Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-11-18
Avslut av leasing – ett svårlöst momsproblem - Ett avslut av ett leasingavtal för en personbil kan göras på några olika sätt som har stor påverkan på hanteringen av momsen. Ofta är det nästan omöjligt att – med ledning av handlingar från bilhandlare eller leasingföretag – veta vad som faktiskt har hänt och hur detta ska redovisas. Vi reder ut de olika sätten och tipsar om hur du ska tänka för att hamna rätt.
2019-11-18
Måste företaget bevilja föräldraledighet i jul och nyår? - Nu närmar sig julhelgerna och många anställda vill vara lediga. Detta kan innebära besvär för många företag och flera ställer sig frågan om arbetsgivaren verkligen måste bevilja föräldraledighet i jul och nyår.
2019-11-14
Vad innebär utstationering? - En utstationerad arbetstagare är en person som skickas av sin arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Detta innebär att om anställda åker till ett annat land för att t ex gå på en kurs eller konferens är de inte utstationerade.
2019-11-13
Influencer marketing – rätt skatt och moms på gåvor - Fler och fler företag engagerar influencers i sin marknadsföring. Skatteverket är just nu ute och gör kontroller hos företag som samarbetar med influencers. Hur hanterar ni ”gåvor” till influencers? Här går vi igenom vad ni ska tänka på just när det är varor som skickas till influencers som ersättning för deras tjänster.
2019-11-13
Ska retroaktiv lön utbetalas vid heltidsfrånvaro? - Retroaktiv lön är mellanskillnaden mellan tidigare lön och ny aktuell lön. Retroaktiv lön ges när lönen har höjts, antingen beroende på regler i kollektivavtal eller en lönerevision lokalt på företaget.
2019-11-12
Roboten blir HR:s förlängda arm - Enhetlig och uppdaterad information till alla medarbetare, när de behöver det, är en vanlig utmaning på de flesta arbetsplatser. Otillgänglig eller inkonsekvent information internt kan i värsta fall resultera i missnöjda medarbetare.
2019-11-11
1 av 3 medarbetare tycker inte att deras kunskap används på bästa sätt - Har du koll på hur medarbetarna i ditt team upplever sin personliga utveckling? Om inte så är det klokt att ta reda på det. En av tre tycker nämligen inte att deras kunskap tas tillvara på bästa sätt. Ett problem som kan ligga till hinder när du vill öka medarbetarengagemanget.
2019-11-11
Inget krav på saklig grund efter uppnådd LAS-ålder - Den 1 januari 2020 kommer den s k LAS-åldern att höjas till 68 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.
2019-11-08
Du har väl inte missat forskningsavdraget? - Sedan 1 januari 2014 kan företag få avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU). För att få detta s k forskningsavdrag krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda; både vad gäller de anställdas ålder och hur mycket de arbetar med FoU samt att själva forskningsarbetet uppfyller vissa krav.
2019-11-07
Se upp med frukost till de anställda! - Att bjuda de anställda på frukost innebär skatteplikt. Även en tämligen enkel frukost kan – till skillnad mot vad många tror – vara skattepliktig.
2019-11-06
Så fixar du en bra kandidatupplevelse! - Kandidatupplevelsen har fått ökat fokus de senaste åren bland annat på grund av att allt fler ser en tydlig koppling mellan arbetsgivarens rekryteringsprocesser och företagets varumärke. Här ger HR-expert Victoria Ödlund tips på hur du kan gå tillväga för att få till en god kandidatupplevelse!
2019-11-01
Fem tips för effektivare medarbetarsamtal - Det börjar dra ihop sig till medarbetarsamtal. Något som en del chefer upplever som ett nödvändigt ont; tidskrävande, energitjuv eller kanske en administrativ börda. Medarbetarna å sin sida kan uppleva dem som meningslösa eller inte förstå vad de syftar till. Men rätt använt är faktiskt medarbetarsamtal ett av chefens viktigaste verktyg för att styra och utveckla verksamheten! Här är några praktiska tips för att åstadkomma effektiva medarbetarsamtal.
2019-10-30
Uppsägning vid arbetsbrist – vad innebär det? - Flera företag har den senaste tiden varslat om uppsägningar på grund av arbetsbrist, med anledning av coronapandemin. Vid uppsägningar finns en hel del att tänka på, här sammanfattar vi de olika stegen.
2019-10-29
Arbeta i utlandet? – så slipper du preliminärskatteavdraget - Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare slippa att dra preliminärskatt på lönen till en anställd som ska sändas ut för att arbeta utomlands för arbetsgivarens räkning under minst sex månader. Såhär går ni tillväga!
2019-10-28
Anlita utländsk arbetskraft – vad ska du tänka på? - Med den ökande internationaliseringen blir det allt vanligare att utländsk arbetskraft anlitas för olika uppdrag, t ex bygg- och snickeriarbeten. Se till att du vet hur du ska hantera skatt och sociala avgifter!