Missa inte att ta fram en rehabiliteringsplan

Från och med den 1 juli 2018 ska arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan när en medarbetare förväntas vara sjuk längre än 60 dagar. Här går vi igenom vad reglerna innebär för dig som arbetsgivare.
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
måndag 30 juli 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Alla arbetsgivare ska alltså ta fram en rehabiliteringsplan (plan för återgång i arbete) när en medarbetare bedöms vara sjuk 60 dagar eller längre. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Skyldigheten att ta fram en rehabiliteringsplan gäller oavsett om sjukfrånvaron är på heltid eller deltid (25 %, 50 % eller 75 %).

Syftet med att ta fram en rehabiliteringsplan är bland annat att säkerställa att rehabilitering och arbetsanpassning kommer igång tidigt i en sjukskrivning.

Se över rehabiliteringsrutinerna

De nya reglerna innebär att arbetsgivare behöver se över och anpassa sina rehabiliteringsrutiner. Det är viktigt att man i god tid före dag 30 har bedömt sjukskrivningens längd och om man ska ta fram en rehabiliteringsplan.

Eftersom planen ska tas fram i samråd med den sjukskrivne ska det även finnas tid för att ha genomfört ett rehabiliteringssamtal senast dag 30.

Ett förslag är att man i samband med att sjukfallet anmäls till Försäkringskassan (mellan dag 15 – 21) också bedömer sjukskrivningens längd och om en plan ska tas fram eller inte.  

Som arbetsgivare kan det givetvis vara svårt att bedöma hur länge en sjukskrivning kommer att pågå. Till hjälp för denna bedömning har man bland annat läkarintyget. Ett tips kan också vara att man ser i de riktlinjer om sjukskrivningsperioder som Socialstyrelsen har tagit fram (Försäkringsmedicinskt beslutsstöd).

Arbetsgivaren ansvarar för att planen följs upp och vid behov ändras. Planen ska förvaras hos arbetsgivare för att – vid förfrågan – kunna visas för Försäkringskassan.

Undantag från att ta fram en fullständig rehabiliteringsplan

Det finns flera situationer då en fullständig rehabiliteringsplan inte behöver tas fram. I sådana fall räcker det med att dokumentera underlaget för beslutet. Det gäller till exempel om den anställde förväntas återgå i arbete utan några särskilda insatser oavsett sjukskrivningens längd eller om den anställdes hälsotillstånd innebär att en återgång i arbete inte är möjlig (inte ens med hjälp av rehabilitering).

Tips!

Här följer några råd och tips för en lyckad rehabilitering:

  • Se till att rehabiliteringsarbetet kommer igång tidigt i en sjukskrivning.
  • Anpassa er rehabiliteringsprocess till de nya tidsgränserna.
  • Använd Försäkringskassans mall för plan för återgång i arbete.
  • Kom överens med den sjukskrivne om hur och när rehabiliteringsplanen ska följas upp. Utgångspunkten ska vara att rehabilitering är en aktiv process.
  • Missa inte att det finns ett ekonomiskt bidrag vid köp av utredande rehabiliteringstjänster; s k arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
  • Utbilda och informera chefer om skyldigheter och ansvar i samband med sjukfrånvaro och rehabilitering.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: