Oroliga medarbetare – chefer var uppmärksamma!

Tider av inflation, höga elpriser och höjda bostadsräntor kan göra att många medarbetare känner sig extra oroliga. Har det dessutom skett personalnedskärningar på företaget kan det vara ytterligare en anledning till varför man känner sig mer orolig och stressad än vanligt.
Josefine JohanssonContent Manager
den 15 februari 2023
Lästid: 2 Minuter

En undersökning från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010. Majoriteten av de sjukskrivningar som görs beror framförallt på stress, där ofta utmattning är anledningen. Att helt och hållet undvika oro i tider av kris kan vara svårt. Men vilka tecken ska ni hålla extra utkik för om ni misstänker psykisk ohälsa hos era medarbetare? 

Var uppmärksam som chef 

Det kanske viktigaste som arbetsgivare kan göra för att förebygga sjukfrånvaro är att tidigt upptäcka tecken på att en medarbetare inte mår bra. Psykisk ohälsa är något som ofta byggs upp över tid. Att identifiera psykisk ohälsa i tid kan därför öka chanserna att kunna ge medarbetaren förutsättningar att få den hjälp de behöver för att undvika en längre sjukskrivning. 

”När många medarbetare numera jobbar på distans kan det vara svårt att fånga upp tidiga tecken. Därför blir det än mer viktigt att chefen har en tät uppföljning med sin medarbetare och visar närvaro så väl digitalt som fysiskt” säger Ulrika Rosén, HR Business Partner på Simployer.  

Vanliga tecken på att medarbetare mår dåligt: 

 • Medarbetaren är ofta sjuk under korta perioder 
 • Minskad ork och produktivitet 
 • Sämre minne och koncentrationsförmåga 
 • Humörförändringar som är oförklarliga och sker plötsligt 
 • Undviker sociala interaktioner med andra kollegor och chefer 

Vad kan jag göra? 

Har medarbetaren mått dåligt en längre tid kan den enda utvägen vara sjukskrivning. Men innan personen hamnar i det läget kan det finnas flera saker som ni kan göra på arbetsplatsen för att få hen att må bra och trivas. Att jobba för en positiv företagskultur på jobbet är något som inte kräver så stora insatser från dig som chef, men som kan göra stor skillnad för hur medarbetarna mår på arbetsplatsen.  

7 tips för en positiv företagskultur: 

 1. Uppmärksamma medarbetarnas ansträningar och prestationer genom regelbunden beröm och positiv feedback 
 2. Stötta, ställ frågor och var intresserade av medarbetarna 
 3. Uppskatta varje individs unika styrkor och förmågor 
 4. Var noga med att inte favorisera medarbetarna 
 5. Erkänn och ta ansvar för dina egna fel och misstag 
 6. Var närvarande och ta dig tid till medarbetarna 
 7. Lyssna på medarbetarnas problem och ge dem stöd i att lösa dem 

Ulrika understryker också vikten av psykologisk trygghet:  

”Många medarbetare kan känna att det är svårt att öppna upp sig när något inte känns bra eller när man är orolig över något. Här är det viktigt att chefer och ledare bygger en psykologisk trygghet för att skapa trygga relationer på arbetsplatsen. Känner medarbetaren att det är okej att misslyckas, att det här högt i tak och att det finns tillit och respekt, är det enklare att också vara transparent om man inte mår bra.” säger hon.  

Vill du bli trygg i vad som händer inom HR och ledarskap? 

Inga problem, med nyhetsbrevet Simployer HR gör vi det enkelt för dig! Varannan vecka får du ta del av lagförändringar, nyheter och trender inom HR och ledarskap – direkt till din inkorg ✅

Psst... Just nu får du dessutom vår populära semesterlista om du prenumererar på Simployer HR. Gör som så många andra och underlätta administrationen inför sommarens semesterplanering med vår gratis mall!

Prenumerera på Simployer HR!
 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: