Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2020-02-27
Så förbereder du verksamheten på coronaviruset - Kan anställda neka att resa till områden med coronasmitta, och hur förhåller du dig till anställda som kommer tillbaka från sådana områden? Här är några punkter du som arbetsgivare bör fundera på i samband med att coronaviruset får större spridning i världen.
2020-02-21
EU-handel 2020 – två varningsexempel - Från och med 2020 har vi fått nya momsregler vid EU-handel mellan företag (B2B). Om man är fler än två parter i en transaktion – och låter fel part stå för transporten – kan det bli riktigt jobbigt. Här kommer två varnande exempel.
2020-02-20
Framtidens kompetensutveckling – för ett hållbart HR-arbete - Hållbarhet är ett nyckelord inte bara i klimatfrågan, utan också när det kommer till kompetensstrategi.
2020-02-17
Entreprenören som jobbar värderingsstyrt - I en allt mer kortsiktig bygg- och anläggningssektor vill Frentab i Stockholm satsa långsiktigt. Genom ledarskapsprogram, friskvård och teambuilding har företaget gjort personalen till sin affärsidé.
2020-02-11
Viktigt att veta om en anställd blir gravid - En anställd som blir gravid arbetar kanske på som vanligt under hela graviditeten, men ibland fungerar det inte. Exempelvis för att arbetet är för tungt eller farligt för att utföras under en graviditet. Rätten att vara ledig från arbetet gäller dessutom i vissa fall redan innan barnet är fött.
2020-02-10
Det brådskar att digitalisera HR - Det har skett ett tydligt skifte, från att det pratas mycket om digitalisering av HR-processerna till att många känner att de ligger efter.
2020-02-10
En hälsosam arbetsplats – vad förväntas du göra? - Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Det handlar om att skapa en god och säker arbetsplats där de anställda mår bra och utvecklas. Många är dock osäkra på hur det ska gå till i praktiken; vad förväntas man faktiskt göra?
2020-02-10
Investera i din långsiktiga momskompetens – skaffa kursabonnemang - Idag är det viktigare, men kanske också knepigare än någonsin, att hänga med i utvecklingen och att sortera informationsflödet. Handlar det om moms är det dessutom ett komplext område, där nya lagar och regler ständigt behöver tas i beaktning och där fel kunskap kan leda till dyra misstag.
2020-02-03
Micaela från PayRule bollar sina lönefrågor med experterna på Simployer - Om det är någon som kan lön är det Micaela Olsson. Intresset började redan under gymnasiet och idag är hon grundare och ägare av lönebyrån PayRule i Stockholm. Som ett bollplank för arbetsvardagens kluriga frågor tar hon och kollegorna hjälp av Simployers experter i Servicepaket Lön.
2020-01-31
Utveckling får medarbetarna att stanna - Det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att lyckas med att anställa kompetenta medarbetare. Konkurrensen på detta område ökar för varje år. Men vad gör en arbetsgivare attraktiv i medarbetarnas ögon? Undersökningar visar gång på gång att medarbetare sätter stort värde på personlig utveckling.
2020-01-29
På Middlepoint betyder medarbetarnas engagemang allt - Nöjda medarbetare, nöjda kunder och bra lönsamhet. Middlepoint har byggt en affär som helt och hållet vilar på medarbetarnas engagemang.
2020-01-28
Fri flytt – perfekt för löneväxling - En förmån som inte många tänker på i samband med löneväxling är fri flyttning för anställda som byter bostad på grund av att de byter arbetsort. Den som har kostnader för sin flyttning kan spara mycket pengar på att arbetsgivaren står för dessa mot att bruttolönen sänks en eller några månader. Den arbetsgivare som erbjuder fri flyttning mot löneväxling blir helt säkert populär.
2020-01-24
Flexibel arbetstid - Normalt finns det inga regler om flextid i centrala kollektivavtal utan arbetsgivaren bestämmer själv villkoren. I vissa fall kan det finnas reglerat i lokala arbetstidsavtal
2020-01-24
Semester under föräldraledighet – hur funkar det? - En vanlig fråga till vår support är vad som gäller när en föräldraledig medarbetare vill plocka ut semester under sin föräldraledighet. Ett vanligt scenario är att den anställda ansöker om en period av föräldraledighet som hen vill avbryta för att plocka ut semester och därefter fortsätta sin föräldraledighet.
2020-01-21
Höjd LAS-ålder – arbetsrättsliga förändringar i LAS - Den 1 januari 2020 höjdes rätten att kvarstå i anställning, den s k LAS-åldern, till 68 år. Förutom en ren höjning av LAS-åldern skedde även andra arbetsrättsliga förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS).