7 tips i arbetet med kultur och värderingar

Ett sätt att beskriva kultur är att använda det gamla uttrycket “Det sitter i väggarna”. Nu för tiden vet vi att kulturen inte sitter i väggarna utan i människorna, det vill säga i deras sätt att bete sig, deras normer, värderingar och förhållningssätt gentemot varandra.
schedule tisdag 14 april 2020
Lästid: 2 Minuter

Hur bra det går för en organisation har ofta samband med den rådande kulturen. Utmärkande för en framgångsrik kultur är att den önskade kulturen och den faktiska kulturen överensstämmer. Uttalade värderingar och förhållningssätt är tydliga i den dagliga verksamheten, både inom den egna organisationen och utåt gentemot kunder, samarbetspartners och olika intressenter.

För att skapa en stark och hållbar kultur bör både chefer och medarbetare arbeta aktivt med att bygga upp och bibehålla den kultur organisationen strävar efter. I detta arbete är det särskilt viktigt att följa upp och utvärdera samt att fira goda resultat och framgångar. Även i situationer när många arbetar hemifrån eller på distans och inte på den ordinarie arbetsplatsen är det också viktigt att inte glömma bort arbetet med kultur och värderingar.

7 tips i arbetet med kultur och värderingar

Nedan finns 7 tips på vad du som arbetsgivare kan tänka på i arbetet med att skapa en hållbar och värderingsstyrd organisation.

1. ”Why”

Börja med att definiera ert ”Why” för hela verksamheten och bryt därefter ner det på era olika funktioner i er organisation. Ställ er frågan ”Varför finns vi till och vad vill vi uppnå?”.

2. Förhållningssätt

Reflektera kring ert önskade och faktiska förhållningssätt i organisationen. Det förhållningssätt som ni har gentemot varandra ska ge er förutsättningar att skapa den kultur ni strävar efter. I Strategisk HR finns en bra övning för detta.

3. Ledarskapsfilosofi

Tydliggör vilken typ av ledarskapsfilosofi som ska hjälpa er på vägen. Filosofin behöver grundas i ert önskvärda förhållningssätt och därefter synliggöras i det konkreta ledarskapet.

4. Nyckelbeteenden

Formulera de beteenden som ni vill se mer av och ska vara vägledande i ert dagliga arbete. Definiera förslagsvis 3-4 nyckelbeteenden i form av verb. Några exempel på nyckelbeteenden skulle kunna vara ”Skapa tillsammans”, ”Återkoppla” eller ”Utveckla”.

5. Kommunikation

Se över hur ni kommunicerar internt och externt. Gå igenom vad som står i exempelvis policydokument och riktlinjer samt på intranät och webben. På detta sätt kan ni säkerställa att även era kommunikationskanaler bidrar till att forma och efterleva er önskade kultur.

6. Ledarskap

Utvärdera det dagliga ledarskapet och följ upp hur er ledarskapsfilosofi omsätts i praktiken. Bygg er onboarding och era utvecklingsinsatser kring era värderingar, förhållningssätt och beteenden och se till att träna era chefer i att ge konstruktiv och kontinuerlig feedback i vardagen.

7. Tydlighet

Tänk på att redan i rekryteringsarbetet vara tydliga och kommunicera kring varför ni finns (ert ”Why”), er ledarskapsfilosofi, ert förhållningssätt och era nyckelbeteenden. Det ökar möjligheten att få in rätt medarbetare till er organisation.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Dela sidan: