Sjuknärvaro – ska chefen låta medarbetare jobba trots att de är sjuka?

En undersökning gjord av Arbetsmiljöverket (AMV) visar att närmare sex av tio sysselsatta jobbade under 2021 trots att de utifrån sin egen bedömning var sjuka och borde ha låtit bli. Under 2023 är det inte omöjligt att denna siffra stiger när den höga inflationen bubblar och det kan vara tufft för många att få ihop det ekonomiskt.
Josefine JohanssonContent Manager
måndag 13 februari 2023
Lästid: 3 Minuter
Att arbeta trots att man är sjuk kan ge stora konsekvenser

Att arbeta trots att man är sjuk, så kallad ”sjuknärvaro”, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser. Men är något som kan få negativa konsekvenser och bör tas på största allvar, menar Ola Dawidson, Head of Product & Experts på Simployer. 

”Självklart skiljer sig gränsdragningen från yrke till yrke. Arbetar du fysiskt kan en förkylning vara en självklar anledning till att vara hemma. Men jobbar du inom tjänstemannasektorn kanske en förkylning inte är avgörande för att klara av att jobba. Oavsett är det viktigt att man som chef är tydlig mot sina medarbetare. Är du så pass sjuk att du inte orkar prestera som vanligt? Ja, då ska du sjukskriva dig.” säger Ola.  

Medarbetaren måste kunna få vara sjuk när den är sjuk 

Har du deadlines eller annat att ta hänsyn till, kan en sjukskrivning ibland kännas mer som ett stressmoment än en tid för vila och tillfrisknande. Enligt undersökningen gjord av AMV är den vanligaste anledningen till sjuknärvaro, att man inte vill belasta sina kollegor eller att det inte finns någon annan som kan göra jobbet. Men här måste chefen ta ansvar för att säkerställa att medarbetaren faktiskt kan vara sjukskriven när den är sjuk, menar Ola.  

”Det är inte medarbetarens ansvar att få den dagliga verksamheten att gå ihop när hen är sjuk. Är verksamheten så pass känslig vid sjukdomsfall behöver man se till att ha andra lösningar som säkerställer att det dagliga arbetet ska fungera trots sjukdom. Chefen måste ha beredskap för eventuella sjukdomsfall, exempelvis genom att ta in personer från en bemanningspool eller skjuta upp deadline om sådan finns.” säger han.  

Viktigt med tydliga gränser mellan fritid och jobb 

”Jag kan erkänna att jag har jobbat trots att jag har varit sjuk. Vissa gånger har det fungerat bra, andra gånger mindre bra. Jag tror att de medarbetare som trivs med tydliga gränser mellan jobb och fritid ofta också har enklare att avgöra om de bör jobba eller inte när de inte känner sig helt friska. Själv uppskattar jag flexibilitet i arbetslivet och har inga problem med att exempelvis svara på ett mail eller hantera andra uppgifter utanför arbetstid. Och jag kan se samma mönster i mitt förhållningssätt till eventuell sjukskrivning, när jag inte känner mig helt frisk”, säger Ola. 

”Det är många som kan känna av att det är lite tuffare ekonomiskt just nu och med det kan nog många dra sig från att sjukskriva sig. Men återigen, kan man inte prestera som vanligt så ska man inte jobba. Det gäller både för medarbetare och för mig som chef. Det är dessutom vår hälsa vi pratar om i slutändan, den måste alltid gå först.” fortsätter han. 

Kommunikation och tillit är A och O 

Att kunna avgöra när en medarbetare är för sjuk för att arbeta kan ibland kännas svårt. Här trycker Ola mycket på vikten av att chefen bygger upp en god relation till sina medarbetare. Har man en öppen och tillitsfull relation är det mycket enklare att förstå medarbetarnas förutsättningar.  

”Genom att bygga relationer till mina medarbetare får jag bättre förståelse för deras livssituation och deras övergripande inställning till arbetet. Genom att bygga ett sådant förtroende och ha en god dialog upplever jag att det är mycket enklare att hantera sjuknärvaron bland medarbetarna.” berättar han.  

”Jag lämnar över mycket av beslutet till personen i fråga, men är tydlig med att jobbet är inte allt. Viktigast är medarbetaren och dennes hälsa – det går alltid först. Du har laglig rätt att vara sjuk, så är du sjuk ska du också få lov att vara sjukskriven, utan att få dåligt samvete.” avslutar han. 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: