Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-03-14
Dödsfall i arbetslivet ökar - Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete, och det är en negativ trend. Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång har ökat de senaste tre åren.
2019-03-13
Hur lyckas du med Talent Management? - Talent management handlar om att säkerställa att organisationen över tid är rätt bemannad. Det handlar både om hur många anställda som behövs i nuläget och framåt, och om att ha rätt kompetens, färdigheter och attityder i organisationen både på kort sikt, men framförallt på lång sikt.
2019-03-12
Äntligen generationsskifte i fåmansföretag! - Regeringen har lämnat ett förslag om nya regler för likvärdiga villkor vid generationsskiften i fåmansföretag.
2019-03-11
Löneavdrag vid föräldraledighet - Det finns ingen lag som reglerar hur löneberäkningar ska göras. Av vissa kollektivavtal framgår däremot hur avdrag ska beräknas i olika situationer
2019-03-08
Diskriminering och likabehandling – hur kan du arbeta? - Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, en dag då ojämställdhet och kvinnors situation uppmärksammas världen över. I den här artikeln har vi samlat information om diskriminering och likabehandling; vad du som arbetsgivare måste känna till och hur du kan arbeta!
2019-03-05
Kompetent chef eller inspirerande ledare – vad vill medarbetarna ha? - Traditionella ledningsstrukturer där man fastnar i silos. Avsaknad av en inspirerande bild över vart vi är på väg och hur du ska kunna bidra till att komma dit. Känner du igen dig? Så här ser nämligen verkligheten ut på många arbetsplatser. Vi har analyserat svaren på två av våra populäraste ledarskapsfrågor och sett att det finns ett stort behov av ett nytt ledarskap.
2019-03-05
Fem faktorer som ökar engagemang, välmående och prestation - Många pratar om det åtråvärda engagemanget, men det är få som lyckas skapa det i praktiken. Faktum är att engagemanget i våra organisationer minskar i takt med att den psykiska ohälsan ökar. Och det är ju lite dumt, minst sagt. Johan Book från Hej Engagemang! avslöjar fem ”hemliga” steg som tar din organisation från oengagerad till superengagerad.
2019-03-05
AGI – så rapporterar du lön för utländsk personal - Från och med den 1 januari 2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. De nya bestämmelserna innebär stora förändringar för arbetsgivarna. I den här artikeln tar vi upp de viktigaste förändringarna vad gäller rapporteringen av skatt och socialavgifter för utländsk personal.
2019-03-04
Provanställning - En provanställning syftar till att pröva en person för en tillsvidareanställning. En provanställning kan motiveras av såväl yrkesmässiga som personliga skäl.
2019-03-04
Skapa supertalanger av dina duktiga medarbetare - Talent Management håller på att bli en av de viktigaste framtidsfrågorna för svenska företag. Stora pensionsavgångar skapar brist på arbetskraft och det gäller att bli bättre på att locka nya medarbetare till sig, men också att faktiskt nyttja de personella resurser som redan finns i högre utsträckning. Hur ska man då göra för att bli bättre på att utveckla befintliga medarbetare? Svaret är medveten träning.
2019-03-04
Två exempel på rapportering på individnivå för utländsk personal - Hanterar du och ditt företag utsänd eller hitsänd personal? Vi har sammanställt två exempel för att visa på hur rapporteringen på individnivå kan se ut för utländsk personal.
2019-03-01
Skatt och moms för influencers - En bransch som växer så det knakar är marknadsföring via influencers. Det är också en bransch som Skatteverket ska specialgranska i år. Influencers får ibland produkter – ofta men inte alltid – i utbyte mot reklam för givaren. Vad gäller då ifråga om skatt och moms för influencern?
2019-03-01
Vad gäller för reklam genom influencers? - Det har blivit vanligt att använda sig av influencer marketing. Företag samarbetar med t.ex. bloggare och Youtubers som marknadsför företagets produkter. Ibland gåvas varor och tjänster till influencers – med förhoppning att de ska synas i deras kanaler – men där reklamen uteblir. Vad gäller för skatt och moms i dessa affärer med influencern?
2019-02-28
Hamnarbetarförbundet går ut i full strejk - Hamnarbetarförbundet varslar samtliga sina medlemmar om strejk från 6 mars 2019 och fram tills det finns ett kollektivavtal mellan dem och arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Men vad innebär egentligen strejkrätten och när är det fredsplikt?
2019-02-28
Så här utvecklar du lagandan - Laganda är viktigt, inte bara när man spelar fotboll utan också på jobbet. Varför då? Jo, för att lagandan förstärker känslan av tillhörighet, och den känslan är viktig för medarbetarnas engagemang.