Höga bolåneräntor kan kräva dubbla jobb!

Statistiska Centralbyrån (SCB) avslöjar en dramatisk ökning av bostadslån per person, och många står inför en verklighet där högre bolåneräntor hotar deras ekonomi. För dem med en enda inkomst kan ett andra arbete vara svaret.
Josefine JohanssonContent Manager
tisdag 12 september 2023
Lästid: 2 Minuter

Explosiv tillväxt i bostadslån – utmaning när räntorna stiger 

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar en imponerande ökning på 377% av bostadslån per person de senaste två decennierna. De som tidigare säkrade sina bolån innan räntorna ökade har haft fördel av den låga ränteperioden. 

“Nu står dock ca 75% av bostadsägarna inför den obekväma verkligheten att deras räntebindningstid snart löper ut. Många frågar sig om deras löner kommer att räcka för att täcka de nya, högre räntekostnaderna. För dem som kämpar med en enda inkomst kan ett andra arbete vara en alternativ lösning”, förklarar HR- och arbetsrättsexperten Natalia Björkman Szklarska. 

Rätten till dubbla jobb följer numera av lag 

“Arbetsgivare kan vara oroliga för att låta sina anställda ha flera jobb, men nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) ger arbetstagare rätten till extra arbete från den 29 juni 2022”, säger Natalia Björkman Szklarska. 

“Det finns dock situationer där arbetsgivaren kan neka detta, såsom om att bisysslan påverkar den ordinarie anställningen negativt (arbetshindrande) konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett skadligt sätt eller om bisysslan på annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet”, fortsätter Natalia Björkman Szklarska. 

Hur ska arbetsgivare tänka? 

“Arbetsgivare bör vara medvetna om att anställda kan ha behov av extra arbete och ha beredskap för att hantera ev. problematik som kan komma med detta. Även om arbetsgivare inte är skyldiga att underlätta bisysslor, bör de vara uppmärksamma på arbetsmiljöproblem som kan uppstå och absolut inte missgynna anställda med flera jobb”, avslutar Natalia Björkman Szklarska. 

5 tips för arbetsgivare:  

  • Ha koll på anställdas bisysslor – skyldigheten att anmäla sådana kan med fördel regleras genom anställningsavtal eller policy. 
  • Var medveten om och ha beredskap för arbetsmiljöfrågor som kan uppstå, så som stress från ekonomiska bekymmer. 
  • Var tydlig med anställda att de förväntas uppfylla sina åtaganden enligt anställningsavtalen, trots extrajobb. 
  • Missgynna aldrig anställda bara för att de har flera anställningar! Utred och hjälp om prestationen påverkas negativt – kanske är det inte bisysslan som är anledningen. 
  • Ha viss förståelse för att behovet av extra jobb kan bero på ett “måste” snarare än en vilja. Var stöttande och flexibel i den mån detta är möjligt. 

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: