Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-06-12
Sjuk under pågående semester – vad gäller? - Semestern är en tid för att koppla av och ta igen sig – men tyvärr är den första semesterveckan känd för att vara en period då vilande förkylningar kommer ikapp medarbetare. Har du koll på vad som gäller om en anställd blir sjuk under semestern?
2023-06-08
3 av 10 känner sig inte värdefulla på jobbet - Simployers årliga engagemangsrapport för 2023 visar att 3 av 10 inte känner sig värdefulla på jobbet. Undersökningen är gjord på Simployers engagemangskunder (verktyget &frankly) via data från deras medarbetarundersökningar under året 2022. "Detta är tre för mycket och innebär att det finns många människor på svenska arbetsplatser som inte känner sig uppmärksammande för det arbete de gör", säger Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på Simployer.
2023-06-05
Sjukfrånvaro och jämställdhet – därför ska ni mäta det - Vill ni bli mer effektiva, få större intäkter och ha anställda som trivs? Såklart ni vill. Genom att använda er av all den data som HR sitter på kan ni hitta smarta nyckeltal för att fatta bättre beslut för att nå dit. ”Sjukfrånvaro och jämställdhet är exempel på två områden där HR har mycket data som indikerar på hur medarbetarna mår och trivs och var arbetsgivaren kan behöva vidta åtgärder, menar Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.
2023-06-02
Ska du anställa sommarjobbare? Tänk på detta! - Om du vill anställa en ung person över sommarmånaderna finns det en hel del att tänka på inför anställningen. För personer under 18 år gäller till exempel särskilda arbetsmiljöregler, och glöm inte heller bort att välja en giltig anställningsform.
2023-05-30
Humor på arbetsplatsen kan öka produktiviteten och samarbetet - Som arbetsgivare kan du tjäna pengar på att investera i att dina medarbetare har kul på arbetstid. Humor kan bidra till en mer avslappnad och positiv kultur genom att minska stress och öka samhörigheten - vilket i sin tur ökar produktiviteten.
2023-05-30
Tidigare VD för Schibstedt blir styrelseordförande i Simployer - Rolv Erik Ryssdal utses till ny ordförande för HR-techföretaget Simployer Group AS.
2023-05-26
Ny mervärdes­skattelag den 1 juli 2023 – se över fakturahän­visningarna! - Den 1 juli 2023 träder en sprillans ny mervärdesskattelag i kraft. Lagen innehåller ytterst få verkliga förändringar. Det mest konkreta – som påverkar många – är att alla gamla paragrafer får nya nummer.
2023-05-16
Tågstrejk avblåst - ett styrkebesked för svenska modellen - Den 11 maj skulle tågtrafiken ha påverkats av strejk. Parterna förlängde dock förhandlingarna med hot om nya stridsåtgärder från och med 15 maj om ingen överenskommelse kom till stånd. Stötestenen? Inte löneökningsnivåer vilket man kunnat tro, utan olika syn på schemaläggning och arbetstid. Tidigt den 15 maj avblåstes dock strejken. Parterna hade kommit överens och ”svenska modellen” visade sig från sin bästa sida.
2023-05-15
Engagemanget bör vara lika intressant som aktiekursen! - Engagerade medarbetare ökar produktiviteten, försäljningen och aktiviteterna. Med andra ord – engagemang bör vara lika intressant som aktiekursen.
2023-05-11
Strejk står för dörren och nytt tågkaos är att vänta! - Efter att kollektivavtalet mellan Seko och Almega Tågföretagen löpte ut den 30 april har förhandlingarna om ett nytt avtal strandat. Främsta anledningen till detta är att parterna har olika syn på schemaläggning och arbetstid. Därmed har fredsplikten mellan parterna upphört, och Seko har varslat om strejk för cirka 1 200 av sina medlemmar, inklusive lokförare och tågpersonal, från och med den 15 maj.
2023-05-11
Moms på delade lokaler - Hurra! Det går nu att lägga moms på hyran av lokaler som delas av flera hyresgäster. Det har har Högsta förvaltningsdomstolen sagt. Uppsidan är att uthyraren kan dra av den ingående momsen på kostnaderna.
2023-05-02
Så påverkar självkänslan och självförtroendet ditt ledarskap - Självkänsla och självförtroende är två begrepp som många lätt blandar ihop. Lena Mangell, leg.psykolog, coach och ledarutvecklare på Life&Career, går igenom hur dessa egentligen skiljer sig åt och vad begreppen har för betydelse i det moderna arbetslivet, din ledarroll och karriärutveckling.
2023-04-28
Hur hanteras semester i samband med sjukskrivning? - Som arbetsgivare ska man se till att alla anställda får minst fyra veckors semester under sommaren. Men vad gäller för de som är sjukskrivna, ska de också ta ut semester?
2023-04-26
Gåvorna till välgörenhet sågs som utdelning till aktieägaren - Att låta bolaget ge gåvor till välgörenhet sågs som icke affärsmässigt motiverade värdeöverföringar till utomstående. Gåvorna skulle istället hanteras som utdelning till aktieägaren. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.
2023-04-21
Situationsanpassat ledarskap – så här fungerar det! - Situationsanpassat ledarskap har länge varit på tapeten men är nu mer aktuellt än någonsin. I dagens ständigt föränderliga samhälle ställs det krav på ledare att snabbt kunna anpassa sitt arbetssätt efter sina medarbetares och organisationens nya situationer. Men hur fungerar det egentligen i praktiken och vad är för- och nackdelarna med denna typ av ledarskap?