Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-04-05
Avtalsrörelsen 2023: Rekordhögt märke sätter fart på för­handlingarna - Under fredagskvällen den 31 mars kom beskedet att parterna inom industrin kommit överens om nytt kollektivavtal. En avtalsförhandling som resulterade i det högsta märket på 25 år. Men vad finns det för risk med det?
2023-03-28
Distans- och hybridarbete – självklart eller oklart? - Distans- och hybridarbete är en omdebatterad fråga. Det finns röster både för och emot. Att det skulle innebära lägre effektivitet i verksamheter där arbetet sker på distans är en av invändningarna. Det finns röster både för och emot. Hur ska du som arbetsgivare veta vad som är rätt?
2023-03-28
Moms på anställdas löneavdrag - Arbetsgivare som erbjuder en förmån mot ett brutto- eller nettolöneavdrag kan behöva redovisa utgående moms på löneavdraget. Det gäller exempelvis för momspliktiga förmåner som städning- och cykel – men inte för personalbilar och dess driftskostnader
2023-03-27
Så säkrar HR- och lönespecialisten sin kompetens - HR- och lönespecialisten Ulrika Proos från Fredblad arkitekter använder Simployer för att underlätta hennes arbetsvardag. Vi träffar henne på årets första Stora Lönedagstillfälle i Göteborg och frågar hur Simployer hjälper i hennes dagliga arbete inom lön och arbetsrätt.
2023-03-24
Öka engagemanget? Ersätt tystnadskultur mot pratkultur! - En pratkultur är en företagskultur som värderar och uppmuntrar människor att uttrycka sina känslor, ge feedback, ställa frågor, ta upp oro och komma med förslag. "Att skapa en pratkultur är avgörande för att främja en god arbetsmiljö, innovation och engagemang i din organisation", säger Annah Thunberg, Ledarskapscoach.
2023-03-20
Utreda personalärenden – arbetsgivare tänk på detta - Som HR-experter ser vi att många arbetsgivare har behov av mer vägledning när det gäller hantering av personalärenden. Att personalärenden uppstår och utredningar kan behöva genomföras av en arbetsgivare är i sig inget konstigt. Men hur en utredning faktiskt genomförs är ett viktigt uppdrag för arbetsgivaren att bottna i, menar Natalia Björkman, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.
2023-03-10
Tips för att planera semesteråret! - Under våren är det dags att skapa en stuktur och överblick av semesterplaneringen i verkamheten. Att lägga tid på detta under våren, ger stor effekt under hela året. Här kommer några tips som är bra att tänka på!
2023-03-09
Beställningar på nätet – utlägg för arbetsgivaren? - Allt fler inköp sker idag på internet. Det är inte ovanligt att anställda gör beställningar av både varor och tjänster för företagets räkning via nätet. Har du koll på vad som gäller för avdrag för moms?
2023-03-07
Affärspsykologen: "Dags för en ledarskapsrevolution" - Det nya kunskapssamhället förändrar ledarskapet. Dagens utmaningar kan inte lösas med 100 år gamla sanningar. Men med tydliga arenor, medskapande team och roterande ledningsgrupper så kan vi möta arbetslivet på ett uppdaterat sätt. Det menar månadens gästskribent, affärspsykologen Jan Blomström.
2023-03-06
Svenskarna vabbade 8,5 miljoner dagar under 2022 - Siffror från Försäkringskassan visar att vabbandet bland svenska föräldrar ökade under år 2022. Perioden för VAB-tillfällena var kortare, däremot antalet tillfällen som föräldrar vabbat är högre än tidigare år visar rapporten.
2023-02-27
Checka in med medarbetarna innan de checkar ut! - I kampen om talangerna är det lätt att man som arbetsgivare riktar allt fokus på de man vill rekrytera. Medan i samband med uppsägningar är det stort fokus det på den som ska sluta. Självklart är detta viktigt, men i båda situationerna behöver arbetsgivaren påminnas om: Glöm inte de medarbetare du redan har!
2023-02-20
33% högre produktivitet hos organisationer med högt engagemang! - Ny undersökning från &frankly visar att organisationer med högt engagemang har hela 33% högre produktivitet än de organisationer med lågt engagerade medarbetare. "Det är otroligt spännande att se att våra kunder som lyckats bra engagemang också har så höga produktivitetssiffror!" säger Lilian Ekelin, HR – och ledarskapsspecialist på &frankly.
2023-02-17
Ledarskapsutveckling i oroliga tider - Turbulenta tider innebär stora förändringar, omprioriteringar och besparingar för många verksamheter. För chefer och ledare är det viktigt att de har en verktygslåda som de kan använda sig av för att styra skeppet genom stormen.
2023-02-16
Skatteområdet 2023 – ha koll på detta! - Ett nytt år innebär ju inte bara startskottet för att infria alla färska nyårslöften! Ett nytt år betyder ju även att det tillkommer en mängd nya lagar och regler, inte minst på skatteområdet där mycket numera nästan har ett "bäst-före-datum". Vi har sammanställt ett urval av det som är nytt för i år och det som är på gång i lagstiftningsarbetet.
2023-02-15
Oroliga medarbetare – chefer var uppmärksamma! - Tider av inflation, höga elpriser och höjda bostadsräntor kan göra att många medarbetare känner sig extra oroliga. Har det dessutom skett personalnedskärningar på företaget kan det vara ytterligare en anledning till varför man känner sig mer orolig och stressad än vanligt.