Ta pulsen på teamet – 5 starka skäl till att börja i dag!

Hur mår dina medarbetare? Smart HR-teknik ger svar direkt. Nu kan du testa &franklys pulsmätning – som hjälper dig att bygga långsiktigt engagemang och ducka dyra konflikter – helt gratis!
måndag 20 november 2023
Lästid: 2 Minuter

Hej då, magkänsla. Välkommen in, fakta! Allt fler satsar på smart HR-teknik för strategisk insamling och analys av data, för att kunna fatta välgrundade HR- och affärsbeslut. Här är fem skäl till att du också borde göra det:

1. Öka engagemanget
Drivna och hängivna medarbetare lägger inte bara grunden för en lustfylld arbetsplats, engagemanget syns även på sista raden. Men för att kunna arbeta effektivt med engagemang behöver du kunskap om dina medarbetares drivkrafter. Med &frankly får du tillgång till aktuella data presenterade på ett lättillgängligt sätt, som gör det enklare att se när, varför och hur du ska agera.

2. Bygg kulturen
Arbetsplatskulturen speglar de gemensamma värderingarna och utrycks genom individers agerande. När du som chef regelbundet ställer frågor till dina medarbetare om hur de upplever att värderingarna efterlevs i vardagen, får du tillgång till insikter som hjälper dig att fortsätta trigga de beteende du vill se.

3. Driv förändring
Fråga: Hur får man en organisation att hänga med på en förändringsresa? 
Svar: Genom att kontinuerligt ta reda på attityder, drömmar och behov, hos såväl enskilda individer som grupper. Stämmer du av under utvecklingsresans gång, ökar sannolikheten för att ni når slutdestinationen som ett enat och engagerat arbetslag. 

4. Förbättra arbetsmiljön
Strategiskt arbetsmiljöarbete är inte bara en fråga om att följa lagen, det är också en sund företagsekonomisk hållning – för forskning visar att en trygg arbetsmiljö är tydligt kopplat till lönsamhet. 

Därför är det helt avgörande att snabbt fånga upp signaler på ohälsa, för att kunna agera. Regelbunden pulsmätning hjälper att ställa rätt diagnos på teamets dagsform och långsiktiga temperaturutveckling! 

5. Säkra talangjakten
Konkurrensen om talangerna är stenhård, därför är ett aktivt Employer branding-arbete en självklarhet på dagens arbetsmarknad. För att lyckas är det helt avgörande att arbeta strategiskt med de befintliga medarbetarna. 

HR-tech som &frankly gör det enklare för dig: Mät attraktivitet i realtid, ställ följdfrågor för att fördjupa insikterna och skapa nya beteenden hos enskilda individer för att bygga starka företagsambassadörer. 

Nyfiken på &frankly? Vi berättar gärna mer och bjuder på en gratis testperiod för att visa hur verktyget kan göra skillnad för just din organisation. Kontakta oss redan i dag! 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: