Det så kallade tre-undantaget vid uppsägning

I samband med förändringarna i LAS 2022 ändrades turordningsreglerna vad gäller möjligheten för arbetsgivaren att kunna undanta arbetstagare från turordningen. Vad innebär dessa undantagsregler?
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
tisdag 27 februari 2024
Lästid: 1 Minut

Numera gäller att en arbetsgivare – oavsett antalet anställda - får undanta tre arbetstagare från turordningslistan i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. De arbetstagare som undantas ska - enligt arbetsgivarens bedömning - vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten på företaget. Särskild betydelse kan exempelvis vara anställda som har särskild kompetens som är avgörande för företagets överlevnad eller anställda med viktiga upparbetade kundrelationer.

Läs mer: Få koll på alla anställningsregler med Expert Arbetsrätt

Undantagna har företräde till fortsatt anställning

Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning. Regeln innebär alltså att en anställd med kort anställningstid skyddas från uppsägning, trots att det finns arbetstagare som har längre anställningstid och som därmed riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.

Tidsmässig begränsning

För att undvika möjligheten att göra upprepade undantag finns en tidsmässig begränsning. Om ett undantag gjorts får inga nya

undantag göras vid ytterligare uppsägningar som sker inom tre månader från det att den första uppsägningen skett. De tre månaderna räknas från den tidpunkt när arbetsgivaren lämnat det första uppsägningsbeskedet till en anställd.

Observera att kollektivavtal kan har andra regler vad gäller möjligheten att göra undantag från turordningen.

Rättslig prövning av undantag?

I princip kan ingen rättslig prövning göras av arbetsgivarens bedömning av arbetstagarnas särskilda betydelse. Det får däremot aldrig vara fråga om att anställda missgynnas till exempel på någon av grunderna i diskrimineringslagen eller föräldraledighetslagen och det får heller inte vara föreningsrättskränkande

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: