Konsekvenserna av ett dåligt avslut på arbetsplatsen

I dagens osäkra arbetsklimat är det avgörande att hantera avslut av anställning på ett värdigt sätt. “Att avsluta en långvarig anställning kan kännas som att avsluta en relation, vilket kräver tid för bearbetning och att gå vidare. Ett dåligt avslut kan få allvarliga konsekvenser”, menar Simployers HR-expert Cecilia Fredriksson.
Josefine JohanssonContent Manager
fredag 22 december 2023
Lästid: 2 Minuter

“Ert arbetsgivarvarumärke kan ta skada av att medarbetaren börjar prata illa om er verksamhet. Medarbetare som tidigare trivts på arbetsplatsen kan börja gå i tankar om att också sluta. Eller riskerar ni att medarbetaren som slutar inte vill komma tillbaka om möjligheten ges”, fortsätter hon.

Med andra ord; ett schysst avslut är minst lika viktigt som en bra start på arbetsplatsen.

 säkerställer du ett bra avslut:

  1. Rutiner för offboarding: Etablera tydliga rutiner för avslutningsprocessen, vilket skapar förutsägbarhet och trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare.
  2. Tydlig kommunikation: Kommunicera klart och tydligt, särskilt vid neddragningar, för att undvika missförstånd. Framhåll att beslutet inte är personligt, utan ett nödvändigt steg av ekonomiska skäl.
  3. Följ arbetsrätten: Följ formalian kring uppsägningen för att undvika administrativa komplikationer och rättsliga efterspel som kan påverka arbetsgivarens slutgiltiga rykte.
  4. Bra överlämning av arbetsuppgifter: Se till att arbetsuppgifter överlämnas tydligt för att underlätta för arbetsgivaren, medarbetaren, kunder och kollegor.
  5. Professionellt agerande: Ett professionellt avslut ligger inte bara hos arbetsgivaren utan också medarbetaren. På samma sätt som arbetsgivarens ska sköta sina åtaganden är det viktigt att medarbetaren fortsätter att utföra överenskomna arbetsuppgifter för att bevara ett positivt rykte och möjliga framtida möjligheter.
  6. Rättvis avtackning: Säkerställ en konsekvent process för avtackningar oberoende av vilken medarbetare som slutar och av vilket skäl. Tydliga riktlinjer och möjlighet för medarbetaren att avstå från avtackningen bör finnas.
  7. Avslutssamtal: Genomför ett avslutssamtal för att få feedback och råd, vilket bidrar till att bevara en positiv relation och ger både medarbetaren och chefen en möjlighet att reflektera över den gångna tiden och medarbetaren får chansen att berätta vad organisationen och chefen kan göra så att fler vill stanna.

“Genom att prioritera tydlig kommunikation, professionellt uppträdande och ömsesidig respekt kan både arbetsgivare och arbetstagare underlätta avslutningen av anställningen och bevara möjligheterna till positiva framtida relationer”, avslutar HR-experten.

Få hjälp med att skapa trygga avslut
Simployer Offboarding ger dig verktygen för ett korrekt och bra avslut av en medarbetares anställning. Med en ordentlig plan och strukturerade processer ser du klart och tydligt vad som ska göras och av vem.

Jag vill veta mer!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: