Sjuk under pågående semester – vad gäller?

Semestern är en tid för att koppla av och ta igen sig – men tyvärr är den första semesterveckan känd för att vara en period då vilande förkylningar kommer ikapp medarbetare. Har du koll på vad som gäller om en anställd blir sjuk under semestern?
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
måndag 12 juni 2023
Lästid: 2 Minuter

Sommarsemestern syftar främst till att anställda ska kunna få en årlig återhämtning. En anställd som blir sjuk under sin semester har därför rätt avbryta ledigheten och istället sjukskriva sig. Den anställde har då rätt att ta ut semester vid en annan tidpunkt under semesteråret, vilket kallas för ersättningssemster.

Förutsättningar för att avbryta semester

En förutsättning för att kunna avbryta semester är att medarbetaren sjukanmäler sig så snart som möjligt till arbetsgivaren. Anmälan ska göras under semestern eller senast första arbetsdagen efter semestern. Om den anställde vid ett senare tillfälle meddelar arbetsgivaren att hen har varit sjuk under semestern så har medarbetaren inte rätt att avbryta semester istället för att vara sjuk.

För att ha rätt att bryta semestern krävs att sjukdomen har medfört att medarbetaren har varit arbetsoförmögen. Det måste även vara fråga om hela sjukdagar. Är medarbetaren sjuk på deltid kan en sådan dag inte räknas bort från semestern, eftersom semesterledighet endast räknas i hela dagar.

En anställd som begär att bryta sin semester på grund av sjukdom måste kunna styrka sin sjukfrånvaro. Det finns däremot inte angivet i lagen hur en anställd ska styrka sjukfrånvaron, ni som arbetsgivare kan själva bestämma rutiner för detta.

Kom ihåg: Har ni kollektivavtal kan särskilda regler gälla för hur sjukfrånvaro i samband med semester ska styrkas.

Uttag av ersättningssemester

De semesterdagar som medarbetaren inte har kunnat ta ut på grund av sjukdom har rätt att ta ut semesterdagarna senare under semesteråret, så kallad ersättningssemester. Medarbetare kan inte kräva att få ersättningssemestern i direkt anslutning till den ordinarie semestern. Ersättningssemestern ska dock förläggas under den resterande delen av det pågående semesteråret. Har semesterlön betalats ut för alla semesterdagar kan det få till följd att ersättningssemestern blir obetald när den tas ut.

Ha rutiner!

Om en medarbetare blir sjuk under sin semester – utan att sjukanmäla sig – och sjukfrånvaron fortsätter, blir den första arbetsdagen efter ledigheten den första dagen i sjuklöneperioden.

Kom ihåg: Det är viktigt att varje anställd vet vem de ska vända sig till för att meddela att semestern avbryts samt på vilket sätt (telefon, e-post osv). Ett råd är därför att ni har skriftliga rutiner på företaget, till exempel i en personalhandbok, för hur anmälningar om sådana avbrott i semestern ska göras. Det är också en bra idé att gå ut med lite extra information om vad som gäller kring sjukfrånvaro under semestern, så att alla kan känna sig trygga i vad som gäller när det är dags att gå på ledighet.Dela sidan: