Process vid misskötsamhet och prestationsbrist

Begreppet misskötsamhet innebär vanligen att en medarbetare missköter någon eller några skyldigheter i sitt anställningsavtal. Det kan till exempel handla om att medarbetaren inte utför sitt arbete, inte följer ordningsregler eller arbetsmiljöregler, inte samarbetar internt eller med externa parter eller att medarbetaren är illojal. Att ha en medarbetare som är misskötsam innebär självklart problem. Men vad är du som arbetsgivare skyldig att göra för att reda ut situationen? Går det till exempel att säga upp någon på grund av misskötsamhet eller prestationsbrist?
måndag 1 januari 0001
Lästid: 1 Minut

Misskötsamhet kan leda till uppsägning, men det ska inte komma som en överraskning för medarbetaren. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är tydlig med vilka regler som gäller. Viss typ av misskötsamhet anses vara accepterad. Detta gäller till exempel misskötsamhet i samband med att det är otydliga krav, ordningsregler eller rutiner. Det finns även misskötsamhet som ej anses vara accepterad, såsom misskötsamhet i samband med något som är brottsligt.

All typ av misskötsamhet eller underprestation bör följas upp så tidigt som möjligt. I Edge:s produkt Library / Operativ HR finns en steg för steg-guide som tar dig igenom hela processen för misskötsamhet och prestationsbrist. Nedan kan du läsa vad den innehåller.

misskötsamhet och prestationsbrist

Process vid misskötsamhet och prestationsbrist

Processen vid misskötsamhet och prestationsbrist beskrivs i Library / Operativ HR i 5 steg. Dessa är:

  1. Misstanke om misskötsamhet och/eller utebliven prestation
  2. Diskutera resultat och klargör förväntningar
  3. Korrigerande samtal
  4. Varning
  5. Omplacering/uppsägning

Under de olika stegen i processen får du guidning i vad du behöver göra, vilka roller som bör involveras samt i vissa fall användbara dokumentmallar du kan använda för att underlätta arbetet ytterligare. Exempelvis får du de tre mallarna handlingsplanvarning samt åtgärdsplan och loggbok. Du kan skapa kalenderhändelser för de olika stegen så att du inte missar några aktiviteter. När du har genomfört ett steg markerar du det som klart och kan därmed enkelt se dina framgångar i processen.

Tips!
Dokumentera all misskötsamhet, alla samtal och efterforskningar som görs i ärendet. Denna dokumentation är avgörande om du behöver driva ärendet vidare för omplacering eller uppsägning. Dokumentationen är också viktig för att hålla medarbetaren ansvarig för gjorda överenskommelser.

Dela sidan: