7 tips att tänka på om nedskärningar blir nödvändiga

Preliminära siffror visar att arbetslösheten i maj 2020 uppgick till 9 procent*. Det är en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med föregående år. Sättet att beräkna arbetslöshet gjordes om för två år sedan så vi kan tyvärr inte riktigt jämföra dagens siffror med 1990-talet. Det var ett decennium som präglades av höga nivåer av arbetslöshet, med dåtidens sätt att räkna uppgick arbetslösheten under den här tiden till 8,2 procent**.
schedule fredag 23 oktober 2020
Lästid: 2 Minuter

Även om många för tillfället är permitterade eller arbetar korttid så ser det ut att bli en nedgång i ekonomin vilket kan komma att kräva att man måste göra nedskärningar och minska sin personalstyrka.

Vi vill därför dela våra erfarenheter och råd när man hamnar i en situation där nedskärningar blir nödvändiga.

1. Gör en grundlig plan

Du behöver ha en solid grund för att motivera nedskärningar. Gör en noggrann riskbedömning och kartläggning över uppsägningar. Lägg upp en strategi för genomförandet av nästkommande faser, till exempel uppstart, genomförande och utvärdering.

2. Kommunicera ofta

Hela organisationen måste kontinuerligt få information om syftet med processen – och varför personalstyrkan måste minskas. Kommunikation är tyvärr något som många gånger underskattas, men det bör prioriteras och upprepas många gånger i processen. En del drabbas direkt och andra indirekt och det är olika processer. Att medarbetarna vet om vad som händer och när det ska hända, ger dem en större förståelse för varför förändringarna genomförs.

3. Hitta förändringsagenterna

Så tidigt som möjligt bör du identifiera och involvera nyckelpersoner som kan hjälpa till. När dessa involveras tidigt, står alla mer stadigt genom hela processen. Då kan övriga delar av organisationen hänga på genom förändringskurvan, från förnekelse och oro till att se möjligheter och framtid. Oavsett om de lämnar – eller blir kvar i organisationen.

4. Sätt planen i verket

När planen är satt finns det ingen tid att tveka. Inget blir bättre av att dra ut på processen. Följ de lagar och regler som finns för att se till att allt går rätt till. Med en gedigen plan som grund och ett enat team som är väl förberett, kan organisationen stå stadigt genom genomförandet.

5. Ta hand om dem som är kvar

Det är lätt hänt att man fokuserar mycket på dem som förlorar sina jobb. Men genom hela processen är det också viktigt att ha en vision och strategi för dem som är kvar i organisationen. Kommunicera och ta hand om dem så att de fortfarande ser möjligheter hos er som arbetsgivare.

6. Be om feedback

Det är en sak att utvärdera processen när den närmar sig sitt slut, men om du ber om feedback från medarbetarna även under processen får du direkt input på hur de ser på situationen. Information som du sedan kan använda för att hantera nedskärningar och uppsägningar på bästa sätt.

7. Tänk på ert rykte

Tänk på verksamhetens rykte under hela processen. Om någon av de som blir uppsagda vill söka jobb hos er igen eller att de medarbetare som är kvar stannar i organisationen, kan vara avhängt på hur ni hanterar nedskärningsprocessen. Att erbjuda de som blir uppsagda externa karriärrådgivare är ett sätt att visa omsorg samtidigt som det också signalerar för de som är kvar, att deras kollegor blir väl omhändertagna.

Med processtöd för nedskärningar, som till exempel Simployer Offboarding, som en del av företagets HR-lösning förbättras processen, samtidigt som risken för formella fel minskas. 

Källor:

* https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-maj-2020/

** https://www.scb.se/contentassets/e7a2002f3ee44703b9499c64e19c71b5/sysselsattning_och_arbetsloshet_1976-2004.pdf 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: