Min medarbetare verkar ha alkoholproblem – vad gör jag?

Svenskars alkoholkonsumtion ökar vilket kan påverka arbetsgivaren genom ökad sjukfrånvaro och lägre produktivitet. Eller ännu allvarligare, ökad risk för olyckor och arbetsrelaterade skador.
måndag 11 december 2023
Lästid: 2 Minuter

Därför är det viktigt att arbeta både förebyggande på organisationsnivå och på individnivå för att få ett effektivt alkoholpreventivt arbete. Som arbetsgivare har man sannolikt anställda med riskkonsumtion eller beroendeproblematik, vilket skulle kunna leda till stora konsekvenser på arbetet.

Nya riktlinjer kring arbetet med alkoholrelaterade problem på arbetsplatser

4 % av Sveriges befolkning har ett beroende av alkohol och flera studier visar att arbetsplatsen spelar en central roll för att förebygga alkoholrelaterade problem eftersom de flesta med en beroendeproblematik finns på en arbetsplats. Tyvärr identifieras alkoholproblemen ofta väldigt sent, efter ca 5-10 års beroende vilket gör det svårare att behandla.Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar och ska skydda medarbetarna från risker på arbetsplatsen. Alkoholproblem kan leda till misstag och felbedömningar som drabbar inte bara den berusade individen utan också kollegor eller tredje part.

Enligt Myndigheten för arbetsmiljökunskap som uppdaterat riktlinjerna för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet ska man som arbetsgivare fokusera på att förebygga problem, både på organisatorisk nivå och för den enskilde arbetstagaren. Det förebyggande arbetet ska grunda sig i en väl definierad alkoholpolicy med handlingsplan som ska förankras i verksamheten. Genom utbildning av både chefer och medarbetare och screening i samarbete med företagshälsovården ska riskerna med alkoholproblem minskas och beroende upptäckas i tid. I det fall ett riskbeteende eller beroende upptäcks ska en handlingsplan tas fram med hjälp av företagshälsovården utifrån individens unika behov. 

6 tips för dig som misstänker alkoholberoende hos en medarbetare: 

  1. Våga ta samtalet: Tidig kommunikation underlättar för medarbetaren att återhämta sig. 
  2. Undvik att ställa diagnoser: Lyssna empatiskt och involvera företagshälsovården för medicinsk bedömning och anpassad behandling. 
  3. Dokumentera allt: Noggrann dokumentation av händelser och beslut är avgörande. 
  4. Upprätta en behandlingsöverenskommelse: Tydlig plan med faktiska insatser för uppföljning. 
  5. Arbeta med företagshälsovården: Samarbeta för rehabilitering och arbetsanpassning. 
  6. Handlingsplan för unika behov: Skapa en individanpassad handlingsplan tillsammans med företagshälsovården. 

Få ett team av experter i ryggen!
Behöver du stöd i ditt vardagliga HR-arbete? Med våra Expertstöd får du ett uppslagsverk med information som du behöver ha koll på, och med vår support får du en direktlinje till några av Sveriges bästa experter inom arbetsrätt, lön och HR.

Jag vill veta mer!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: