Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-03-07
Affärspsykologen: "Dags för en ledarskapsrevolution" - Det nya kunskapssamhället förändrar ledarskapet. Dagens utmaningar kan inte lösas med 100 år gamla sanningar. Men med tydliga arenor, medskapande team och roterande ledningsgrupper så kan vi möta arbetslivet på ett uppdaterat sätt. Det menar månadens gästskribent, affärspsykologen Jan Blomström.
2023-03-06
Svenskarna vabbade 8,5 miljoner dagar under 2022 - Siffror från Försäkringskassan visar att vabbandet bland svenska föräldrar ökade under år 2022. Perioden för VAB-tillfällena var kortare, däremot antalet tillfällen som föräldrar vabbat är högre än tidigare år visar rapporten.
2023-02-27
Checka in med medarbetarna innan de checkar ut! - I kampen om talangerna är det lätt att man som arbetsgivare riktar allt fokus på de man vill rekrytera. Medan i samband med uppsägningar är det stort fokus det på den som ska sluta. Självklart är detta viktigt, men i båda situationerna behöver arbetsgivaren påminnas om: Glöm inte de medarbetare du redan har!
2023-02-20
33% högre produktivitet hos organisationer med högt engagemang! - Ny undersökning från &frankly visar att organisationer med högt engagemang har hela 33% högre produktivitet än de organisationer med lågt engagerade medarbetare. "Det är otroligt spännande att se att våra kunder som lyckats bra engagemang också har så höga produktivitetssiffror!" säger Lilian Ekelin, HR – och ledarskapsspecialist på &frankly.
2023-02-17
Ledarskapsutveckling i oroliga tider - Turbulenta tider innebär stora förändringar, omprioriteringar och besparingar för många verksamheter. För chefer och ledare är det viktigt att de har en verktygslåda som de kan använda sig av för att styra skeppet genom stormen.
2023-02-16
Skatteområdet 2023 – ha koll på detta! - Ett nytt år innebär ju inte bara startskottet för att infria alla färska nyårslöften! Ett nytt år betyder ju även att det tillkommer en mängd nya lagar och regler, inte minst på skatteområdet där mycket numera nästan har ett "bäst-före-datum". Vi har sammanställt ett urval av det som är nytt för i år och det som är på gång i lagstiftningsarbetet.
2023-02-15
Oroliga medarbetare – chefer var uppmärksamma! - Tider av inflation, höga elpriser och höjda bostadsräntor kan göra att många medarbetare känner sig extra oroliga. Har det dessutom skett personalnedskärningar på företaget kan det vara ytterligare en anledning till varför man känner sig mer orolig och stressad än vanligt.
2023-02-14
Workation – få koll på begreppet! - Att distansarbetet etablerat sig som en given förutsättning för många arbetstagare står nog klart för de flesta. Under pandemin handlade distansarbetet primärt om att arbeta hemifrån, i syfte att inte sprida smitta. När pandemin nu fått ett minskat fokus tycks distansarbetets karaktär också ha utvecklats. Att arbeta på distans handlar inte nödvändigtvis om att arbeta från hemmet. Det kan handla om att arbeta från sommarstugan, från fjällstugan eller kanske rentav i samband med en längre utlandsresa – så kallad workation.
2023-02-13
Sjuknärvaro – ska chefen låta medarbetare jobba trots att de är sjuka? - En undersökning gjord av Arbetsmiljöverket (AMV) visar att närmare sex av tio sysselsatta jobbade under 2021 trots att de utifrån sin egen bedömning var sjuka och borde ha låtit bli. Under 2023 är det inte omöjligt att denna siffra stiger när den höga inflationen bubblar och det kan vara tufft för många att få ihop det ekonomiskt.
2023-02-07
När likviditeten är svajig – glöm inte momsreglerna! - I vår support märker vi att fler frågar om man kan tidigare lägga ett momsavdrag, eller senarelägga en redovisning av utgående moms – alltså periodiseringsfrågor. När ränteläget har förändrats har detta fått ökad aktualitet.
2023-02-02
Helgdagar 2023 – rätt till ledighet? - För både arbetsgivare och anställda är det intressant att känna till när helgdagar och röda dagar infaller under året. För arbetsgivaren handlar det om att kunna planera sin verksamhet och för många anställda innebär det några extra dagars ledighet. Vad gäller för 2023?
2023-01-31
2023 - HR och ledare blir viktigare än någonsin - Nyårsraketerna har slocknat och vi har officiellt gått in i ett nytt år. Bakom oss lämnar vi ett år präglat av global oro, ekonomisk osäkerhet och ökade levnadskostnader, och samma osäkerheter kommer sannolikt att påverka oss även 2023.
2023-01-30
Låt inte lön driva behållarkultur – inte ens i en lågkonjunktur - Vi närmar oss en lågkonjunktur med högsta inflationen på 30 år som kan resultera i att de anställda som blir kvar vill se en rejäl löneökning. Det här är en utmaning för företag som i stället behöver ta andra grepp för att bemöta kravet.
2023-01-30
De 3 vanligaste fallgroparna i arbetet med företagskultur - Kulturen är en viktig del av hur man upplever en arbetsplats. Men är definitionen av kultur detsamma för alla? Linus Jonkman, Kulturstrateg på Astronaut, delar de vanligaste misstagen i arbetet med värdegrund och företagskultur.
2023-01-27
LK Group om värdet av att digitalisera medarbetar­samtalen - Att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång är det många som kan slå ett slag för. Har du inte systemstöd för att ta hand om den tillgången kan det bli svårt att få det att fungera i längden. Speciellt när organisationen växer och det blir fler anställda att hålla koll på. Jag satte mig ner tillsammans med Helena Lillienberg, HR Manager på LK Group för att prata om hur de har gjort för att digitalisera sina medarbetarsamtal.