Nytt om psykosocial arbetsmiljö

Ohälsotalen ökar – större krav på arbetsgivaren. Nya regler 31 mars 2016.
onsdag 13 januari 2016
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

På senare tid har vi fått många larmrapporter om att ohälsan i arbetslivet ökar. Under 2016 kommer nya regler att börja gälla för att stoppa utvecklingen av stressrelaterad ohälsa.

Nya föreskrifter som rör bl a arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling gäller från den 31 mars 2016. Syftet med de nya föreskrifterna är att det ska bli ett mer tydligt och samlat regelverk om den psykosociala arbetsmiljön.

Enligt regeringen har ohälsotalen ökat med nästan 70 procent från 2010 till 2014. Den ökade sjukfrånvaron får konsekvenser för alla inblandade: både på arbetsgivare, staten och den enskilde medarbetaren som drabbas.

För att stoppa ökningen av ohälsan i arbetslivet har regeringen tagit fram ett åtgärdsprogram med mål om minskad sjukfrånvaro och ohälsa fram till år 2020. Det handlar bland annat om att utveckla tydligare rutiner om sjukfrånvaro och rehabilitering.

Arbetsgivaren har en viktig roll när det gäller att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Arbetsgivarens skyldigheter att arbeta för en god och säker arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen och i olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

För att förtydliga arbetsgivarens skyldigheter när det gäller den psykosociala arbetsmiljön börjar nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla den 31 mars i år.

Föreskrifterna kommer att gälla för alla arbetsgivare och ska kopplas samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet. För arbetsgivare innebär de nya reglerna bland annat att man måste se till att chefer och arbetsledare får kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt hur man hanterar konflikter på arbetsplatsen.

Vidare ska arbetsgivaren arbeta med den psykosociala arbetsmiljön inom tre områden:

  • arbetsbelastning
  • arbetstider
  • konflikter och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Vad arbetsgivare kan göra rent konkret är till exempel att se till att resurserna är anpassade till de krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna kan arbetsgivaren t ex minska arbetsmängden, omprioritera arbetet, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanningen.

Även om de nya föreskrifterna börjar gälla först i vår bör arbetsgivare redan nu påbörja arbetet med de nya föreskrifterna. Att arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö vinner alla på; både arbetsgivare och anställa.Dela sidan: