Länsförsäkringar vände trenden med &frankly

"Förmodligen hade vi inte hittat problemet om vi inte använd &frankly", säger Lars-Olof Moberg, kontorschef på Länsförsäkringar. Här berättar Lars-Olof Moberg om hur han lyckades vända en negativ spiral.
fredag 23 november 2018
Lästid: 3 Minuter

Otydliga strukturer och hög stress bland medarbetarna. Det var några av Lars-Olof Mobergs utmaningar när han tillträdde som kontorschef på Länsförsäkringar i Allingsås. Men med hjälp av &frankly kunde han lokalisera problemen och skapa dialog. Svaren gjorde det tydligt vad som behövde göras för att skapa mer driv i organisationen.

På tre år lyckades kontoret öka lönsamheten med 30 procent, samtidigt som kundnöjdheten klättrade från klart under snittet till högst i regionen. Kundnöjdheten är extra viktig då Länsförsäkringar är ett kundägt bolag.
– Min strategi var att skapa stabilitet. Jag ville ha siffror att hänga upp våra dialoger på, något att diskutera utifrån, och letade efter ett användarvänligt verktyg.

&frankly passade Lars-Olof Mobergs behov perfekt.
– Här kunde jag få feedback från medarbetarna i realtid och det tilltalade mig. Dessutom är appens själva gränssnitt ”gamifierat” och både roligt och användarvänligt. Det är en bra strategi för att få upp svarsfrekvensen.

När Lars-Olof Moberg på senare tid använt &frankly i sitt ledarskap var det framförallt hos en grupp medarbetare som hade utmaningar. De satt med en komplex roll i organisationen och stressnivån var hög. Det visade svaren som kom in när Lars-Olof Moberg pulsade ut frågor om välbefinnande och stress.
 Men samtidigt pekade svaren på att medarbetarna inte upplevde själva arbetsbelastningen som särskilt hög, jämfört med övriga roller i organisationen.

Var låg då problemet?
– Förhållandevis låg arbetsbelastning, men hög stressnivå. Den ekvationen fick vi inte ihop. När vi började undersöka saken närmare visade det sig att stressen i grund och botten var ett kommunikationsproblem. Medarbetarna upplevde att de inte fick den information de behövde för kunna göra sitt jobb i tid. Det saknades bra rutiner.
Det blev ett incitament för att omformulera rollen och styra upp kommunikationen. Förmodligen hade vi inte hittat problemet om vi inte använt &frankly.

I dag är Lars-Olof Moberg operativt ansvarig för alla Länsförsäkringar Älvsborgs nio kontor i regionen, gamla Älvsborgs län. Han försöker vara ute bland medarbetarna så mycket som möjligt, men geografin gör det lite knivigt.
– &frankly är ett jättebra verktyg för att fånga upp varningssignaler i tid. Det ger oss möjlighet att sätta in stöd i ett tidigt stadium, förklarar han.

Organisationen använder sig i huvudsak av tre olika frågepaket. De mäter regelbundet välmående och stressmålsättning i relation till den egna rollen, samt kommunikation.
Bank- och finansbranschen omges av en mängd regelverk som ibland är svåra att tolka och nya tillkommer ständigt.
– Vi ställer kontinuerligt frågor för att för att säkerställa att medarbetarna känner sig trygga i hanteringen av olika regelverk, exempelvis GDPR. Märker vi att det finns osäkerhet kan vi sätta in en extra utbildning där det behövs och sedan enkelt följa resultatet.

En viktig lärdom som Lars-Olof Moberg dragit är hur viktigt det är att alla medarbetare förstår sina roller, mandat och ansvarsområden.

– Vi har ju alla ett uppdrag som vi ska leverera på och det uppdraget måste vara tydligt. Förr brukade jag tala om vad uppdraget var och sedan fick jag feedback på det. Men jag märkte att det ständigt uppstod diskrepans och frågor.

Lars-Olof Moberg, som ofta föreläser om det digitala ledarskapet, befinner sig i en bransch där allt rör sig snabbt och roller ständigt förändras.
– Nu mer ställer vi regelbundet frågor om hur medarbetarna uppfattar sina roller och målsättningar via &frankly. När vi ser svaren framför oss så är det lättare att skapa dialog på våra möten. I nio fall av tio har vi inte varit så tydliga som vi tror och det finns alltid saker att diskutera.

Han berättar att han också använder &frankly spontant, exempelvis för att ta in synpunkter på vad som behöver diskuteras inför ett möte. Han märker hur medarbetarna har tagit till sig verktyget.

– Jag pulsar ut en fråga vid lunch och två timmar senare har jag fått en massa bra svar och kommentarer. Som chef är det så mycket man vill veta, men jag tror det är bra att ta sig an ett eller två ämnen åt gången, så att man verkligen hinner arbeta igenom dem. Det är ingen idé att mäta bara för mätandet skull. Ställer du en fråga ska du också lyfta svaren. &frankly är ett verktyg för att sätta igång dialog och skapa förändring, säger Lars-Olof Moberg.

Som något av en expert på digitalt ledarskap menar Lars-Olof Moberg att dialogen är det viktigaste verktyget, men att det alltid måste finnas något att hänga upp den på.

– &frankly handlar om att snappa upp saker. Det går inte att poängtera nog att det här verktyget finns av en anledning – för att vi ska hjälpa varandra att växa. Både som människor och i vårt jobb.

Text: Lotten Wiklund Foto: Katja RagnstamDela sidan: