens lönekostnader. Det kan liknas vid det tidigare förslaget om ett nytt system vid korttidsarbete, men subventionsgraden utökas betydligt. 

— Det innebär att alltså att om en arbetstagare minskar sin arbetstid till 40 procent kommer han eller hon att få behålla 92,5 procent av sin lön, säger Victoria Ödlund, Löne- och HR-expert på Simployer.

Tillväxtverket kommer att administrera stödet. Information om hur stödet kommer att tillgängliggöras kommer inom kort. Läs mer på tillvaxtverket.se

Staten tar över sjuklöneansvaret

Förslaget innebär att staten tar över hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. För egenföretagare gäller en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Hur detta kommer att gå till rent praktiskt är i skrivande stund inte helt klart. Vi på Simployer följer utvecklingen och uppdaterar löpande våra Servicepaket med mer information.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Enligt regeringen kommer förslaget innebära att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis, vilket ersätter det tidigare presenterade förslaget. 

– Detta är ett helt unikt stödpaket som regeringen nu presenterat med anledning av coronavirusets framfart och påverkan på det svenska samhället. Beroende på hur situationen utvecklar sig och hur företagen agerar kan de föreslagna åtgärderna komma att kosta uppemot 300 miljarder kronor, säger Pia Weimarsdotter, skatteexpert på Simployer.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari i år. Det innebär att företag som har betalat in skatt för januari till mars kan få tillbaka redan inbetald skatt, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Källa:

Finansdepartementet
Om förslaget korttidspermittering
Om förslaget om likviditetförstärkning via skattekontot

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: