“Ska han vara föräldraledig? Han har väl inga barn?!”

När vi blickar framåt ser vi förslag på förändringar i föräldraförsäkringen som öppnar upp helt nya möjligheter och situationer för arbetsgivare, anställda och föräldrar. 45 dagar per förälder av föräldrapenningen föreslås kunna överlåtas till andra. Detta är inte bara en reform för föräldrar utan även en förändring som påverkar arbetsgivare.
Mirja LenesHR- och löneexpert
måndag 2 oktober 2023
Lästid: 1 Minut

Varför ändras föräldraförsäkringen? 

För att öka valfriheten och flexibiliteten för föräldrar, kort och gott. I dagens samhälle växer mer än var femte barn upp i en familjekonstellation som inte inkluderar båda barnets rättsliga föräldrar. Det finns därför behov av en mer anpassad och moderniserad föräldraförsäkring som mer återspeglar den verklighet som många familjer lever i. 

Vad innebär detta för arbetsgivare? 

Det betyder att man måste ha kunskap om de nya ändringarna och ha rutiner på plats för att möta upp dessa. Ansökningar om föräldraledighet kan i framtiden komma från medarbetare utan egna barn och som arbetsgivare bör man ha tydlig information om rutiner för handläggning av ansökan.  

Kravet för att vara ledig med föräldrapenning kommer fortsatt vara att man avstår från arbete och istället erhåller ersättning från Försäkringskassan.  

Man föreslår också en fördubbling av dubbeldagarna, från 30 till 60 dagar som ska kunna plockas ut till det att barnet är 15 månader. Detta innebär att båda föräldrarna kommer ha mer tid att vara tillsammans med barnen samtidigt.  

När börjar detta gälla? 

De nya reglerna föreslås träda i kraft från och med 1 juli 2024. “Som arbetsgivare bör man redan nu börja ställa om tankesättet. Den traditionella utgångspunkten att bara anställda med egna barn kan vara föräldralediga kommer behöva revideras”, menar Mirja Lenes. Hon fortsätter: Uppföljningen av rätten till föräldraledighet kommer också bli mer omfattande för arbetsgivare, något som det kan vara bra att fundera över redan idag så slipper man bli “tagen på sängen” den dagen de nya reglerna börjar gälla”. 

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: