Så hanterar du frågor om lön i medarbetarsamtalet

Många arbetsgivare är nu i gång med att planera årets medarbetarsamtal. Med ökade levnadskostnader är också många arbetstagare spända inför den kommande löneförhandlingen. Men frågor om lön hör inte hemma i medarbetarsamtalet anser Simployers HR-expert.
Lise Gro AndersenInnehållsproducent
tisdag 20 februari 2024
Lästid: 2 Minuter

– Det råder ingen tvekan om att anställda kan ha det kämpigt med höjda räntor, el-, bränsle- och livsmedelspriser. Därför kan medarbetarna vara mycket intresserade av den reala löneökningen, löneökningen efter att prisstegringen har tagits i beaktande, säger Cecilia Fredriksson, HR- och ledarskapsexpert på Simployer.

Cecilia Fredriksson rekommenderar alla chefer att vara förberedda på att 2024 kan bli ekonomiskt utmanande för vissa medarbetare. Situationen kräver extra goda förberedelser inför medarbetarsamtalet, vilket bland annat innebär att klargöra tidigt att lönediskussionen hålls utanför.

– Även om det inte finns någon lag som säger att man inte kan prata om lön under medarbetarsamtalet, rekommenderar jag det inte. Jag rekommenderar istället att skapa andra tillfällen och samtalsformer där medarbetarna kan ta upp utmaningar i vardagen, säger Cecilia Fredriksson.

LADDA NER: Checklista för att öka kvalitén på medarbetarsamtalen

Medarbetarsamtalet vs. lönesamtalet

Det är viktigt att vara tydlig med att medarbetarsamtalet och lönesamtalet är två helt olika samtal.

– Medarbetarsamtalet är ett förberett samtal mellan chef och anställd och har ett tydligt syfte att utveckla medarbetaren i rätt riktning. Det ska handla om hur medarbetaren har det på arbetsplatsen, uppgifter, utveckling, mål och vägen framåt. Lön hör inte hemma i detta samtal, säger hon.

Det finns emellertid skäl att tro att den ekonomiska situationen kommer att göra att många anställda kommer att ta upp frågor om just lön under medarbetarsamtalet, och det är därför extra viktigt att chefer är förberedda på frågorna.

– Jag rekommenderar chefer att vara tydliga med vad agendan för medarbetarsamtalet är. När kallelsen kommer bör alla vara medvetna om att man inte har underlag för att diskutera lön i medarbetarsamtalet eftersom ramarna för lönesättningen kommer i lönesamtalet senare under året. Då undviker man att medarbetarsamtalet störs av frågor om lön, säger hon.

Visa förståelse, men ge inte falska förhoppningar

Cecilia Fredriksson rekommenderar chefer att ta frågor om lön på allvar och att förbereda svaret om frågan kommer upp under medarbetarsamtalet.

– Var tydlig gentemot den anställda att det finns andra processer för eventuell justering av lönen. Var öppen för att träffa den anställda i ett separat samtal om eventuella ekonomiska utmaningar om det behövs. Då kan du som ledare ta reda på om, och i så fall hur, du kan hjälpa, säger hon.

Cecilia Fredriksson betonar emellertid att det är viktigt att du som ledare inte föregriper en lönerevisionsprocess genom att ge hopp eller signaler om löneförhöjning, om det inte är klart från företagets sida.

Hon anser att det viktigaste är att arbeta förebyggande och förklara vilka processer som gäller för vad.

– Visa förståelse för situationen och uppskatta ärligheten. Det är okej att prata om känslor och utmaningar, men det handlar om att välja rätt forum. Det är ledarens ansvar att informera, vägleda och hänvisa till rätt forum för olika samtal, avslutar Cecilia Fredriksson.

3 tips för att hantera frågor om lön i medarbetarsamtalet

  1. Var förekommande och informera medarbetarna om agendan för medarbetarsamtalet i förväg
  2. Var tillmötesgående och visa förståelse för att prisökningarna skapar utmaningar för många, men att lön inte är ett ämne under medarbetarsamtalet
  3. Om lön ändå tas upp, säg att du gärna diskuterar frågan om lön men i ett annat samtal. Avtala eventuellt ett separat möte för att hitta lösningar för den enskilde medarbetaren

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: