Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-10-16
Avtala om rabatt, bonus eller andra prisnedsättningar utan moms - När ett överenskommet pris minskas i efterhand ska normalt kreditfakturan utfärdas med moms om den ursprungliga försäljningen var momspliktig. Nedsättningen kan t ex bero på att viss inköpsvolym uppnåtts eller att parterna av annat skäl kommer överens om att priset ska sättas ned (kunden kanske inte är nöjd med produkten).
today 2018-10-16
Enklare regler för justering av förmånsvärde? - Det verkar som om enklare regler för justering av lätta lastbilars förmånsvärde är på gång.
today 2018-10-16
Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering - Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga diskrimineringsgrunder.
today 2018-10-15
Sänk digitalmomsen.nu - EU har till slut kommit överens om att medlemsländerna får sänka momsen på e-publikationer – till samma procentsats som motsvarande fysiska publikationer. Det är dags för Sverige att snabbt komma till skott, tycker Veronica Rosén på Simployer. Men det politiska läget kanske gör att det dröjer?
today 2018-10-15
Momsavdrag trots bristfällig faktura? - Ett grundläggande krav för momsavdrag enligt momslagen är att det finns en korrekt faktura. Syftet med de uppgifter som en faktura ska innehålla är att göra det möjligt för Skatteverket att kontrollera betalningen av moms och om det finns avdragsrätt. Frågan är om ett företag kan få rätt till momsavdrag – trots att fakturan inte uppfyller samtliga krav enligt momslagen.
today 2018-10-15
För mycket moms har fakturerats - Det är inte helt ovanligt att en säljare tar ut för mycket moms på en faktura. Men det finns sätt att få tillbaka beloppet, både för säljare och köpare.
today 2018-10-15
Effektiv onboarding ökar känslan av tillhörighet - Vi människor är flockdjur. Redan från födseln uttrycker vi ett socialt behov men också en social förmåga – vi vill tillhöra en grupp. Om vi inte får den utdelning vi önskar av en grupp vi tillhör drar vi oss dock inte för att byta och bli en del av ett annat socialt sammanhang.
today 2018-10-15
Vad innebär FIRO-modellen? - Vad händer egentligen med en arbetsgrupp när en ny medarbetare kommer in? Inom socialpsykologin finns olika teorier om grupper och gruppers utveckling. Vi ska titta närmare på vad FIRO-modellen ger för svar på denna fråga.
today 2018-10-15
Mentorskap är en viktig del av onboardingprocessen - De flesta företag och organisationer har idag en genomtänkt onboardingprocess för nyanställda medarbetare – en slags checklistor för att så fort som möjligt få den nya medarbetaren på banan. En av punkterna i onboardingen är ofta ”utse en fadder eller mentor”. Vad är det, och vad finns det för fördelar med att erbjuda den nyanställda en mentor?
today 2018-10-09
Är arbetsgivaren skyldig att lämna arbetsgivarintyg till anställda som slutat? - Ja, arbetsgivaren ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna arbetsgivarintyg till tidigare anställda. Arbetsgivarintyg används för att pröva rätten till ersättning från arbetslöshetskassan, antingen på hel eller deltid.
today 2018-10-05
Arbetsmiljön för tidsbegränsat och fast anställda skiljer sig åt - En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att tre av fyra på arbetsmarknaden i stort sett är nöjda med sitt arbete. Men det finns flera skillnader mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Det är vanligare att tidsbegränsat anställda är mer rädda för att förlora jobbet. De har även oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts mer för sexuella trakasserier på jobbet.
today 2018-10-05
Vad är ett personalbokslut? - Personalkostnader utgör ofta de tyngsta posterna i företag och organisationer. Därför är det vanligt att arbetsgivare gör personalbokslut, i likhet med all annan affärsekonomisk redovisning.
today 2018-10-02
Rätt att vara ledig i svåra situationer - När en anhörig eller vän blir svårt sjuk är det möjligt att vara ledig från arbetet och samtidigt få ersättning för utebliven inkomst. Ersättningen som betalas ut från Försäkringskassan i form av närståendepenning är kopplad till rätten att vara ledig.
today 2018-10-02
När ska den anställde visa ett läkarintyg - För att ha rätt till sjuklön måste den anställde fr o m den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden lämna ett läkarintyg. Detta för att styrka att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Vid beräkning av tidpunkt för när läkarintyg ska visas räknas samtliga kalenderdagar med i sjuklöneperioden.
today 2018-10-02
Arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) – är du beredd? - Nu är det inte lång tid kvar innan alla företag ska lämna sina arbetsgivardeklarationer på individnivå. Många har redan börjat, men för de allra flesta gäller att deklarationerna ska lämnas första gången för lönemånaden januari 2019, det vill säga senast den 12 februari 2019.