7 tips för en sund sjukskrivningskultur

Gör sjukdomsrutiner till en snackis – det lönar sig! Läs expertens svar om varför och hur smart teknik kan hjälpa till att skapa en hälsosam arbetsplatskultur.
måndag 11 september 2023
Lästid: 3 Minuter

Siffror från Försäkringskassan visar att Sverige har i dag en historiskt låg sjukfrånvaro i jämförelse med andra europeiska länder. Men fortfarande följer stort lidande och ekonomiska förluster – för såväl individ som för arbetsgivare och samhälle – i spåren av långtidssjukskrivningar. Det får allt fler att tala om vikten av en sund sjukskrivningskultur på arbetsplatsen. 

Vad innebär en sund sjukskrivningskultur? 

Alla blir sjuka. Att sträva efter en sund sjukskrivningskultur handlar därför inte om att försöka uppnå en arbetsplats där alla är friska hela tiden, i stället är poängen att ha ett gemensamt mål: att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till jobbet så fort som möjligt. 

– Det handlar både om att förbygga sjukdom och att, oavsett vilken sjukdom medarbetaren har drabbats av, se till att frånvaro från arbetsplatsen inte blir längre än nödvändigt, säger Simployers HR- och arbetsrättsexpert Anna Schönfelder och menar att ansvaret för den sunda sjukskrivningskulturen vilar gemensamt på hela verksamheten. Både chefer och medarbetare ska engageras i detta.  

– Därför är det faktiskt lönsamt att göra sjukdomsrutiner till en snackis på kontoret, för att alla ska veta vad som gäller om man blir sjuk, säger Anna Schönfelder. Det ska finnas tydliga rutiner för allt från anmälan till rehabilitering.  

– Som arbetsgivare måste man dessutom säkra medarbetarens integritet och göra rätt när information delas, till exempel utifrån reglerna kring GDPR, säger hon och avslutar med att ge sina bästa tips för hur man bäst säkrar en sund sjukanmälningskultur på arbetsplatsen: 

1. Skapa tillit

Sträva efter att skapa en öppen och tillitsfull relation till dina medarbetare. Ju bättre kännedom, desto lättare att fånga upp signaler på att något inte står rätt till – kanske till och med innan den anställde behöver uppsöka vård. 

2. Var flexibel

Gör det möjligt för den anställde att komma in till jobbet även om prestationen går på halvfart. Ha en generös inställning och leta efter alternativa arbetsuppgifter om det behövs. 

3. Satsa på en god arbetsmiljö

Det lönar sig att satsa! En arbetsplats som medarbetarna vill vara på kan till och med fungera läkande för den medarbetare som blivit sjuk. Låt medarbetaren tydligt förstå att hen är en viktig och uppskattad del av gemenskapen på arbetsplatsen. 

4. Håll rutinerna levande

Rutiner för både förebyggande och uppföljande arbete ska självklart finns på plats, men glöm inte bort att sprida kunskapen. Gör sjukdomsrutinerna till en snackis på kontoret, så att alla vet vad som gäller.  

5. Var aktiv!

Arbetsgivare får ta kontakt med en sjuk medarbetare och det är ett sätt att visa engagemang. Se till att det finns tydliga rutiner för hur och när kontakten ska ske, och om det behövs kan du justera upplägget utifrån anledningen till sjukfrånvaron. 

6. Ta experter och teknik till hjälp

Det är viktigt att du som chef har rätt kunskap om spelplanen, det vill säga vilka lagar och regler som gäller. Ta personlig experthjälp för att förstå vad du får respektive inte får göra som chef och använd digitala lösningar för att göra det enkelt – både för dig själv och dina medarbetare – att hantera frånvaro på korrekt sätt. Har ni inget system på plats för att hantera organisationens frånvaro? Oroa dig inte, det löser vi. Här kan du läsa mer om Simployers lösning.

7. Lägg tid på kulturskapandet

Stoppa inte huvudet i sanden så länge alla är friska, för det lönar sig i längden att arbeta kontinuerligt för en sund sjukskrivningskultur. Avsätt tid och prioritera! 

Dela sidan: