Nya coronarekommendationer från 8 december

Från den 8 december gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, bland annat riktat till arbetsgivare.
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
torsdag 9 december 2021
Lästid: 2 Minuter

På arbetsplatser 

Arbetsgivaren behöver fortsätta arbeta förebyggande mot att arbetstagare drabbas av ohälsa och för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen. Det regleras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om allmänna råd om smittrisker, AFS 2018:4. Arbetsgivaren behöver undersöka, riskbedöma och åtgärda riskerna för smittspridning även fortsättningsvis. Med det sagt har det kommit nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som ska gälla på arbetsplatser.

Arbetsgivare uppmanas att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Arbetsgivaren behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt.

Allmänna rekommendationer

Dessutom har var och en ett individuellt ansvar enligt Smittskyddslagen att medverka till att spridningen av smittsamma sjukdomar förhindras och därmed har man ett eget ansvar för att åtgärda det som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccin mot covid-19 det som ger bäst skydd mot allvarlig sjukdom och smittspridning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att:

 • Hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Alla vuxna bör undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Alla vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Coronarelaterade ersättningar återinförs

I samband med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer ska flera av de coronarelaterade ersättningarna återinföras eller förlängas. 

Beslutet kommer att tas i en ändringsbudget i början av 2022, men förslagen kommer att gälla retroaktivt. Flertalet föreslås gälla till och med den 31 mars 2022.

Följande åtgärder gäller från och med den 8 december 2021:

 • Anställda ska ha möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för ett karensavdrag samt motsvarande ersättning till egenföretagare
 • Ersättning till personer som tillhör riskgrupper
 • En förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern måste avstå från att arbete för att vårda sitt barn om skolan eller förskolan stängs med anledning av covid-19
 • Viss tillfällig föräldrapenning till föräldrar som har barn som nyligen varit allvarligt sjuka
 • Slopat krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning
 • Extra ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader (gäller retroaktivt från 1 december 2021)

 Försäkringskassans hemsida kommer information om när det är möjligt att söka respektive ersättning.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: