Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-09-12
Höga bolåneräntor kan kräva dubbla jobb! - Statistiska Centralbyrån (SCB) avslöjar en dramatisk ökning av bostadslån per person, och många står inför en verklighet där högre bolåneräntor hotar deras ekonomi. För dem med en enda inkomst kan ett andra arbete vara svaret.
2023-09-11
7 tips för en sund sjukskrivningskultur - Gör sjukdomsrutiner till en snackis – det lönar sig! Läs expertens svar om varför och hur smart teknik kan hjälpa till att skapa en hälsosam arbetsplatskultur.
2023-09-07
"Vad gör de på HR egentligen? Bidrar de ens till affären?” - En fråga som fortfarande inte är helt ovanlig att höra i styrelserummet. Men de företag som inte inser HR:s värde kommer gå miste om en mycket viktig nyckelspelare för bolagets tillväxt, menar Cecilia Fredriksson, HR-expert på Simployer.
2023-09-05
Personalomsättning – en underskattad kostnad - I tuffa ekonomiska tider vill många företag och organisationer spara pengar.  Det första brukar då vara enkla och kortsiktiga lösningar, exempelvis personalförmåner eller externa aktiviteter. En kostnad som däremot ofta glöms bort är den som är kopplad till personalomsättningen.
2023-09-01
Ska HR-avdelningen börja med AI? Tänk på detta! - I det ständigt föränderliga affärslandskapet har integrationen av AI blivit allt vanligare i olika branscher. En sektor som har mötts av betydande förändringar på grund av AI är HR. Men vad är viktigt att tänka på i samband med att HR börjar använda AI?
2023-08-31
Skatteregler ska ses över - tjänsteställe och dubbel bosättning - En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att analysera om begreppet tjänsteställe och tjänsteställets placering kan göras mer moderna. Detta för att göra reglerna mer förutsägbara för anställda, arbetsgivare och företagare. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.
2023-08-28
Hundägare – skäl(l) att jobba hemifrån? - Distansarbete under coronapandemin bidrog till flera nya djurägare. Siffror visar att det registrerades 62 894 nya hundar under pandemin, vilket är den högsta siffran sedan 1973. I samband med att arbetsgivare nu utvärderar effekterna av distansarbete kan det medföra problem för hundägare som gjort hemmakontoret till en vardag. Simployers experter förklarar.
2023-08-25
Höjd terrorhotnivå – Så påverkas arbetsplatsen - Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån i Sverige från en trea till en fyra på en femgradig skala. Det innebär att terrorhotnivån höjs från förhöjt hot till högt hot. Beslutet bygger på en samlad bedömning av hotnivån. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att hotet kan komma att bestå under en längre tid.
2023-08-18
Alkohol i arbetslivet – vad ska arbets­givaren tänka på? - Svenskars alkoholkonsumtion ökar under sommaren visar en ny Novusundersökning. “Som arbetsgivare har ni därför sannolikt anställda med ökad alkoholkonsumtion, vilket skulle kunna leda till bekymmer på arbetet”, säger HR- och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg på Simployer.
2023-08-18
Förmån av fri el vid arbetsplatsen blir skattefri under tre år - Anställda ska kunna ladda både bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar skattefritt vid arbetsplatsen. Det har riksdagen beslutat. Skattefriheten gäller tillfälligt under tre år med start den 1 juli 2023.
2023-08-17
"Loud quitting" - den högljudda trenden att sluta - Du har säkert hört talas om quiet quitting, men har du hört talas om loud quitting? Idag finns det tusentals videor på TikTok där människor berättar om sin erfarenhet av en arbetsgivare och hur de säger upp sitt jobb - så högljutt som möjligt.
2023-08-14
Motverka uppsägning genom en bra onboarding - The great resignation, eller den stora uppsägningen som det också kallas, är en stor trend som bubblade upp i USA för två år sedan. Det innebar att allt fler personer valde att lämna sina arbetsplatser för bättre villkor. Även om trenden har svalnat något är det viktigt att ni har rätt verktyg för att behålla och bevara era medarbetare – er viktigaste resurs. Men hur ska arbetsgivare tänka? Hur motverkar du att talangerna säger upp sig?
2023-07-11
Från solstol till kontorsstol – så underlättar du övergången - Är du en av dem som känner frustration och trötthet inför att återvända till jobbet efter semestern? Så behöver det inte vara. Här är tre mentala knep som hjälper dig att styra dina tankar och ta tillbaka kontrollen över din tid.
2023-07-04
Helt fel att momsen för hemmakontoren blir en kostnad! - Ny praxis! När en arbetsgivare köper kontorsutrustning till anställdas hemmakontor finns inte någon rätt till avdrag för moms. Detta trots att skrivbordet, kontorsstolarna m.m. används för arbetsgivarens momspliktiga verksamhet.
2023-07-03
5 tips för att arbeta med socialt erkännande – nyckeln till framgång - I en värld som i allt högre grad sysslar med att skapa engagemang och motivation på arbetsplatsen, har erkännande av medarbetarnas insatser och prestationer blivit en avgörande framgångsfaktor. Men vad är egentligen socialt erkännande?