Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – förbered dig på ändringarna!

Arbetsmiljöverkets regelstruktur för föreskrifter och allmänna råd har genomgått en ordentlig förändring. 67 föreskrifter har blivit 15 och träder i kraft 1 januari 2025 – lång tid kvar kan tyckas, men som arbetsgivare är det dags att börja förbereda sig och bekanta sig med ändringarna redan nu.
Josefine JohanssonContent Manager
tisdag 31 oktober 2023
Lästid: 2 Minuter

Vad ändras?  

Den nya strukturen ska bidra till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö och med den nya regelstrukturen är ska det bli ett tydligare, enklare och mer sammanhållet regelverk, mer anpassningsbart och anpassat till ett arbetsliv i förändring. I korthet innebär ändringarna: 

 1. Enhetligare språk ska göra det tydligt vilka regler som gäller och vad de innebär 
 2. Tydliggörande av vem som är ansvarig för att reglerna följs 
 3. Strukturförändring: Cirka 2300 paragrafer sorteras in i en ny struktur där nuvarande 67 förskriftshäften blir 15 
 4. Allmänna råd: Placeras under respektive paragraf och omformuleras till föreskriftstext 

Det sker i huvudsak ingen materiell förändring av innehållet, vilket innebär att skyddsnivån och kravnivån ska vara densamma som tidigare. Reglerna finns redan nu på Arbetsmiljöverkets webbplats, i ett nytt digitaliserat format. 

Med utgångspunkt i olika roller 

Regelstrukturen är indelad utifrån de vanligaste rollerna i arbetsmiljöarbetet, som har ansvaret för att reglerna följs: 

 1. Arbetsgivare eller motsvarande 
 2. Byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare 
 3. Tillverkare, importör eller distributör av vissa produkter 

 Tre grupper av regler 

De 15 föreskrifterna är indelade i tre grupper, som presenteras nedan. De olika delarna i strukturen innebär ingen juridisk hierarki bland reglerna utan beskriver ett flöde i arbetsmiljöarbetet. 

 • Grundläggande regler talar om vilka grundläggande skyldigheter som gäller för arbetsgivare eller motsvarande oavsett verksamhet och för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare 
 • Övriga regler gäller för olika verksamheter beroende på vilka arbeten och risker som finns där 
 • Produktregler innehåller krav på produkter för den som tillverkar, importerar eller distribuerar vissa produkter 

Vad bör arbetsgivaren göra redan nu? 

Redan nu är det bra att man som arbetsgivare börjar kolla i de nya föreskrifterna för att bekanta sig med den nya regelstrukturen. Här är några steg på hur ni kan göra: 

 1. Identifiera vilka roller ni har i er verksamhet - så att ni vet vilka föreskrifter som kommer att gälla för er. 
 2. Identifiera vilka risker ni har i er verksamhet och använd de regler som gäller för dem. 
 3. Förbered vilka dokument, personalhandböcker och liknande som kommer att behöva uppdateras till nya AFS-nummer* och paragrafhänvisningar.  
 4. Se till att cheferna – med ansvar för arbetsmiljöarbetet – få kunskap om arbetsmiljöfrågor och den nya regelstrukturen 
 5. Ta hjälp av expertis för att sätta er in i ändringarna och hur de kommer att påverka er 

*AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Missa inget viktigt!
Under årets största HR-kurs pratar vi mer om Arbetsmiljöverkets nya struktur och andra relevanta lagändringarna, direktiv och avgörande rättsfall. Vi vet att du som HR-medarbetare står inför ett arbetsrättsligt landskap som kan kännas både komplicerat och utmanande. Att vara välinformerad och uppdaterad är inte längre ett alternativ – det är en nödvändighet. 

Se hela programmet här! 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: