Avtackning på jobbet

När året går mot sitt slut kan det vara tid att säga hej då till kollegor som ska ta sig an nya utmaningar efter årsskiftet. Oavsett om du väljer att bjuda på tårta, blommor eller säga några väl valda ord är det viktigt att du gör något! Risken är annars att den sista tiden på arbetet inte blir något positivt minne för varken medarbetaren, kollegorna eller cheferna.
tisdag 20 oktober 2020
Lästid: 2 Minuter

En avtackning kan enklast beskrivas som en form av ritual, en social handling för att visa att vi byter roller och går in i något nytt. På samma sätt som man markerar avslut vid t ex studentfirande, bröllop och begravning är det viktigt att göra det när medarbetare byter arbetsgivare också. Det handlar om att lämna något gammalt på ett värdigt sätt och göra en tydlig markering att man går in i något nytt. 

En tillbakablick

I en avtackning blickar man tillbaka på en människas arbetsliv. Det ger en bild av vad medarbetaren har åstadkommit och vem personen är. Vilka som kommer på avtackningen säger också något om medarbetarens sociala situation, hur länge personen har arbetat i organisationen och vilken relation hon eller han har till sin chef och övriga kollegor. Man ska vara medveten om att denna form av ritualer är laddade med social kraft och det är därför viktigt att de blir bra. 

Fråga medarbetaren om avtackning

Många företag och organisationer har skrivna policys för hur avtackningar ska se ut. En fördel med det är att avtackningarna hanteras konsekvent och att medarbetarna behandlas lika. Därmed inte sagt att alla avtackningar måste se exakt lika ut. Fråga gärna hur medarbetaren själv vill bli avtackad, naturligtvis inom de ramar som finns i organisationen. En person som har arbetat länge i organisationen kan t ex få en dyrare present än en person som bara arbetat en kortare tid. Det viktiga är att man som arbetsgivare är konsekvent.

Det händer då och då att medarbetare avsäger sig all form av avtackning – ett beslut som arbetsgivare bör rätta sig efter. Kanske kan man som arbetsgivare ändå få till ett mindre formellt avslut ihop med medarbetaren? Ofta är en slät kopp kaffe och en snabb hejdå-kram bättre än inget avslut alls. En del medarbetare väljer även att hitta på något med sina gamla arbetskamrater i efterhand, helt utanför arbetsplatsens område. 

Ska alla få avtackning?

Måste man verkligen tacka av medarbetare som man egentligen vill ska lämna? Ja, det är viktigt att medarbetare får en chans att lämna arbetsplatsen med värdighet och en positiv känsla. Det är förståeligt att det kan vara svårt att t ex hålla tacktal för medarbetare vars arbetsinsatser man egentligen inte varit helt nöjd med, men som chef gäller det att bita ihop och lyfta fram de positiva saker man sett hos den här personen.  

Det kan vara svårt och sorgsamt när medarbetare lämnar en arbetsplats. För att gå stärkt ur sorgeprocessen är det bra att ta en titt i backspegeln. Sammanfatta medarbetarens tid i organisationen. Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Se erfarenheterna som värdefulla, även om det är dags för medarbetaren att gå vidare.

Tydliga riktlinjer och rutiner för att skapa en bra offboarding är viktiga och gynnar alla, såväl organisation, grupp som individ!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: