Anställa unga sommarjobbare – regler kring minderårigas arbetstider

Nu är sommaren verkligen i antågande och förmodligen har många arbetsgivare anställt unga sommarjobbare. Viktigt att veta är att för minderåriga, d v s personer under 18 år, gäller särskilda arbetstidsregler. Syftet är att förebygga och förhindra att barn och ungdomar drabbas av ohälsa, men det är många olika tidsgränser och klockslag att hålla reda på.
fredag 7 juni 2019
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Utöver de regler om arbetstider som finns i arbetstidslagen, finns särskilda regler om arbetstider för minderåriga i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:03.)

När det inte anges något särskilt i föreskrifterna så är det arbetstidslagen som gäller. Man måste alltså som arbetsgivare hålla koll på såväl föreskrifterna som arbetstidslagen. I föreskrifterna är det olika regler beroende på barnets ålder; begreppen som används är ungdom, äldre barn och yngre barn.

  • Ungdom = gått ut grundskolan och fyller minst 16 år under kalenderåret
  • Äldre barn = fyllt 13 år, men är ännu inte ungdom
  • Yngre barn = inte fyllda 13 år

Arbetstider för yngre och äldre barn

Yngre och äldre barn får inte arbeta alls mellan kl. 20 och kl. 06. De ska ha en dygnsvila på minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet. Efter 4,5 timmars arbete ska de ha en rast på minst 30 minuter.

Under skollov får yngre och äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka. 

Yngre och äldre barn ska dessutom ha en årsvila på minst fyra veckors sammanhängande ledighet från arbete varje kalenderår. Ledigheten ska ligga på en tid som är fri från schemalagd undervisning. Det innebär alltså att om sommarlovet är tio veckor så kan barnen arbeta högst sex veckor av dessa.

Arbetstider för ungdomar

Ungdomar däremot ska ha minst 12 timmars dygnsvila. Arbete får inte utföras alls mellan kl. 22 och kl. 06 eller mellan kl. 23 och kl. 07. Vad gäller arbetstidens förläggning och dygnsvila skiljer det sig alltså åt mellan barn och ungdomar. Däremot är det samma regler vad gäller rast, där även ungdomar ska ha en rast på minst 30 minuter efter 4,5 timmas arbete.
För ungdomar gäller att de får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till exempelvis arbetsuppgifterna är det möjligt att göra ett undantag från denna regel. I sådana fall får ungdomar arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod och veckoarbetstiden vara 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

Flera arbetsgivare

Om minderåriga har olika arbetsgivare ska den totala arbetstiden räknas samman. Det betyder alltså att när en minderårig anlitas ska arbetsgivaren fråga om hen arbetar för någon annan och i så fall omfattningen på arbetet.

Sammanställning

 

  Yngre och äldre barn

  Ungdom

 Arbetstidens förläggning

 Kl. 06–20 


 Kl. 06–22 eller 07–23.
Vissa undantag finns

 Arbetstidens begränsning under  skolvecka.

 2 timmar/skoldag.
 12 timmar/skolvecka. 

 Arbetstiden får inte hindra skolgången. 

Arbetstidens begränsning under skollov

7 timmar/dag
35 timmar/vecka 

8 timmar/dag
40 timmar/vecka
Vissa undantag finns.

Rast

30 minuter om arbetet pågår längre än 4,5 timmar. 

30 minuter om arbetet pågår längre än 4,5 timmar. 

Dygnsvila

14 timmar 

12 timmar.
Vissa undantag finns.

Veckovila

Minst två dagar. Minst 36 timmar sammanhängande.

Minst två dagar. Minst 36 timmar sammanhängande.

Årsvila

Fyra veckor sammanhängande skolfri tid.

 

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: