Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2017-05-02
Sociala medier i det offentliga - Yttrandefriheten är en viktig grundbult i ett öppet samhälle. Syftet med den är bland att skapa tillit till de tjänster som riktar sig till medborgarna. Detta gör att organisationer som levererar samhällstjänster är särskilt uppmärksammande. Men var går gränsen då medarbetare inom dessa organisationer också agerar som privatpersoner?
today 2017-05-02
Direkt respektive indirekt diskriminering - Diskrimineringslagen delar upp diskriminering i bland annat direkt respektive indirekt diskriminering. Regelverket kring detta kan verka invecklat – vad är egentligen vad? Det gäller som arbetsgivare att kunna hålla isär begreppen. Har du koll?
today 2017-04-28
Beredskap för krisstöd - Alla verksamheter som omfattas av arbetsmiljölagen måste enligt AFS 1997:7 ha beredskap och rutiner kring Första hjälpen och krisstöd. Hur ser beredskapen kring krisstöd ut på din arbetsplats?
today 2017-04-25
Sista minuten-tips inför deklarationen - Nu närmar sig den 2:a maj – den stora deklarationsdagen för de flesta. Det finns fortfarande möjligheter att påverka den slutliga skatten. Här kan du läsa om några av dessa tips.
today 2017-04-20
Konkurrerande verksamhet - Anställda har inte rätt att starta konkurrerande verksamhet under sin anställning. Det är först när arbetstagaren har slutat sin tjänst som det går att starta ett företag som konkurrerar med den tidigare arbetsgivaren.
today 2017-04-20
Fakturera eget aktiebolag från enskild firma? - Att fakturera ett eget aktiebolag från sin enskilda firma (eller tvärtom) är fullt möjligt, men det finns ett antal omständigheter att ta hänsyn till om man vill undvika att ersättningen beskattas som lön.
today 2017-04-10
Missa inte att lägga ut sommarsemestern! - Har ni inte hunnit spika personalens sommarsemester ännu? Då är det verkligen hög tid att ta tag i saken. Tänk på att huvudsemestern ska uppgå till minst fyra veckors sammanhängande ledighet och förläggas till perioden juni–augusti.
today 2017-03-29
Säkra momsavdraget vid anställdas utlägg - Det är vanligt att anställda gör utlägg för sin arbetsgivare, exempelvis för fikabröd, logi och motion. Som utgångspunkt måste utläggsfakturan alltid uppfylla ett antal krav i momslagen – annars kan arbetsgivaren gå miste om momsavdrag!
today 2017-03-27
Har vikarien rätt att ta semester? - Semesterreglerna kan ibland uppfattas som lite krångliga och svåra. En vanlig missuppfattning är att personer som är tidsbegränsat anställda inte har rätt att vara semesterlediga. Enligt semesterlagens regler har i princip alla rätt till minst 25 dagars semester varje semesterår – oavsett anställningsform och sysselsättningsgrad.
today 2017-03-20
Befattningsbeskrivningar – ja eller nej? - Åsikterna kring befattningsbeskrivningars vara eller icke vara går ofta isär bland arbetsgivare. En del tycker att det är det är ett viktigt dokument medan andra ser det som något onödigt. Finns det några rätt eller fel?
today 2017-03-20
Undersök arbetsmiljön med Fokusgrupper - Alla arbetsgivare har en skyldighet att regelbundet undersöka rådande arbetsförhållanden i syfte att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Exakt hur undersökningen ska gå till är inte angivet i föreskrifterna – det finns många vägar att gå och de utesluter inte på något vis varandra. Ett kostnadseffektivt alternativ kan vara att använda sig av Fokusgrupper.
today 2017-03-15
Frigör energi – och bli en bättre ledare! - För att klara av att hantera ett ledarskap så krävs det en stor mängd energi – ledare behöver rentav mer energi än andra. Det menar i alla fall J P Kotter, tidigare professor i ledarskap vid Harvard Business School. Håller du med honom?
today 2017-03-06
Referenstagning - Referenstagning är en viktig del i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Målet är att bekräfta eller komplettera den bild du redan fått av kandidaten. Vad ska man då som arbetsgivare tänka på när man tar referenser för att säkerställa att man verkligen får en korrekt bild?
today 2017-03-06
Spara löneunderlagen i minst sju år! - En vanlig fråga i Simployers frågeservice är hur länge olika löneunderlag ska sparas. Enligt reglerna i bokföringslagen gäller att allt som räknas som räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
today 2017-03-06
Medarbetarengagemang – viktigare än någonsin! - Medarbetarengagemang är en betydelsefull indikator på hur ett företag mår. Ju större delaktighet och ägarskap som personalen känner inför sina jobb, desto bättre blir engagemanget. En mycket viktig faktor för framtida utveckling och medarbetarnas stöd för förändringar!