Transparens och 'why' stärker Wints kultur mitt i krisen

– Alla som kliver på Wint-tåget ska känna att det finns ett starkt ”why”. Hos oss är varje medarbetare en nyckelperson och en entreprenör, säger Helena Alexandersson, HR-chef.
Kristofer SandbergContent och PR-manager på Simployer
onsdag 29 april 2020
Lästid: 2 Minuter

Hur vet man som organisation om man är redo för det som ingen kunde förutspå? Innan ledningen på Wint stängde dörrarna till kontoret så ville man ta reda på det. Mer specifikt ville man förstå hur medarbetarna upplevde coronakrisen och om de hade rätt förutsättningar för att arbeta hemifrån.

I och med att Wint redan var igång med regelbundna pulsmätningar så använde de &frankly även till det här och skickade ut frågepulsen ”Remote work”. Resultatet från mätningen bekräftade det man hoppades på: medarbetarna hade allt de behövde för att fortsätta arbetet hemifrån. Och sedan sjätte april sker allt jobb på distans.

– Den största utmaningen just nu består i att bibehålla vår starka teamkänslan och säkerställa så kompetensöverföringen funkar även på distans. Därför har vi satt in extra möten och daglig kontakt via Google Hangout, chat och telefon, säger Helena Alexandersson, HR-chef på Wint.

Och fungerar gör det. Enligt Helena Alexandersson finns tecken på att kulturen till och med blivit starkare av krisen.

– Vi har många medarbetare som tar egna initiativ och bjuder in till fika och lunchyoga online. Vi uppmuntrar också medarbetarna att ta en ”walk and talk” istället för ett stillasittande videomöte. Men hur vi kommer att påverkas på längre sikt är svårt att säga. Nu gör vi allt vi kan för att hålla motivationen på topp.

Wint började använda &frankly i mars (2020) och upptäckte redan efter första mätningen att engagemanget var högt. Ett tydligt formulerat syfte som är lätt att ansluta till, tror Helena Alexandersson är en av anledningarna. Och hon får medhåll av Daniel Johansson, vd på Wint, som framhåller vikten öppenhet och transparens.

– Vårt ”why” är det viktigaste styrmedlet vi har. För att alla ska känna delaktighet och förtroende för att vi i ledningen agerar i linje med det så är transparens helt grundläggande. Alla delar av organisationen arbetar utifrån samma verklighet och går igenom allt tillsammans, såväl framgång som motgång. Därför strävar vi alltid efter att vara helt transparenta genom hela vår organisation, säger han.

Högre engagemang = nöjdare kunder

Att leva som man lär syns också på lönsamheten. Enligt Daniel Johansson speglas medarbetarnas engagemang i att kunderna blir nöjdare – och fler. Dessutom söker sig fler talanger till Wint.

– Vår transparenta och öppna kommunikation bidrar också till att motivationen ökar och att våra medarbetarna vågar ta kliv och utmana branscher med nya lösningar, säger Daniel Johansson.

Hur länge teamet på Wint kommer att arbeta på distans är fortfarande oklart. Och trots att arbetet fungerar bra är det många som saknar sina kollegor.

 Att våra medarbetare längtar tillbaka till vardagen med sitt team och sina kollegor på Wint ser vi som ett mycket gott betyg, säger Helena Alexandersson.Dela sidan: