Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-04-06
Slipp förmånsbeskattning med en personalhandbok! - Det personal- och arbetsrättsliga området är komplext och detaljreglerat genom olika lagar, kollektivavtal och regler. Med en personalhandbok får HR-ansvariga och personaladministratörer hjälp att leva upp till de högt ställda kraven när reglerna ska tillämpas i praktiken.
today 2018-03-28
Skatt på privata sjukvårdsförsäkringar? - Regeringen och Vänsterpartiet har i media aviserat att man vill förmånsbeskatta den som har en privat sjukvårdsförsäkring bekostad av arbetsgivaren. Det återstår dock att se hur oppositionen kommer att agera.
today 2018-03-22
Avdrag för styrketräning – när kan du få det? - Reglerna om skattefri motion och friskvård gäller inte för den som har en enskild firma. Däremot kan näringsidkare få avdrag för motionsaktiviteter som syftar till att rehabilitera eller vara förebyggande. Exempel på sådana aktiviteter är simning, stavgång och styrketräning.
today 2018-03-19
”Resa på räkning” eller traktamente? - Många arbetsgivare ersätter sin personal för de ökade levnadskostnader som uppkommer i samband med tjänsteresor. Antingen i form av traktamente eller att de anställda får resa på räkning. Vi ger dig här några tips när det kommer till att välja vad som passar bäst och när.
today 2018-03-19
Nytt om moms vid hotell och camping 2017 - Skatteverket har ändrat sig när det gäller vilken moms som ska tas ut på olika tillägg vid hotell- och campinganläggningar. Nytt från och med 2017 är att tilläggstjänsterna delas upp i två olika kategorier.
today 2018-03-19
Undvik fången i Dubai - Företag som sänder ut sin personal på jobb utomlands riskerar att inte få tillbaka den om nettolönen helt enkelt är för fördelaktig i det andra landet, t ex genom en mycket lägre skattenivå – som i Dubai. Detta problem kan dock undvikas genom att avtala om en nettolön istället för en bruttolön, skriver Rickard Krantz, skatteexpert.
today 2018-03-16
Representation – ett snårigt område! - Vi får väldigt många frågor om representation i våra servicepaket. Frågorna berör dels företagets avdragsrätt eller hur en kostnad ska bokföras, dels om det blir några skattekonsekvenser för den enskilde. Många gånger vet man inte heller om det rör sig om representation eller marknadsföring.
today 2018-03-12
Därför är onboarding viktigt! - Att hitta rätt personal är en avgörande framgångsfaktor för alla arbetsgivare och för de flesta är det en självklarhet att lägga ner tid och resurser på rekryteringsprocessen. Vad många dock missar är steget som påbörjas när rekryteringen är avslutad – den viktiga onboardingprocessen. Läs mer!
today 2018-03-09
Vi lever i en global värld - Människor flyttar till andra länder för att söka jobb och arbeta. Företag flyttar produktionen eller startar dotterbolag utanför nationsgränserna och medarbetare kan skickas till andra sidan jorden för att utföra längre eller kortare uppdrag.
today 2018-03-06
Utländska arbetsgivare - så påverkar de nya bestämmelserna om arbetsgivardeklaration på individnivå - Snart ska arbetsgivare börja lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen varje månad. De nya bestämmelserna kommer även påverka utländska arbetsgivare.
today 2018-03-05
Har du kommit igång med lönekartläggningen? - Det har gått över ett år sedan de nya kraven på att genomföra årliga lönekartläggningar infördes. Bestämmelserna om aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen. En undersökning från DO visar dock att få arbetsgivare känner till de nya reglerna.
today 2018-02-20
Dags att planera personalens sommarsemester - Även om sommaren med sol, värme och ledighet kanske känns avlägsen så går tiden fortare än man tror. Det är helt enkelt hög tid att planera de anställdas semesterledighet i sommar redan nu!
today 2018-02-14
Tjänster till utlandet: Med eller utan moms? - Ett svenskt företag som säljer tjänster till företag i andra länder ska normalt inte ta ut någon svensk moms. Det gäller när köparen är en utländsk beskattningsbar person. Det är upp till säljaren att kontrollera köparens status.
today 2018-02-12
Fritt fram att använda friskvårdsbidraget till golf, ridning och slalom - Efter en dom i högsta instans har Skatteverket öppnat upp för att friskvårdsbidraget får användas till många fler aktiviteter. I stort sett alla sporter godkänns så länge det är fråga om fysisk aktivitet.
today 2018-02-09
Hur digitalt mogen är din organisation? - Förändring. För vissa innebär det glädje och entusiasm och för andra rädsla och oro. Digital transformation handlar inte bara om att implementera nya digitala verktyg, det handlar om att förändra beteendemönstret i en hel organisation.