Sjuk under pågående semester – vad gäller?

Semestern är en tid för att koppla av och ta igen sig – men tyvärr är den första semesterveckan känd för att vara en period då vilande förkylningar kommer ikapp medarbetare. Har du koll på vad som gäller om en anställd blir sjuk under semestern?
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule den 10 juni 2021
Lästid: 2 Minuter

Nu i coronatider är det kanske extra viktigt att ha koll på vad som gäller för medarbetare som blir sjuka under semestern – och gärna att sprida informationen till de anställda. För medarbetare som blir sjuka under pågående semester har faktiskt rätt att bryta semestern och istället få så kallad ersättningssemester. Detta är möjligt vid både betald och obetald semester.

Förutsättningar för ersättningssemester

En förutsättning för att kunna begära ersättningssemester är att medarbetaren sjukanmäler sig så snart som möjligt till arbetsgivaren. Anmälan ska göras under semestern eller senast första arbetsdagen efter semestern. Om ersättningssemester begärs vid ett senare tillfälle har medarbetaren inte rätt till sådan.

För att ha rätt att bryta semestern krävs att sjukdomen har medfört att medarbetaren har varit arbetsoförmögen. Det måste även vara fråga om hela sjukdagar. Är medarbetaren sjuk på deltid kan en sådan dag inte räknas bort från semestern, eftersom semesterledighet endast räknas i hela dagar.

En anställd som begär att bryta sin semester på grund av sjukdom måste kunna styrka sin sjukfrånvaro. Det finns däremot inte angivet i lagen hur en anställd ska styrka sjukfrånvaron, ni som arbetsgivare kan själva bestämma rutiner för detta.

Kom ihåg: Har ni kollektivavtal kan särskilda regler gälla för hur sjukfrånvaro i samband med semester ska styrkas.

Uttag av ersättningssemester

Medarbetare kan inte kräva att få ersättningssemestern i direkt anslutning till den ordinarie semestern. Ersättningssemestern ska dock förläggas under den resterande delen av det pågående semesteråret. Har semesterlön betalats ut för alla semesterdagar kan det få till följd att ersättningssemestern blir obetald när den tas ut.

Ha rutiner!

Om en medarbetare blir sjuk under sin semester – utan att begära ersättningssemester – och sjukfrånvaron fortsätter, blir den första arbetsdagen efter ledigheten den första dagen i sjuklöneperioden.

Kom ihåg: Det är viktigt att varje anställd vet vem de ska vända sig till för att meddela att semestern avbryts samt på vilket sätt (telefon, e-post osv). Ett råd är därför att ni har skriftliga rutiner på företaget, till exempel i en personalhandbok, för hur anmälningar om sådana avbrott i semestern ska göras. Det är också en bra idé att gå ut med lite extra information om vad som gäller kring sjukfrånvaro under semestern, så att alla kan känna sig trygga i vad som gäller när det är dags att gå på ledighet.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter