Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-11-28
Vad innebär lojalitetsplikten? - Ett påskrivet anställningsavtal betyder inte bara att arbetsgivaren ger arbetstagaren jobb. Det innebär också att en ömsesidig lojalitet och respekt ska finnas mellan chef och anställd. Båda parterna ska vara försiktiga med att informera utomstående om förhållanden på företaget exempelvis. Kritik ska även riktas åt rätt håll – direkt till de berörda parterna alltså.
today 2019-11-28
Byta lönesystem - så här gör du - Om ni funderar på att byta lönesystem bör ni börja med att göra en förstudie. Den kan bestå av nulägesanalys, intresseanalys, kravspecifikation, lösningsförslag och en lönsamhetsanalys. Nedan lotsar vi er genom beskrivningar och exempel på de olika delarna
today 2019-11-19
Kunden har inte betalt – vad händer med momsen? - Det kan vara svårt att skilja på olika situationer när en betalning från kunden uteblir. Det är dock A och O att ha koll på det för att kunna redovisa rätt moms till Skatteverket.
today 2019-11-18
Avslut av leasing – ett svårlöst momsproblem - Ett avslut av ett leasingavtal för en personbil kan göras på några olika sätt som har stor påverkan på hanteringen av momsen. Ofta är det nästan omöjligt att – med ledning av handlingar från bilhandlare eller leasingföretag – veta vad som faktiskt har hänt och hur detta ska redovisas. Vi reder ut de olika sätten och tipsar om hur du ska tänka för att hamna rätt.
today 2019-11-18
Måste företaget bevilja föräldraledighet i jul och nyår? - Nu närmar sig julhelgerna och många anställda vill vara lediga. Detta kan innebära besvär för många företag och flera ställer sig frågan om arbetsgivaren verkligen måste bevilja föräldraledighet i jul och nyår.
today 2019-11-14
Vad innebär utstationering? - En utstationerad arbetstagare är en person som skickas av sin arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Detta innebär att om anställda åker till ett annat land för att t ex gå på en kurs eller konferens är de inte utstationerade.
today 2019-11-13
Influencer marketing – rätt skatt och moms på gåvor - Fler och fler företag engagerar influencers i sin marknadsföring. Skatteverket är just nu ute och gör kontroller hos företag som samarbetar med influencers. Hur hanterar ni ”gåvor” till influencers? Här går vi igenom vad ni ska tänka på just när det är varor som skickas till influencers som ersättning för deras tjänster.
today 2019-11-13
Ska retroaktiv lön utbetalas vid heltidsfrånvaro? - Retroaktiv lön är mellanskillnaden mellan tidigare lön och ny aktuell lön. Retroaktiv lön ges när lönen har höjts, antingen beroende på regler i kollektivavtal eller en lönerevision lokalt på företaget.
today 2019-11-12
Roboten blir HR:s förlängda arm - Enhetlig och uppdaterad information till alla medarbetare, när de behöver det, är en vanlig utmaning på de flesta arbetsplatser. Otillgänglig eller inkonsekvent information internt kan i värsta fall resultera i missnöjda medarbetare.
today 2019-11-11
Inget krav på saklig grund efter uppnådd LAS-ålder - Den 1 januari 2020 kommer den s k LAS-åldern att höjas till 68 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.
today 2019-11-08
Du har väl inte missat forskningsavdraget? - Sedan 1 januari 2014 kan företag få avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU). För att få detta s k forskningsavdrag krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda; både vad gäller de anställdas ålder och hur mycket de arbetar med FoU samt att själva forskningsarbetet uppfyller vissa krav.
today 2019-11-07
Se upp med frukost till de anställda! - Att bjuda de anställda på frukost innebär skatteplikt. Även en tämligen enkel frukost kan – till skillnad mot vad många tror – vara skattepliktig.
today 2019-11-06
Så fixar du en bra kandidatupplevelse! - Kandidatupplevelsen har fått ökat fokus de senaste åren bland annat på grund av att allt fler ser en tydlig koppling mellan arbetsgivarens rekryteringsprocesser och företagets varumärke. Här ger HR-expert Victoria Ödlund tips på hur du kan gå tillväga för att få till en god kandidatupplevelse!
today 2019-11-01
Fem tips för effektivare medarbetarsamtal - Det börjar dra ihop sig till medarbetarsamtal. Något som en del chefer upplever som ett nödvändigt ont; tidskrävande, energitjuv eller kanske en administrativ börda. Medarbetarna å sin sida kan uppleva dem som meningslösa eller inte förstå vad de syftar till. Men rätt använt är faktiskt medarbetarsamtal ett av chefens viktigaste verktyg för att styra och utveckla verksamheten! Här är några praktiska tips för att åstadkomma effektiva medarbetarsamtal.
today 2019-10-30
Uppsägning vid arbetsbrist – vad innebär det? - Flera företag har den senaste tiden varslat om uppsägningar på grund av arbetsbrist, med anledning av coronapandemin. Vid uppsägningar finns en hel del att tänka på, här sammanfattar vi de olika stegen.