Arbete utomhus – hur kallt får det vara?

Det finns faktiskt inga fastställda gränser för hur kallt det får vara när någon arbetar utomhus. Men som arbetsgivare har du alltid ansvar för att se till att arbetstagarna inte skadas i kyligt väder.
schedule den 15 februari 2021

Det finns inga temperaturgränser varken i arbetsmiljölagen eller i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Som arbetsgivare måste man däremot alltid göra en riskbedömning, enligt föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förhindra att anställda drabbas av sjukdom eller skadas på arbetsplatsen. När det gäller utomhusarbete kan det t ex röra sig om nedkylning eller kylskada. 

Bedömning behövs vid utomhusarbete

Som arbetsgivare måste du göra en bedömning av om det överhuvudtaget går att arbeta utomhus. Vid kraftig kyla eller kyla i kombination med blåst kan det innebära att utomhusarbetet får ställas in helt.

Vid kyla i övrigt kan det innebära att företaget får skaffa speciell arbetsklädsel till de anställda. Det kan vara tal om att sätta upp speciella arbetsbodar, så att de anställda har möjlighet att gå inomhus och värma sig. Andra exempel kan vara speciella skydd mot väder och vind.

Även om det inte finns fastställda temperaturgränser för utomhusarbete kan kollektivavtal reglera vad som gäller i den branschen. Det kan även finnas vedertagen praxis inom branscher med utomhusarbete.

Tänk på att...

Riskbedömning görs enligt föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Ytterligare information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter