Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-11-08
Fri utbildning vid uppsägning kan vara skattefri - Förmån av fri utbildning eller andra åtgärder i samband med uppsägning och omplacering är skattefri för en anställd. Så här fungerar reglerna.
2018-11-07
Mammaledighet - En kvinnlig arbetstagare har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse.  Detta oavsett om föräldrapenning tas ut eller inte.
2018-11-06
Läkarintyg från första sjukdagen? - Arbetsgivare kan i vissa situationer begära att en anställd visar läkarintyg före den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det vanligaste är att den anställde ska visa ett förstadagsintyg. Vad måste man som arbetsgivare tänka på vid en begäran om ett förstadagsintyg?
2018-11-02
Alla arbetsgivare måste ha en integritetspolicy - Det är inte bara för verksamhetens kunder som man behöver ha en integritetspolicy. Även gentemot den egna personalen är detta nödvändigt. Läs vår artikel, få koll på regelverket och ladda ned en gratis mall du kan använda som utgångspunkt för integritetspolicyn.
2018-11-01
Att avtala om högre semesterrätt - Semesterlagen ger anställda rätt till 25 dagars semester. I kollektivavtal eller enskilda avtal med den anställda går det att träffa överenskommelse om högre semesterrätt d v s fler semesterdagar. Det framgår inte av semesterlagen hur en förändrad semesterrätt ska hanteras.
2018-11-01
Nya regler om kamerabevakning - Är du medveten om att det gäller nya regler om kamerabevakning sedan den 1 augusti 2018? Det är färre som behöver söka tillstånd för att få kamerabevaka. Däremot ställs det krav på att den som vill kamerabevaka själv ska se till att följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och i brottsdatalagen.
2018-11-01
Går det att få avdrag för styrketräning i en enskild firma? - Du som driver ditt företag som enskild firma kan inte göra avdrag för motion och friskvård. Det kan ändå finnas en öppning för avdrag för t ex styrketräning eller yoga. Det är fullt möjligt för den som har fått fysisk aktivitet på recept – s k FAR.
2018-11-01
Att publicera anställdas personuppgifter - Som arbetsgivare kan man vilja publicera personuppgifter av anställda i flera olika situationer, t ex på företagets webbsida, på intranät eller namn, foton eller e-postadresser i broschyrer och informationsmaterial.
2018-11-01
Lokaluthyrning - momsfritt som huvudregel - Uthyrning av fastighet och upplåtelse av bostadsrätt är normalt inte någon skattepliktig omsättning enligt ML. Uthyraren har inte heller rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms på kostnader avseende den uthyrda egendomen.
2018-11-01
Frivillig skattskyldighet - retroaktivt avdrag - Skattskyldigheten och avdragsrätten för moms i en lokaluthyrningsverksamhet – som gjorts frivilligt skattskyldig – inträder normalt tidigast när momsskyldig hyresgäst tillträtt lokalen. Genom reglerna för retroaktivt avdrag kan moms på ny-, till- eller ombyggnadsutgifter – som uppkommit innan uthyrning – dras av i efterhand
2018-10-31
Veckovila - En anställd har rätt till minst 36 timmars ledighet varje sjudagarsperiod, s k veckovila. Denna vila ska vara sammanhängande och om möjligt förläggas till veckoslutet.
2018-10-29
Fler granskningar från Datainspektionen - Under hösten kommer Datainspektionen att genomföra flera större granskningar av dataskyddsförordningen, GDPR. Samtycke och dataskyddsombud är två områden som är speciellt aktuella för granskning.
2018-10-29
Farliga ämnen hanteras felaktigt - Arbetsmiljöverkets inspektion av hanteringen av farliga kemiska ämnen på 1 800 arbetsplatser gav åtta av tio arbetsplatser krav på åtgärder.
2018-10-25
Kostförmån även för brandmän i kris - Flera diskussioner och ifrågasättanden har följt efter medias rapportering om att personer som arbetar i krissituationer, till exempel brandmän, ska beskattas för bland annat fria måltider.
2018-10-24
Första svenska GDPR-granskningen klar - Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som kontrollerats.