Nu träder visselblåsarlagen i full kraft – detta behöver du ha koll på

Experten reder ut vanliga missförstånd kring visselblåsarlagen och tipsar hur arbetsgivare ska agera kring skärpta krav på interna rapporteringskanaler: ”Rätt hanterat kan visselblåsande bli ett gyllene tillfälle till verksamhetsutveckling!”
torsdag 9 november 2023
Lästid: 2 Minuter

2017 fick Sverige sin första visselblåsarlag, som reglerar skydd för den som slår larm om missförhållanden i arbetslivet. Som en konsekvens av ett EU-direktiv ersattes den med en ny lag, som började gälla delvis 2021, och från och med den 17 december 2023 gäller visselblåsarlagen fullt ut: 

– Nu måste även privata arbetsgivare med 50 till 249 arbetstagare, ha interna rapporteringskanaler och rutiner för rapportering och uppföljning på plats, säger Mirja Lenes, HR- och löneexpert på Simployer.

Missförstånd kring visselblåsning

Många känner osäkerhet kring vilka frågor som egentligen omfattas av visselblåsarlagen och hur verksamheten ska anpassas. Till exempel vad som räknas som ett missförhållande av allmänintresse: 

– Många tänker sig felaktigt att man kan visselblåsa sin chef, för att rapportera dålig arbetsmiljö, diskriminering och kränkning. Men visselblåsarlagen handlar inte om synpunkter på det egna anställningsförhållandet vilket i första hand hanteras genom andra arbetsrättsliga lagar, säger Mirja Lenes. 

Ett missförhållande av allmänintresse kan exempelvis vara miljöbrott, mutor, felaktiga upphandlingar eller andra lagöverträdelser. Många efterfrågar nu vägledning kring de nya lagreglerna och som ett svar på detta kommer Mirja Lenes och arbetsrättsexperten Natalia Björkman Szklarska, att hålla en kurs som bland annat tar upp verksamhetsanpassning, och checklistor för alla dokument och rutiner som behövs för att göra rätt.

Verktyg som förenklar

Enligt visselblåsarlagen ska den interna rapporteringskanalen utformas så att det är möjligt att rapportera missförhållanden både skriftligt, muntligt och – vid begäran – genom ett fysiskt möte. Den rapporterande personen ska få en bekräftelse på sin rapport inom sju dagar från mottagandet, om inte personen har avsagt sig det. Det ska också finnas möjlighet att återkoppla uppföljning till den rapporterande

– Det är många frågor att besvara för att få det rätt, till exempel behöver arbetsgivaren säkerställa att visselblåsarkanalen följer GDPR, säger Mirja Lenes och tipsar om att ta hjälp. HR-verktyget &frankly har en visselblåsarfunktion, som gör det enkelt att hantera rapporter om missförhållanden och garanterar anonymitet.

Chans till utveckling

Det är också viktigt att informera och utbilda organisationen kring det nya regelverket, vilket även minskar risken att internkanalen för visselblåsarfrågor förvandlas till en allmän klagomur:

– Våga vara tydliga med vad som gäller och hur missförhållanden ska rapporteras. Arbetsgivare bör välkomna chansen att få information som ger en möjlighet att agera. Rätt hanterat kan visselblåsande bli ett gyllene tillfälle till verksamhetsutveckling!

HR-träffen 2023 vässar din kompetens
Häng med på höstens viktigaste kursdag, med bland annat nyheter kring rätten att visselblåsa. En fullspäckad dag som ger dig koll på LAS, nya EU-direktiv och spännande domar från Arbetsdomstolen.

Här kan du läsa mer om programmet och säkra dina biljetter!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: