Välj rätt anställningsform

När du som arbetsgivare ska anställa en person är det viktigt att veta vilken anställningsform som passar bäst. Du kan välja mellan att anställa en person som fast anställd eller för en begränsad tidsperiod.
fredag 4 mars 2016
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) är huvudregeln att man blir tillsvidareanställd. Det som oftast kallas för fast anställning. En sådan anställning pågår till dess att den anställde eller arbetsgivaren säger upp anställningen.

Om man inte vill att en anställning ska vara tillsvidare måste man istället avtala om en tidsbegränsad anställning. Då ska det alltid finnas ett startdatum och ett slutdatum.

Det finns flera typer av tidsbegränsade anställningsformer att välja mellan. Det är viktigt att välja den som passar för själva syftet för anställningen. De anställningsformer man kan välja mellan är följande:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • när arbetstagaren fyllt 67 år
  • säsongsanställning

Utöver dessa finns även provanställning. Den anställningsformen passar om man har tänkt att en person ska bli tillsvidareanställd, men först vill testa hur lämplig personen är för arbetet.

Tänk på att regler om de tidsbegränsade anställningarna är dispositiva. Det betyder att man genom ett kollektivavtal på central nivå kan ha andra regler.

Lämna alltid ett skriftligt avtal

Man kan avtala om en anställning både muntligen och skriftligen. Naturligtvis är det ur bevissynpunkt bra om det finns ett skriftligt anställningsavtal.

Vi bjuder på blanketten ”Anställningsavtal”

Klicka bara på annonsen på höger sida om den här artikeln. Blanketten är framtagen som en del i vårt Servicepaket Lön/Personal. Där ingår ett antal nyttiga blanketter som är framtagna för dig som arbetar med lön, personal och HR.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: