Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2020-02-14
Både måltidsavdrag och kostförmån – inte dubbelbeskattning - Att få sitt skattefria traktamente reducerat för en fri måltid och samtidigt bli beskattad för måltiden innebär inte dubbelbeskattning. Det är en vanlig missuppfattning bland anställda och arbetsgivare, och vi får dagligen frågor om detta. Måltidsavdrag och kostförmån är två helt olika saker – åtminstone i skattevärlden.
today 2020-02-11
Viktigt att veta om en anställd blir gravid - En anställd som blir gravid arbetar kanske på som vanligt under hela graviditeten, men ibland fungerar det inte. Exempelvis för att arbetet är för tungt eller farligt för att utföras under en graviditet. Rätten att vara ledig från arbetet gäller dessutom i vissa fall redan innan barnet är fött.
today 2020-02-10
Det brådskar att digitalisera HR - Det har skett ett tydligt skifte, från att det pratas mycket om digitalisering av HR-processerna till att många känner att de ligger efter.
today 2020-02-10
En hälsosam arbetsplats – vad förväntas du göra? - Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Det handlar om att skapa en god och säker arbetsplats där de anställda mår bra och utvecklas. Många är dock osäkra på hur det ska gå till i praktiken; vad förväntas man faktiskt göra?
today 2020-02-10
Investera i din långsiktiga momskompetens – skaffa kursabonnemang - Idag är det viktigare, men kanske också knepigare än någonsin, att hänga med i utvecklingen och att sortera informationsflödet. Handlar det om moms är det dessutom ett komplext område, där nya lagar och regler ständigt behöver tas i beaktning och där fel kunskap kan leda till dyra misstag.
today 2020-02-03
Micaela från PayRule bollar sina lönefrågor med experterna på Simployer - Om det är någon som kan lön är det Micaela Olsson. Intresset började redan under gymnasiet och idag är hon grundare och ägare av lönebyrån PayRule i Stockholm. Som ett bollplank för arbetsvardagens kluriga frågor tar hon och kollegorna hjälp av Simployers experter i Servicepaket Lön.
today 2020-01-31
Utveckling får medarbetarna att stanna - Det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att lyckas med att anställa kompetenta medarbetare. Konkurrensen på detta område ökar för varje år. Men vad gör en arbetsgivare attraktiv i medarbetarnas ögon? Undersökningar visar gång på gång att medarbetare sätter stort värde på personlig utveckling.
today 2020-01-28
Fri flytt – perfekt för löneväxling - En förmån som inte många tänker på i samband med löneväxling är fri flyttning för anställda som byter bostad på grund av att de byter arbetsort. Den som har kostnader för sin flyttning kan spara mycket pengar på att arbetsgivaren står för dessa mot att bruttolönen sänks en eller några månader. Den arbetsgivare som erbjuder fri flyttning mot löneväxling blir helt säkert populär.
today 2020-01-24
Flexibel arbetstid - Normalt finns det inga regler om flextid i centrala kollektivavtal utan arbetsgivaren bestämmer själv villkoren. I vissa fall kan det finnas reglerat i lokala arbetstidsavtal
today 2020-01-24
Semester under föräldraledighet – hur funkar det? - En vanlig fråga till vår support är vad som gäller när en föräldraledig medarbetare vill plocka ut semester under sin föräldraledighet. Ett vanligt scenario är att den anställda ansöker om en period av föräldraledighet som hen vill avbryta för att plocka ut semester och därefter fortsätta sin föräldraledighet.
today 2020-01-21
Höjd LAS-ålder – arbetsrättsliga förändringar i LAS - Den 1 januari 2020 höjdes rätten att kvarstå i anställning, den s k LAS-åldern, till 68 år. Förutom en ren höjning av LAS-åldern skedde även andra arbetsrättsliga förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS).
today 2020-01-20
Hur åstadkommer man enhetlig ledning? - Alla ledare är olika. Samtidigt är det viktigt att alla ledare följer företagets olika principer för ledarskap. Det kan vara en krävande balansgång.
today 2020-01-10
Redovisning av förmåner i AGI - Från och med lönemånad januari 2019 ska alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). En av anledningarna till den nya redovisningen är att varje anställd – varje månad – ska kunna se vad arbetsgivaren har rapporterat till Skatteverket om till exempel dennes lön och förmåner.
today 2020-01-09
Brexit – vad händer 2020? - Ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien träder ikraft den 31 januari. Fram till och med 31 december 2020 kommer dock reglerna för handel med Storbritannien att löpa på som tidigare. Sedan finns fortfarande en risk att Storbritannien kraschar ut ur EU utan handelsavtal. Här kommer en uppdatering om vad man ska tänka på.
today 2020-01-08
När kan en anställd vara ledig med lön? - En anställd kan ha rätt att vara ledig från arbetet med bibehållen lön – så kallad permission – i vissa situationer. Möjligheten till permission är inte lagreglerad utan enbart i kollektivavtal eller enskilda avtal. Rätten att vara ledig kan vara reglerad i lag men däremot inte möjligheten att få behålla lönen under ledigheten.