Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2020-01-20
Hur åstadkommer man enhetlig ledning? - Alla ledare är olika. Samtidigt är det viktigt att alla ledare följer företagets olika principer för ledarskap. Det kan vara en krävande balansgång.
today 2020-01-10
Redovisning av förmåner i AGI - Från och med lönemånad januari 2019 ska alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). En av anledningarna till den nya redovisningen är att varje anställd – varje månad – ska kunna se vad arbetsgivaren har rapporterat till Skatteverket om till exempel dennes lön och förmåner.
today 2020-01-09
Brexit – vad händer 2020? - Ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien träder ikraft den 31 januari. Fram till och med 31 december 2020 kommer dock reglerna för handel med Storbritannien att löpa på som tidigare. Sedan finns fortfarande en risk att Storbritannien kraschar ut ur EU utan handelsavtal. Här kommer en uppdatering om vad man ska tänka på.
today 2020-01-08
När kan en anställd vara ledig med lön? - En anställd kan ha rätt att vara ledig från arbetet med bibehållen lön – så kallad permission – i vissa situationer. Möjligheten till permission är inte lagreglerad utan enbart i kollektivavtal eller enskilda avtal. Rätten att vara ledig kan vara reglerad i lag men däremot inte möjligheten att få behålla lönen under ledigheten.
today 2020-01-08
Styrelseledamot, konsult eller rådgivare 2020? - Efter den senaste domen från högsta instans om beskattning av styrelsearvoden får det tills vidare anses fastställt att sådana normalt ska tjänstebeskattas.
today 2019-12-20
Kritiska tiden – då kan ni tappa talangerna - Äntligen påskrivet med rätt person! En lång och dyr rekryteringsprocess är över. Men se upp så att allt arbete inte varit förgäves. ”Det här är en farlig fas”, varnar Victoria Ödlund, HR-expert hos Simployer.
today 2019-12-18
Hur hanterar du personuppgifter i anställdas datorer? - Med stor sannolikhet förekommer det personuppgifter i anställdas arbetsdatorer, eller i anställdas dokument i molntjänster. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att företaget följer dataskyddsförordningen, inte den enskilda personen som är anställd.
today 2019-12-17
Nu kan man få tillbaka moms på solceller - Äntligen! En dom som ligger i linje både med EU:s regler om rätt till momsavdrag och strävan mot klimatförbättringar. Om man även kunde förbättra reglerna om energiskatt hade det varit riktigt bra, skriver Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.
today 2019-12-16
Bil i handelsbolag – börja med körjournal - Är du delägare i ett handels- eller kommanditbolag och redovisar bilförmån? Då kan det vara en god idé att börja det nya året med att föra körjournal, för att ta reda på marknadsvärdet av din förmån. Om marknadsvärdet av bilförmånen understiger den schablonmässigt värderade förmånen kan det nämligen finnas stora värden att räkna hem.
today 2019-12-09
Kompetens är för viktigt för att överlåtas åt en ledare - Det blir allt svårare att få jobb utan att ha en utbildning eller dokumenterad erfarenhet – och det går allt snabbare för kunskaperna att kännas förlegade. Det ställer helt nya krav på hur vi jobbar med kompetensutveckling.
today 2019-12-09
Så blir skatten 2020 – en översikt - Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2020 har nu antagits av riksdagen. Det innebär till exempel slopad värnskatt, sänkt skatt för pensionärer och krav på elektronisk betalning av ROT och RUT. Här får du en sammanställning av de förändringar som kommer att gälla 2020.
today 2019-12-09
Rättsfall om beräkning av sammanlagd anställningstid - I en ny AD-dom tvistades om en allmän visstidsanställning övergått i en tillsvidareanställning eller inte. Tvisten avsåg hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Arbetsdomstolen meddelade i denna dom att det är faktiska dagar som gäller.
today 2019-12-06
Agil HR – 6 tips för att komma igång - Agil HR är på allas läppar. Men hur arbetar man agilt med HR på bästa sätt? Läs artikeln och få 6 tips för att komma igång redan idag!
today 2019-12-02
Vad behövs för en säker och effektiv lönehantering? - Jo, struktur! Där ska det tydligt framgå vilka intressenter som finns i löneprocessen och deras ansvarsområden. Det bör finnas rutiner för de arbetsmoment som ingår under månaden, kopplade till de system/verktyg/dokument som används, och tydliga tidpunkter för när respektive moment ska vara färdigt.
today 2019-11-29
Hertz – vägen mot en lägre personalomsättning - En hög personalomsättning är sällan bra för verksamheten. Men hur gör man egentligen för att behålla medarbetarna under en längre tid? Jag heter Mimie Buskas och arbetar som utbildningsansvarig på Hertz i Sverige och har lagt mycket tid på just den här frågan.