Socialdemokraterna säger nej till Toijer-utredningen – vill gå vidare med parternas LAS-avtal

I veckan sa Socialdemokraterna nej till den LAS utredning (kallad Toijer-utredningen) som presenterades för regeringen 1 juni i år. Under en presskonferens på torsdagsmorgonen förtydligade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att det handlar om den överenskommelse som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK.
Natalia Björkman, Arbetsrätt- och HR-expert
schedule den 2 november 2020
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Bild: TT (arkiv)

Socialdemokraterna vill att denna överenskommelse ska utgöra grunden för lagstiftningen av en moderniserad arbetsrätt och de beklagar att man inte fått till en bredare överenskommelse med LO inkluderade.

Överenskommelsen består av 4 delar

Även om överenskommelsen mellan parterna (PTK och Svenskt Näringsliv) till stor del är sekretessbelagd har PTK själva gått ut med en övergripande bild av överenskommelsens innehåll. 

Förstärkt stöd vid omställning 

Syftar till att korta tiden mellan jobb och öka individers trygghet. Förslagen för att nå detta bygger bland annat på att omställningsstöd utökas till att omfatta de som drabbats av sjukdom och de som är tidsbegränsat anställda. 

Överenskommelsen bygger även på ett ökat stöd för kompetensutveckling där kortvarigt studiestöd ska ges den som vill studera upp till en vecka samt en kompletterade studieersättning ska införas för upp till två terminers studier. 

Säkrat anställningsskydd med bibehållet facklig inflytande 

Syftar till att eliminera godtyckliga uppsägningar bl a genom att uppsägningar ska hanteras i förhandlingar på företagen. Av överenskommelsen framgår bland att uppsägning ska grundas på sakliga skäl. Reglerna för när en anställd ska kunna sägas upp p g a personliga skäl ska förtydligas så att det blir mer förutsägbart för arbetsgivare och arbetstagare. Vidare ska det enligt överenskommelsen tydliggöras vad en arbetsgivare ska ha vidtagit för åtgärder innan sakliga skäl kan anses föreligga.  

Turordningsreglernas princip ska kvarstå i oförändrad form, däremot ska möjligheten till att undanta arbetstagare från turordningen utökas. Undantagen gäller om man inte kunnat komma överens om en avtalsturlista med facket. I överenskommelsen framgår att reglerna för undantag kommer var olika beroende på företagets storlek. 

Vid tvist om uppsägningens giltighet ska arbetsgivare inte behöva betala lön fram tills att tvisten blivit rättsligt prövad utan rätt till ekonomiskt skydd för den anställde ska istället tillgodoses genom kollektivavtalad försäkring som komplement till A-kassa. I överenskommelsen finns även ett undantag som säger att förtroendevalda som är av särskild betydelse för det fackliga arbetet på en arbetsplats är undantagna av ovan regel och deras anställning med lön från arbetsgivaren ska kvarstå tills tvisten är slutligen löst.  

Slutligen framgår av överenskommelsen att allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning som övergår till en tillsvidare efter 18 månader. Inhyrd personal som arbetat två år eller mer på ett företag ska även de erbjudas en tillsvidareanställning på företaget. 

Ett helt nytt stöd för kompetensutveckling 

Syftar till att ge redan anställda möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Detta ska enligt överenskommelsen bland att ske genom att rätten till studieledighet kombineras med rätten till ekonomiskt stöd för kortare och längre vidareutbildning. 

Stödet ska rikta sig till personer som varit anställda minst 8 år på arbetsmarknaden och omfatta även tidsbegränsat anställda. Kortvarigt studiestöd ska ges den som vill studera upp till en vecka samt ett långsiktigare stöd för studier upp till 2 terminer. 

Stärkt ekonomiskt stöd vid arbetslöshet 

Syftar till att ge förbättrade möjligheter för att studera vid arbetslöshet. Med det kompletterande studiestödet och TRR’s studieersättning ska man med hjälpa av ekonomiskt stöd kunna utbilda sig upp till 3 år för att stärka sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden.  

Parterna vill också utreda förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring med målet att det ska vara lättare att kunna få a-kassa med en förbättrad ersättning. 

Flera justeringar kan vara aktuella innan ett lagförslag presenteras 

Överenskommelsen mellan PTK och Svensk Näringsliv skiljer sig i många delar från LAS utredningen. Då frågan kring en moderniserad arbetsrätt är en het politisk fråga kan flera justeringar av det som hittills presenterats i såväl LAS utredningen som partnernas överenskommelse vara aktuellt innan en slutlig proposition presenteras.

Så sent som igår (2020-11-01) meddelande StefaLöfven att han vill att en ny utredning kring arbetsrätten ska initieras där LO ska ha rätt att säga sitt, trots att de valt att stå utanför överenskommelsen mellan tjänstemannafacken. Annie Lööf opponerar sig starkt mot Löfvens uttalande och menar att en sådan väg ej är framkomlig.  Vad som händer nu, det återstår att se.  

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter