Varsel och permittering i coronatider – så funkar det

Som arbetsgivare är det viktigt att agera och reagera vid stora förändringar, men det är också viktigt att hantera de frågor som dyker upp på ett korrekt sätt. Många tidningsrubriker just nu som vittnar om varsel på företag i hela Sverige. Men vad innebär det egentligen?
fredag 20 mars 2020
Lästid: 2 Minuter

Som en konsekvens av det nya coronaviruset är det många arbetsgivare som märker av en minskad försäljning, minskade bokningar och minskade intäkter. Även de anställda kan ha det svårt att utföra sina arbetsuppgifter just nu.

– Arbetsgivare som kommer att säga upp personal på grund av arbetsbrist måste varsla om detta till Arbetsförmedlingen. Det framgår av en särskild lag, den så kallade främjandelagen. Skyldigheten gäller företag som säger upp minst fem arbetstagare vid ett tillfälle eller minst 20 arbetstagare under en 90-dagars-period, säger Annika Westergren, arbetsrättsjurist och HR-expert på Simployer.

Arbetsförmedlingen ska få information om skälen till de planerade uppsägningarna, antal anställda som berörs och vid vilken tidpunkt som uppsägningarna ska verkställas. Ytterligare information om hur det går till i praktiken finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

Skillnad mellan uppsägning och varsel

Den 16 mars presenterade Regeringen ett krispaket där ett av förslaget ger företag möjlighet att korttidspermittera sin personal. En av frågorna som väckts hos arbetsgivare är om det kanske blir enklare att bara permittera personalen för att slippa varsla. Även om arbetsgivaren har för avsikt att permittera personalen krävs det att man varslar till Arbetsförmedlingen minst en månad i förväg. En annan fråga som är ytterst aktuell just nu är skillnaden på varsel och uppsägning.

– Det är stor skillnad. Permittering innebär, enligt lagen om anställningsskydd, att arbetstagaren har rätt till samma lön och anställningsförmåner som om arbetstagaren hade varit i tjänst. Tanken är att personalen tillfälligt blir arbetsbefriade för att sedan vara tillbaka i tjänst. När personal sägs upp på grund av arbetsbrist innebär det att de anställda slutar vid företaget, säger Annika Westergren.

Vad innebär korttidspermittering?

– Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller vid situationer som inte har gått att förutse. Syftet är vidare att arbetsgivare inte ska behöva säga upp personalen. Stödet kan inte ges till anställda som sagts upp, säger Annika Westergren.

I förslaget om korttidspermittering föreslås att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

En ansökan ska göras till Tillväxtverket, som ska administrera stödet. Det är möjligt att ansöka först den 7 april och kommer att ske via tillvaxtverket.se. Stödet kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan.

Är det då bara att bestämma att företaget ska ha korttidspermittering och ansöka om stödet?

– För företag som är bundna av kollektivavtal krävs att det finns stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med.

Hur vet en arbetsgivare om det finns stöd i kollektivavtalet?

– Om företagets arbetsgivarorganisation inte har hunnit skicka ut information om detta rekommenderar jag att man kontaktar sin arbetsgivarorganisation för att få ytterligare besked.

Har du något ytterligare tips?

– Ja, förutom att kontakta sin arbetsgivarorganisation är det lämpligt att se vad Tillväxtverket skriver på sin hemsida. De uppdaterar informationen så snart det finns något att tillföra, säger Annika Westergren.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: