Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren ansvarar för klimatet på arbetsplatsen. Det innebär att personalutrymmen och arbetsplatser inomhus ska ha lämpliga temperaturer, anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Det är stor skillnad på fysiskt aktivt arbete, till exempel i en verkstad, och stillasittande kontorsarbete. Arbetsplatser utomhus ska om möjligt anpassas så att de anställda skyddas mot direkt solstrålning samt väder och vind.
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
tisdag 25 juni 2024
Lästid: 2 Minuter
SVALKA? När det börjar bli varmt ute kryper ofta temperaturerna upp även inomhus. Men hur varmt får det egentligen lov att vara?

Vad är en rimlig inomhustemperatur?

Någon övre temperaturgräns finns inte reglerat i arbetsmiljölagen eller i dess föreskrifter, då det är stor skillnad på fysiskt aktivt arbete och stillasittande kontorsarbete.

Det finns dock riktlinjer om hur varmt det får vara på arbetsplatsen under sommarmånaderna. Inomhus bör temperaturen ligga mellan 20 och 26 grader för stillasittande arbete.

Det innebär att även om temperaturen tillfälligt överstiger 30 grader så kan arbetet fortsätta. Arbetsgivaren har dock ansvar för att försöka anpassa arbetsuppgifter och förhållanden så gott det går.

Kollektivavtal kan reglera temperaturgränser som gäller för branschen.

10 tips på tillfälliga åtgärder

Under perioder med höga temperaturer bör arbetsgivaren vidta tillfälliga åtgärder. Arbetsmiljöverket ger följande tips för inomhusarbete:

 1. Begränsa solinstrålningen
 2. Använd mer informell klädsel
 3. Ha god tillgång till vätska
 4. Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 5. Stänga av onödiga värmekällor
 6. Kör ventilationen även nattetid
 7. Använd bordsfläktar
 8. Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 9. Om möjligt arbeta hemifrån
 10. Justera arbetstiderna

Risker vid varmt inomhusarbete

Värme kan innebära olika former av obehag. Det kan bl a vara huvudvärk, illamående och retlighet vilket sänker prestationsförmågan och arbetstakten. Den försämrar också koncentration, uppmärksamhet och omdöme.

I många industrier är det verksamheten som sådan som gör att det blir varmt inomhus. Det kan vara värmeugnar, stålverk, tvätterier och liknande verksamhet med både stark värme och/eller hög luftfuktighet.

Dricksvatten ska tillhandahållas på ett hygieniskt sätt på arbetsplatsen, eftersom det är viktigt att de anställda har tillgång till vätska.

Varmt arbete utomhus

Utförs arbete utomhus bör man använda sig av någon form av avskärmning för att minska UV-strålning från solen och värmetillskottet. Det är viktigt att skydda kroppen mot uppvärmning vid arbete i stark värme, t ex vid vägarbete.

Högre risk för olycksfall

Oavsett om arbetet utförs inomhus eller utomhus påverkar värme påverkar arbetsförmåga, uppmärksamhet och omdöme, vilket kan leda till att risken för olycksfall ökar.

Här är det viktigt att arbetsgivaren i förväg planerar verksamheten så att det blir en rimlig arbetsmiljö för de anställda och att risken för olyckor och ohälsa minskas.

Arbetsmiljöverket föreslår följande tillfälliga åtgärder vid utomhusarbete:

 • Byt till andra arbetsuppgifter
 • Prioritera arbete i skugga när det är stark sol
 • Ta längre pauser
 • Förskjut om möjligt arbetstiden under dagen
 • Använd så varma eller svala kläder som möjligt
 • Se till att dricka när det är varmt

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bl a upp krav och råd om ventilation och inomhusklimat.

Föreskrifterna om Arbetsplatsens utfomrning (AFS 2020:1) innehåller även ett avsnitt om arbete i stark värme, och där finner man regler om att planera, bedriva och följa upp arbetet så att värmebelastningen blir så låg som möjligt. Föreskrifterna har till syfte att minska skadlig värmebelastning i arbetet.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: