Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-11-30
Frivillig skattskyldighet - hyresgästens användning - För att få lov att lägga moms på hyran genom systemet med frivillig skattskyldighet finns ett flertal krav. Alla krav måste vara uppfyllda samtidigt. Ett av kraven är att det i varje lokal ska bedrivas momspliktig verksamhet.
today 2018-11-30
Tre lönetips för en bra start på året - Här delar våra löneexperter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-11-30
Frivillig skattskyldighet – allmänna regler för avdragsrätt - Avdragsrätten för moms – enligt allmänna regler – inträder när frivillig skattskyldighet har inträtt. Det innebär normalt att avdrag för moms inte kan göras för utgifter som uppkommit före att momspliktig hyresgäst har tillträtt lokalen.
today 2018-11-29
Avtala om arbetsbefrielse - När en anställd sägs upp kan en särskild överenskommelse träffas mellan parterna om vilka villkor som ska gälla under uppsägningstiden. Tänk då på att överenskommelsen bör vara skriftlig. Den ska också undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren.
today 2018-11-29
Nya föreskrifter om smittrisker - Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatser. De nya föreskrifterna har fokus på ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. En miljon anställda beräknas omfattas av de nya reglerna.
today 2018-11-29
Låt ungdomarna sälja aktier eller fonder skattefritt - En okänd bieffekt av jobbskatteavdraget är att kapitalinkomster faktiskt kan bli skattefria för personer med låga arbetsinkomster. Robert Selvaag, skatteexpert, ger sitt första julklappstips till den sommarjobbande ungdomen (eller dess förälder) som vill tjäna tusenlappar på sina fonder eller aktier.
today 2018-11-29
När julgåvan skänks till välgörenhet - För att julgåvor till personalen ska vara skattefria krävs att klappens marknadsvärde inte överstiger 450 kr inklusive moms per person. Om detta så kallade gränsvärde överskrids blir hela gåvan skattepliktig, det vill säga från första kronan. Men vad gäller för gåvor till välgörenhet?
today 2018-11-27
Karensdagen ut, karensavdraget in! - Från årsskiftet infördes nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Samtidigt upphörde reglerna om karensdagen att gälla. Det nya karensavdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. I praktiken måste arbetsgivaren fastställa avdragets storlek för varje anställd.
today 2018-11-26
Lagring och bevaring av fakturor - Den som ansvarar för att en faktura utfärdas eller tar emot en faktura som beskattningsbar person, är skyldig att bevara ett exemplar. Skyldighet finns också att säkerställa ursprungets äkthet, innehållets integritet och läsbarheten. Detta gäller fakturor från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden
today 2018-11-26
Fakturering till privatpersoner - För vilka typer av omsättningar ska en fullständig faktura utfärdas till privatpersoner enligt momslagen? Och finns det några undantag?
today 2018-11-21
Julbordet är en personalfest - Nu börjar julen närma sig. I samband med julen bjuder många företag sina anställda på julbord. Flera frågeställningar om vad som gäller för eventuella kostnader och avdrag dyker upp med anledning av detta.
today 2018-11-21
Fakturor och kvitton vid anställdas utlägg - Anställda gör ofta utlägg för arbetsgivarens räkning. Det kan vara utlägg för resor, hotell, arbetsredskap, mat och motion med mera. Det är viktigt att kvitton och fakturor på utläggen uppfyller de krav på fakturor som finns i momslagen.
today 2018-11-19
God offboarding viktigt för bra avslut - Stora förändringar sker i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare; arbetskraften blir allt rörligare och personalomsättningen högre. En snabbare förändringstakt och teknikutveckling innebär också att många företag behöver kompetensväxla och kanske säga upp medarbetare. Oavsett situation är det viktigt med en välfungerande och smidig offboardingprocess.
today 2018-11-19
Moms och skatt på mat vid tjänsteresor - Om anställda får måltider betalda av arbetsgivaren när de är ute på tjänsteresor ska de normalt beskattas för måltiderna som en kostförmån. Momsen på kostförmånen är inte avdragsgill. Men om förtäringen ingår obligatoriskt i priset för en flyg- eller tågresa kan företaget få avdrag för momsen. Då är också förmånen skattefri.
today 2018-11-19
Alla anställda har rätt till raster och pauser - Återhämtning är viktigt för att orka och må bra under arbetsdagen. Ett sätt att få återhämtning på är genom att ta raster och pauser. Dessa avbrott kan användas för att till exempel äta lunch, ta en kaffepaus eller bara för att sträcka på sig. Vad är skillnaden mellan en rast och en paus och hur långa får dessa vara? Här reder vi ut begreppen om raster och pauser och vad man som arbetsgivare ska tänka på.