Jämställdhet eller utbrändhet? Så kan arbetsgivare göra skillnad!

Hämta barn på förskolan, laga mat, dammsuga och skjutsa till träning – det är bara några av de obetalda uppgifter kvinnor gör mer av i hemmet än männen. Även föräldraledighet tas i större utsträckning ut av kvinnor än av män. Det visar en rapport* som Jämställdhetsmyndigheten nyligen släppt.
Josefine JohanssonContent Manager
torsdag 16 november 2023
Lästid: 2 Minuter

”Som arbetsgivare och chef kan det vara lätt att tänka att man inte kan påverka att kvinnor gör mer i hemmet. Men det är inte hela sanningen. Att jobba för en ökad jämställdhet på arbetsplatsen kan ge ringar på vattnet. Hur en medarbetare har det hemma, påverkar vanligtvis också hur medarbetaren mår och presterar på arbetet. Vi vet också att fler kvinnor blir sjukskrivna i större utsträckning än män på grund av stressrelaterad ohälsa”, säger Simployers HR-och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg.

Hur arbetsförhållandena på arbetsplatsen ser ut påverkar förutsättningarna för manliga medarbetare att ta ut mer föräldraledighet och för att underlätta för föräldrar – oavsett kön – att kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Det är dessutom ett lagkrav. Att som arbetsgivare ifrågasätta en arbetstagares uttag av föräldraledighet eller VAB är däremot inte att rekommendera.

Expertens tips för hur du kan öka jämställdheten:

 • Följ upp hur mycket föräldraledighet som tas ut fördelat på kön i verksamheten
  • Underlaget kan användas för att skapa dialog bland chefer och medarbetare om hur ni som arbetsgivare kan bidra till att fler män väljer att ta ut föräldraledighet
  • Finns det något på arbetsplatsen som hämmar? Exempelvis jargong eller annat?
 • Undersök hur möjligheten ser ut att förena föräldraskap med förvärvsarbete
  • Vilken tid förläggs viktiga möten? Genom att inte ha dem tidigt eller sent underlättar det för arbetstagare som är föräldrar att kunna delta och inte missa information
  • Finns hinder för arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn?
  • Är övertid ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått?
  • Finns möjligheter för arbetstagare att utföra arbete hemifrån?
  • Om obekväma arbetstider – går det att minimera detta?
 • Utifrån undersökningarna behöver ni analysera orsakerna till dessa hinder, varför de finns och hur de kan åtgärdas

”Det är alltså ett krav enligt diskrimineringslagen att arbeta med aktiva åtgärder och främja att alla föräldrar ska kunna kombinera föräldraskap med arbetet. Att öka jämställdheten är inte bara ett jobb för politikerna, det krävs att alla hjälps åt, däribland arbetsgivare och medarbetare – oberoende av kön!" säger Ida Ljungberg.

"En ökad jämställdhet på arbetsplatsen, kan mycket väl bidra till ökad jämställdhet på andra områden, t.ex. i hemmet. Så arbetsgivare, det är dags att förändra ert mindset! Ni kan påverka mer än vad ni tror, se till att också göra det”, avslutar experten.

*Rapport från jämställdhetsmyndigheten

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: