Elbil som tjänstebil – hur gör vi med momsen?

Är ditt företag en arbetsgivare som erbjuder sina anställda elbilar eller laddhybrider som tjänstebil? Hanterar du redovisningen, sköter du momsdeklarationer eller är du kanske revisor i ett sådant företag? Då har du säkert funderingar kring hur bytet från bensindrivna till eldrivna tjänstebilar påverkar momshanteringen i företaget. Här listar vi några områden som du bör hålla koll på.
Cecilia ThoreMoms- och skatteexpert
torsdag 15 september 2022
Lästid: 2 Minuter

Laddstolpar på jobbet

Arbetsgivare som har installerat laddstolpar eller som kanske hyr garage- eller parkeringsplatser med laddstolpar måste vara särskilt uppmärksamma. Förmån av fri parkering för den som har tjänstebil är normalt skattefri samtidigt som arbetsgivaren har fullt momsavdrag för dessa parkeringskostnader.

Men hur blir det om den anställde väljer att ladda sin tjänstebil med arbetsgivarens laddstolpe? Hur ska arbetsgivaren i sin tur hantera sina elfakturor och installationskostnaden av laddstolparna?

Arbetsgivarens inköp av drivmedel och el

Arbetsgivaren har ju normalt rätt till momsavdrag för inköp av drivmedel till sina tjänstebilar. Detta gäller oavsett om drivmedlet är bensin, diesel, gas eller el. Förutsättningen är att det är företagets kostnad. Drivmedlet som bekostas av företaget, men används för de anställdas privata körning hanteras då traditionellt genom förmånsbeskattning.

Vem bekostar drivmedlet/elen för tjänstebilen?

Det finns två generella varianter. Antingen bekostar företaget drivmedel och el, vilket gör att företaget i bokföringen gör avdrag för ingående moms. Då ska den anställde beskattas för en drivmedelsförmån, även om det är el som utgör själva drivmedlet.

Det andra alternativet är att den anställde istället väljer att själv bekosta drivmedel och el. Då står den anställde själv för hela drivmedelskostnaden inkl. moms. Detta gäller även el från arbetsgivarens laddstolpe. När den anställde står för drivmedel, kan skattefri milersättning betalas ut för tjänstekörning.

Den intressanta frågan är vad konsekvensen blir om en anställd med tjänstebil laddar sin bil med arbetsgivarens laddstolpe. Vem ska stå för elkostnaden och hur ska den beräknas? Kan den anställde kompensera arbetsgivaren för denna el genom att betala för den? Hur går det till? Hur blir det då med momsavdraget som företaget gjort för sin elfaktura?

Det gäller att hänga med

Utvecklingen av elbilar och elbilsbranschen går i rasande fart och med den påverkas också rättsutvecklingen inte minst vad gäller momsen. Det finns här olika varianter på hur kostnaden kan föras över på de anställda. Skulle arbetsgivaren till exempel kunna sälja el till den anställda och på så sätt få momsavdrag för både laddstolpar och inköpt el? Det blir också allt vanligare att en utomstående part, till exempel ett appföretag, anlitas för att administrera, mäta och ibland sälja el-laddningar.

Vill du hålla dig uppdaterad inom ett aktuellt område i snabb utveckling? Missa då inte att anmäla dig till Stora Momsdagen – där vi på temat hållbarhet bland annat tar upp momsfrågorna kring laddstolpar och elladdningar. För ytterligare fördjupning inom elbilsområdet rekommenderar jag vår streamade kurs Elbilen & skatten – momsfrågorna den 24 november 13:30.

Dela sidan: