Workation – få koll på begreppet!

Att distansarbetet etablerat sig som en given förutsättning för många arbetstagare står nog klart för de flesta. Under pandemin handlade distansarbetet primärt om att arbeta hemifrån, i syfte att inte sprida smitta. När pandemin nu fått ett minskat fokus tycks distansarbetets karaktär också ha utvecklats. Att arbeta på distans handlar inte nödvändigtvis om att arbeta från hemmet. Det kan handla om att arbeta från sommarstugan, från fjällstugan eller kanske rentav i samband med en längre utlandsresa – så kallad workation.
Natalia Björkman SzklarskaArbetsrätt- och HR-expert
den 14 februari 2023
Lästid: 3 Minuter

”Workation” är ett begrepp som seglat upp och till och med givit nya affärsmöjligheter. Etablerade resebolag har börjat erbjuda paketresor för ändamålet och fler nya aktörer dyker upp på marknaden med erbjudanden för just workation.

Ingen formell semester

Men vad innebär egentligen detta? Ordet är en sammansättning av work + vacation. Som huvudregel är det inte möjligt att jobba och ha semester samtidigt men workation syftar trots allt till något annat. I samband med en workation tar arbetstagaren ingen formell semester utan kombinerar sina dagar med arbete och semester. Det kan handla om att man på dagen utför arbete för att på eftermiddagen bege sig till stranden eller på en spännande upptäcktsfärd i fjärran land.  För många kan det kännas som en upplevelse av att ”fly vardagen” trots att man jobbar på som vanligt.

Workation är ofta förenat med att en anställd under kortare perioder uppehåller sig och arbetar från utlandet. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan det upplevas lika okontroversiellt att låta någon arbeta från Thailand i en månad som att låta densamme arbeta hemifrån samma period. Men det finns skillnader. Som arbetsgivare är det av vikt att ha koll på fallgroparna och inte minst vägleda de anställda inför en potentiell workation.

Avtala om vad som ska gälla

Vill man som arbetsgivare låta en anställd åka i väg under en period för att arbeta i exempelvis ett annat land är det viktigt att man reglerar villkoren för detta med den anställde. Här kan man med fördel använda sig av ett tilläggsavtal till anställningsavtalet där man specificerar under vilken tidsperiod den anställde ska vara borta, hur arbetstiden ska förläggas samt vilka arbetsuppgifter som ska och kan utföras under perioden. Är det olika tidszoner mellan hemlandet och det land man kommer befinna sig i är det extra viktigt att ta detta i beaktande när man avtalar om arbetstidens förläggning. Vidare är det också viktigt att ta upp frågan om att i förtid avbryta överenskommelsen samt under vilka förutsättningar detta i sådana fall kan ske.

Lagar och kollektivavtal

Svenska kollektivavtal gäller som regel bara inom Sveriges gränser. Här gäller det därför att utvärdera vilka frågor kollektivavtalet reglerar som kan få betydelse för den anställde under dennes workation (detta gäller förutsatt att man är bunden av ett kollektivavtal). Till exempel kan det det behövas tecknas tilläggsförsäkringar till de kollektivavtalade försäkringarna och då är det också viktigt att ta upp frågan kring vem som ska stå för kostnaden för dessa. Eftersom kollektivavtalets regler sannolikt inte gäller vid utlandsarbete kan det också vara värdefullt att i tilläggsavtalet specificera om parterna ändå ska följa avtalets innehåll i sin helhet eller i valda delar.

När det kommer till svensk lag får huvudprincipen anses vara att den gäller under kortare perioder utomlands. Men det kan finnas behov av att ta kontakt med en sakkunnig i det land man ämnar befinna sig i eftersom det kan finnas tvingande arbetsrättsliga regler där att beakta. Även tvingande skatteregler och eventuella anmälningsplikter borde vara frågor som den anställde ombeds att utreda innan denne reser i väg.

Arbetsmiljöansvar – även under workation

Som vid allt distansarbete gäller det att den anställde kan säkerställa att arbetet kan utföras på den tilltänkta platsen. Till exempel att arbetsmiljön är tillräckligt god, att det finns internetanslutning och möjlighet att arbeta ostört.

Dock har arbetsgivaren fortsatt arbetsmiljöansvar, även om den anställde befinner sig på andra breddgrader. Vad detta innebär rent konkret är att arbetsgivaren ska försäkra sig om att arbetsplatsen där arbetet utförs är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Du kan läsa mer om vad som gäller för distans- och hemarbete i våra Expertstöd.

Nyttig information

Sammantaget kan nämnas att workation i hemlandet är betydligt enklare att hantera än workation i utlandet. Inom EU finns förvisso gemensamma regelverk att förhålla sig till som kan underlätta även vid en utlandsvistelse men utanför EU:s ramar gäller det att verkligen vara på tårna och göra sin research. Inte minst kan en bortglömd sjukvårdsförsäkring under utlandsvistelsen bli en dyr och stressande historia.

Både Försäkringskassan och Skatteverket har samlat information som är av nytta för både arbetsgivare och arbetstagare i de fall en överenskommelse om workation i utlandet övervägs.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: