Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-01-03
Skippa floskler och omotiverade krav – hitta rätt kandidat med en genomtänkt annons - Det är ett nytt år och för många är detta synonymt med en nystart. Kanske har även ledigheten gett tillfälle till reflektion och många inleder det nya året med att säga upp sig. För arbetsgivare kan det bli bråttom att annonsera ut lediga tjänster, men det finns flera skäl till att inte återanvända gamla annonser slentrianmässigt. En genomtänkt utformning kan leda till ökad chans att få rätt sökande och till att undvika diskriminering.
today 2019-01-02
Hur påverkar GDPR rekryteringsprocessen? - Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya svenska dataskyddslagen trädde båda i kraft den 25 maj 2018. I och med detta upphörde också personuppgiftslagen (PUL). HR är ett område som berörs starkt och där många processer kan behöva ses över för att uppfylla regelverket.
today 2019-01-02
Coworking – framtidens arbetsplats? - Hur påverkar digitaliseringen behovet av arbetsplatser i framtiden? Kommer fler utnyttja möjligheten att arbeta under en kokospalm på en kritvit sandstrand i fjärran land eller kommer behovet av egna kontorsrum på ett fast arbetsställe att öka istället? Kairos Future har undersökt hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut.
today 2019-01-02
Mindre stress skapar attraktiv arbetsplats - Många arbetsgivare anstränger sig för att skapa attraktiva arbetsplatser som är centralt belägna, miljövänliga och som erbjuder den senaste tekniken. Men är det verkligen det som våra framtida arbetstagare rankar högst när de ska välja arbetsgivare? Vi har svaret.
today 2018-12-21
Tre HR-tips för en bra start på året - Här delar våra HR-experter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-12-21
Det s k två-undantaget vid uppsägning - Det talas ofta om det s k två-undantaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Politiker och även olika aktörer på arbetsmarknaden vill antingen utöka undantagsmöjligheterna eller inskränka dessa. Vad innebär då dessa undantagsregler?
today 2018-12-20
Vad innebär turordningsreglerna? - Enligt Sveriges Radio var det lagändringar i arbetsrätten som C och S inte kunde enas om och som fick förhandlingarna om regeringsbildningen att bryta samman. Bland annat uppges en oenighet kring förändringar avseende turordningsreglerna som skäl. Men vad innebär egentligen turordningsreglerna?
today 2018-12-17
Skattefritt med personalfest och övernattning - Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om, det är en form av intern representation. Men att det faktiskt går att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på annan ort än där företaget har sin verksamhet, känner förmodligen färre till.
today 2018-12-17
Så blev skatten 2019 – en översikt - Du har säkert inte missat att riksdagen sagt ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till statens budget för 2019. Den innebär kraftiga skattesänkningar och kan även innebära en lösning på problemet med generationsskiften i fåmansföretag. Här får du en sammanställning av förändringar och förslag på skatteområdet.
today 2018-12-14
Tre momstips för en bra start på året - Här delar våra moms-experter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-12-13
Föräldraskap och arbete - Arbetsgivare ska underlätta för kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap. Det här enligt regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Att anställda skaffar barn och blir föräldrar är en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Arbetsgivare ska därför ge anställda med barn möjlighet att förena föräldraskapet med arbetet.
today 2018-12-12
Hur kan man lyckas med svåra förhandlingar? - Förhandlingar i olika former är ett återkommande inslag i dagens arbetsliv, inte minst om du arbetar som chef eller med HR. I huvudsak kan man säga att förhandla innebär att hitta gemensamma lösningar på problem. Man når oftast framgång om man kan sätta sig in i den andra partens problembild.
today 2018-12-12
Omplacering i samband med sjukfrånvaro - När en anställd är sjuk kan en omplacering bli aktuell som en rehabiliteringsåtgärd. En omplacering kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.
today 2018-12-12
Lojalitet i tjänsten - Lojalitet och sekretess kan sägas vara en följd av det ingångna anställningsavtalet. Arbetsdomstolen (AD) har slagit fast att de anställdas lojalitetsplikt ingår som en del av anställningsavtalet, oavsett om lojalitetsplikten uttryckligen skrivs i avtalet eller inte. AD har i en dom bland annat skrivit att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren samt att arbetstagaren ska undvika lägen där han kan komma i en pliktkollision.
today 2018-12-10
Viktigt att agera när anställda underpresterar - Anställda som presterar under sin förmåga skapar ofta frustration och irritation hos kollegor, och i många fall påverkar det resultatet för hela teamet.