Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-02-14
Workation – få koll på begreppet! - Att distansarbetet etablerat sig som en given förutsättning för många arbetstagare står nog klart för de flesta. Under pandemin handlade distansarbetet primärt om att arbeta hemifrån, i syfte att inte sprida smitta. När pandemin nu fått ett minskat fokus tycks distansarbetets karaktär också ha utvecklats. Att arbeta på distans handlar inte nödvändigtvis om att arbeta från hemmet. Det kan handla om att arbeta från sommarstugan, från fjällstugan eller kanske rentav i samband med en längre utlandsresa – så kallad workation.
2023-02-13
Sjuknärvaro – ska chefen låta medarbetare jobba trots att de är sjuka? - En undersökning gjord av Arbetsmiljöverket (AMV) visar att närmare sex av tio sysselsatta jobbade under 2021 trots att de utifrån sin egen bedömning var sjuka och borde ha låtit bli. Under 2023 är det inte omöjligt att denna siffra stiger när den höga inflationen bubblar och det kan vara tufft för många att få ihop det ekonomiskt.
2023-02-07
När likviditeten är svajig – glöm inte momsreglerna! - I vår support märker vi att fler frågar om man kan tidigare lägga ett momsavdrag, eller senarelägga en redovisning av utgående moms – alltså periodiseringsfrågor. När ränteläget har förändrats har detta fått ökad aktualitet.
2023-02-02
Helgdagar 2023 – rätt till ledighet? - För både arbetsgivare och anställda är det intressant att känna till när helgdagar och röda dagar infaller under året. För arbetsgivaren handlar det om att kunna planera sin verksamhet och för många anställda innebär det några extra dagars ledighet. Vad gäller för 2023?
2023-01-31
2023 - HR och ledare blir viktigare än någonsin - Nyårsraketerna har slocknat och vi har officiellt gått in i ett nytt år. Bakom oss lämnar vi ett år präglat av global oro, ekonomisk osäkerhet och ökade levnadskostnader, och samma osäkerheter kommer sannolikt att påverka oss även 2023.
2023-01-30
Låt inte lön driva behållarkultur – inte ens i en lågkonjunktur - Vi närmar oss en lågkonjunktur med högsta inflationen på 30 år som kan resultera i att de anställda som blir kvar vill se en rejäl löneökning. Det här är en utmaning för företag som i stället behöver ta andra grepp för att bemöta kravet.
2023-01-30
De 3 vanligaste fallgroparna i arbetet med företagskultur - Kulturen är en viktig del av hur man upplever en arbetsplats. Men är definitionen av kultur detsamma för alla? Linus Jonkman, Kulturstrateg på Astronaut, delar de vanligaste misstagen i arbetet med värdegrund och företagskultur.
2023-01-27
LK Group om värdet av att digitalisera medarbetar­samtalen - Att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång är det många som kan slå ett slag för. Har du inte systemstöd för att ta hand om den tillgången kan det bli svårt att få det att fungera i längden. Speciellt när organisationen växer och det blir fler anställda att hålla koll på. Jag satte mig ner tillsammans med Helena Lillienberg, HR Manager på LK Group för att prata om hur de har gjort för att digitalisera sina medarbetarsamtal.
2023-01-18
Hallands hamnar: ”Vi har fått struktur på vårt arbete” - I samband med att Europas mest moderna skogshamn ska byggas krävs struktur och effektivisering i arbetet. Simployers handböcker och expertstöd är några av anledningarna till att Hallands Hamnar slipper lägga tid och resurser på grundarbetet för administrativa blanketter och dokument. "För mig är Simployer en naturlig kollega", säger Solweig Hagselius, HR-chef vid Hallands Hamnar.
2023-01-17
Kulturen skapar förutsättningarna för engagemanget - Lotta Sundqvist, chef för direktförsäljning på Svedea, kammade hem priset som "Årets Engagemangsförebild". Hennes imponerande sätt att mäta och driva engagemang inom sitt team har varit en stor inspirationskälla för andra chefer på organisationen. Här är hennes tips på hur du lyckas!
2023-01-16
HR och lön 2023 – detta behöver du veta! - Nytt år innebär också flera nya lagar och regler för arbetsgivare att ha koll på. Vet du vad som gäller för HR och lön under 2023?
2023-01-13
Inflationen stiger och utgifterna ökar – är arbetsgivaren skyldig att kompensera? - Inflationen stiger och med den ökar även kostnader för energi, räntor, drivmedel och mat. Allt fler upplever allt mindre i plånboken. Lönen som tidigare räckte till allt och lite till, räcker nu inte ens till de mest nödvändiga utgifterna. Så vad händer nu? Har arbetsgivaren något juridiskt ansvar att kompensera de anställda för att lönens värde minskar?
2023-01-12
Öppna frågor i &frankly underlättar förbättringsarbetet - BabyBjörn prisades som "Årets Engagemangsraket" på &franklys Engagement Award 2022. De har drivit engagemangsfrågan med både nyfikenhet och tydlig riktning – och bevisligen lyckats väl. "Målet är att alla är delaktiga och känner ett driv av nytänk och innovation, varje dag, tillsammans", säger Eva Andersson, Global Human Resources Director på BabyBjörn
2023-01-11
GDPR för lön – det kan bli dyrt att inte göra rätt! - Det kan bli en dyr historia om personuppgifter och skyddande av anställdas integritet inte hanteras på rätt sätt. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på dig som arbetsgivare och arbetar du med lön och förmåner kommer du ofta i kontakt med olika typer av personuppgifter. Vad är viktigt att tänka på?
2023-01-10
Omställningsstudie­stödet i praktiken - Arbetsmarknaden förändras i rask takt vilket ställer helt nya kunskapskrav på medarbetarna. Att göra ett kompetenslyft mitt i arbetslivet kan kännas som en hög tröskel ekonomiskt. Men med det s k omställningsstudiestödet finns det äntligen förbättrade förutsättningar att finansiera studier för de som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Så hur fungerar det i praktiken?