HR-trender 2024 – detta måste du ha koll på

I en turbulent värld spelar HR en allt viktigare roll, men då gäller det att ha koll på utvecklingen. Vi ger dig ett smakprov på tre trender som kommer starkt 2024 och tipsar om hur du kan få smidig omvärldsbevakning – året om, helt gratis!
tisdag 12 december 2023
Lästid: 4 Minuter

Tre trender på stark frammarsch 2024:

Mognare diskussion kring GenAI

Att den lilla förkortningen GenAI – som står för generativ artificiell intelligens – rymmer en mycket stor förändringspotential, det är alla överens om vid det här laget.

Till exempel kan en ökad automatiseringsgrad i rekryteringsprocesser frigöra resurser för HR-avdelningen, som därmed kan lägga mer kraft på att stötta chefer i mer strategiska och komplexa ledarskapsfrågor. AI kan också användas för att skapa individanpassade utvecklingsprogram, som tar hänsyn till den enskilde medarbetarens styrkor och svagheter. Det gör att investeringen i vidareutbildning av den befintliga personalen blir mer träffsäker och därmed också mer kostnadseffektiv. GenAI är inte en ersättare av den mänskliga HR-funktionen, utan kan snarare ses som ett verktyg för bättre resursutnyttjande. Rätt hanterat kan insamlad data generera värdefulla insikter och affärsnytta.

Problemet är att många organisationer har dykt rätt in i tekniken, utan närmare eftertanke. Nackdelarna har börjat uppmärksammats allt högljuddare, vilket inte minst årets stora författarstrejk i Hollywood var ett exempel på, och nu kommer en motreaktion som sätter sin prägel på den kommande utvecklingen och användningen.

För att uppnå framgång, i så väl mjuka värden som kronor och ören, måste vi ta hänsyn till både potential och risker när vi investerar i ny teknik. Det är viktigt att ha en tydlig AI-policy på plats och att vara helt transparent inför medarbetarna kring hur insamlade data kommer att användas. Diskussionen om etik och personlig integritet i förhållande till AI-insamling och bearbetning av data, kommer ingen undan – 2024 är året vi tar frågan på allvar.

Lönetransparens för relationsbygge

Pandemin innebar ett paradigmskifte för vår syn på var, när och hur ett arbete kan utföras. I spåren av den här utvecklingen har tillitsbaserat ledarskap kommit att bli allt viktigare. Motorn bakom utvecklingen är bland annat det faktum att personlig delaktighet ökar utvecklingspotentialen, både för den enskilde individen och organisationen som helhet.

Men det finns en nyckelfaktor för att lyckas skapa en tillitsbaserad relation som inte får glömmas bort: en transparent lönesättningsstrategi som ett sätt att säkra organisationens talangpool.

Varför? Som alla vet är rekrytering en dyr affär och konkurrensen om talangerna stenhård, därför blir det allt viktigare för arbetsgivare att ta väl hand om de befintliga medarbetarna. Det gäller att agera i tid, för när en medarbetare väl kommer till chefen med ett lönebud från en konkurrent, då är det i regel redan för sent att försöka matcha det budet.

Lösningen på frågan om hur man förebygger rastlösheten är att arbeta med lönetransparens och visa på tydliga utvecklingsmöjligheter. Därför kommer det att bli allt viktigare att tydliggöra vad företaget värderar, vad som påverkar lönesättning och hur lönespannet för olika roller ser ut. En öppenhet kring förutsättningarna för en viss roll gör det dessutom lättare att föra konstruktiva diskussioner kring vad som krävs för att nå önskad lön och vilka övriga utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget. Det här är inte bara gynnsamt för att ta hand om befintliga medarbetare, även i fråga om nyrekrytering är lönetransparens effektivt – den som vågar spela med öppna kort 2024 säkrar helt enkelt sitt försprång för framtidens talangjakt.

HR-teknik som stärker affären

Utvecklingen av HR-teknik fortsätter att accelerera och allt fler ser fördelarna med att lämna hemmasnickrade, ineffektiva system som används för att hantera allt från frånvaro till pulsmätning.

En stark trend 2024 är ett mognare sätt att resonera kring investeringar i HR-teknik. Från att det läge har betraktats som ett sätt att säkra basala behov, som att organisationen följer arbetsrelaterade lagkrav, får nu allt fler upp ögonen för möjligheterna till affärsutveckling. Med en samlad organisationsplattform genereras bättre data, som till exempel kan användas för att förebygga kostsamma sjukskrivningar och att attrahera och bibehålla talanger.

2024 är året då alla – stora som små organisationer – kommer att behöva tänka mer strategiskt kring hur HR-teknik kan användas för att främja en framgångsrik affärsutveckling.

Nyhetsbevaka som ett städproffs

Nu när du fått ett smakprov på några övergripande trender som är på ingång, kan vi återvända till dig: Funkar din omvärldsbevakning eller är alla nyheter du missar en ständig känsla till otillräcklighet?

Om det sistnämnda gäller för dig kan det vara dags att ändra taktik! Behandla omvärldsbevakningen på samma sätt som ett proffs hanterar städning: skapa rutiner för effektiva microinsatser i vardagen.

Genom att börja prenumerera på Simployers nyhetsbrev People First får du koll på nya lagar, trender och nyheter inom HR och ledarskap, serverade rätt in i din mejlbox. Med automatisering och microdosering blir din omvärldsbevakning enkel – hela 2024.

People First gör dig uppdaterad
Vad innebär HR analytics? Tvingar EU till e-fakturering? Hur agerar man när distansarbete missköts?

Frågorna är många. Svaren kommer med Simployers nyhetsbrev, ett enkelt sätt att få koll på nya lagar, trender och nyheter inom HR och ledarskap. Börja prenumerera nu!

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: